Rekolekcje wakacyjne 2014

Report
Rekolekcje wakacyjne
2014
Gdzie można
jechać?
Ruch Swiatlo Zycie
• II stopień Oazy Dzieci Bożych (rekolekcje 15dniowe) – zapisujemy ministrantów i uczestniczki
scholi po klasie V szkoły podstawowej.
• III stopień Oazy Dzieci Bożych – przewidziany
dla ministrantów i uczestniczek scholi po klasie
VI szkoły podstawowej. Ten stopień rekolekcji
sugerujemy zorganizować w formie rekolekcji
parafialnych lub osoby po klasie VI zapisać na
rekolekcje I stopnia Oazy Nowej Drogi.
• I stopień Oazy Nowej Drogi – są to rekolekcje
Ruchu Światło-Życie dla chłopców i dziewcząt
kończących szkołę podstawową, czyli po VI
klasie szkoły podstawowej.
• II stopień Oazy Nowej Drogi – są to rekolekcje
Ruchu Światło-Życie dla chłopców i dziewcząt
po I klasie gimnazjum.
• III stopień Oazy Nowej Drogi – na ten stopień
zapisujemy chłopców i dziewczęta po klasie II
gimnazjum.
Turnus I
28.06. – 14.07.2014
Ośrodek
Turnus II
15.07 – 31.07.2014
OAZA DZIECI BOŻYCH IIO (po V klasie)
ks. Mirosław Lenart
Kamionna
ks. Marcin Rozmus
OAZA NOWEJ DROGI IO (po VI klasie)
Konina
ks. Jan Górecki
dk. Michał Paruch
Michalczowa
-
ks. Paweł Gawron
OAZA NOWEJ DROGI IIO (po I klasie gimnazjum)
Łapanów
dk. Bartosz Wronikowski
dk. Jakub Wiśniewski
Odrowąż Podhalański
ks. Damian Kuchta
-
Paleśnica
-
dk. Łukasz Jachymiak
OAZA NOWEJ DROGI IIIO (po klasie II gimnazjum)
Krzczonów
-
dk. Piotr Kosakowski
Lipnica Wielka – Kiczory
-
ks. Piotr Studnicki
Michalczowa
ks. Jarosław Chlebda
-
Osieczany
ks. Adam Kurdas
-
• Stopień 0 ONŻ – zapisujemy chłopców i
dziewczęta po III klasie gimnazjum i
starszych, którzy nigdy nie byli na
rekolekcjach Ruchu Światło-Życie.
• Stopień I ONŻ – zapisujemy chłopców i
dziewczęta po klasie III gimnazjum, którzy
byli na stopniu III OND lub 0 stopniu ONŻ i
uczestniczyli w całorocznych spotkaniach
formacyjnych w grupie realizując program
po stopniu III OND (Ewangeliczne Rewizje
Życia, 4 spotkania nad Ewangelią św.
Łukasza i 8 spotkań nad Ewangelią św.
Jana).
• Stopień II ONŻ – zapisujemy chłopców i dziewczęta po
I stopniu ONŻ, którzy realizowali program formacyjny
według Dziesięciu kroków ku dojrzałości
chrześcijańskiej. Prosimy nie zapisywać na II stopień
ONŻ osób, które nie były na I stopniu ONŻ lub nie
wykazują oznak duchowego wzrostu w czasie trwania
formacji parafialnej.
• Stopień III ONŻ – zapisujemy chłopców i dziewczęta,
którzy realizowali program formacyjny po II stopniu
ONŻ (kręgi biblijne i kręgi liturgiczne, notatnik
wielkopostny, udział w rekolekcjach Triduum
Paschalnego) akceptujących ideał zawarty w Dziesięciu
Drogowskazach Nowego Człowieka.
Ośrodek
Turnus I
28.06. – 14.07.2014
Turnus II
15.07 – 31.07.2014
OAZA NOWEGO ŻYCIA 0O (po gimnazjum, bez wcześniejszej formacji)
Krzczonów
ks. Damian Drzyżdżyk
ks. Bogusłąw Seweryn
Osieczany
OAZA NOWEGO ŻYCIA IO
Chocznia
ks. Mateusz Wójcik
ks. Sebastian Baster
Lipnica Mała
ks. Krzysztof Halaczek
-
Odrowąż Podgalański
-
ks. Ryszard Gacek
OAZA NOWEGO ŻYCIA IIO
Bystra Podhalańska
ks. Dariusz Głuszko
ks. Krzysztof Porosło
Lipnica Wielka - Kiczory
ks. Łukasz Piórkowski
-
OAZA NOWEGO ŻYCIA IIIO
Tarnów
ks. Mariusz Susek
-
Kraków
-
ks. Michał Leśniak
• I stopień Oazy dla ministrantów i scholistek
(rekolekcje 7-dniowe) – dla ministrantów i
uczestniczek scholi po klasie IV szkoły
podstawowej.
• II stopień Oazy dla ministrantów i scholistek
(rekolekcje 7-dniowe) – dla ministrantów i
uczestniczek scholi po klasie V szkoły
podstawowej.
Ośrodek
Turnus I
Turnus II
OAZA DLA MINISTRANTÓW I SCHOLISTEK IO (po IV klasie)
Mucharz
28.06. – 06.07
ks. Grzegorz Stachowski
15.07 – 23.07
ks. Marek Mierzwa
Stadniki
28.06. – 06.07
ks. Bogdan Sarniak
07.07. – 15.07.
ks. Piotr Wróbel
OAZA DLA MINISTRANTÓW I SCHOLISTEK IIO (po V klasie)
Lipnica Mała
15.07 – 23.07
ks. Krzysztof Wąs
24.07 – 01.08
ks. Krzysztof Wąs
OAZA EWANGELIZACJI
Mucharz
07 – 13 lipca
ks. Piotr Maroszek
-
Grupy
Apostolskie
Rekolekcje Plastyczne
• rekolekcje dla dzieci i młodzieży
zainteresowanej sztukami plastycznymi po 4
klasie szkoły podstawowej i starszych
Rekolekcje filmowe
• Rekolekcje dla dzieci i młodzieży
zainteresowanej tworzeniem i powstawaniem
filmów po 4 klasie szkoły podstawowej i
starszych
Rekolekcje Gospelowe
• Rekolekcje dla dzieci i młodzieży
zainteresowanej muzyką gospel
Rekolekcje Liturgiczne
• Rekolekcje dla młodzieży zainteresowanej
głębszym poznawaniem liturgii
Rekolekcje turystyczne
• Turystyczne młodsi - rekolekcje dla młodzieży
z gimnazjum zainteresowanej turystyką
górską;
• Turystyczne starsi - rekolekcje dla młodzieży z
szkół ponadgimnazjalnych i studentów
zainteresowanych turystyką górską;
Rekolekcje Muzyczne
• Muzyczne młodsi - rekolekcje dla osób lubiących
śpiewać i zainteresowanych muzyką, które ukończyły
przynajmniej 4 kl. szkoły podstawowej;
• Muzyczne starsi - rekolekcje dla osób lubiących
śpiewać i zainteresowanych muzyką, które ukończyły
przynajmniej 2 kl. gimnazjum i starszych;
Rekolekcje teatralne
• Teatralne młodsi - rekolekcje dla
osób zainteresowanych teatrem,
które ukończyły przynajmniej 6
klasę szkoły podstawowej oraz
starszych;
• Teatralne starsi - rekolekcje dla
osób zainteresowanych teatrem,
które ukończyły przynajmniej 3
klasę gimnazjum oraz starszych;
Rekolekcje taneczne
Rekolekcje taneczne
• Taneczne młodsi - rekolekcje dla dzieci zainteresowanych
nauką tańca po 4 i 5 klasie szkoły podstawowej;
• Taneczne Gim 1 - rekolekcje dla dzieci zainteresowanych
nauką tańca po 6 klasie szkoły podstawowej;
• Taneczne Gim 2 - rekolekcje dla młodzieży
zainteresowanej nauką tańca po 1 klasie gimnazjum;
• Taneczne starsi - rekolekcje dla młodzieży
zainteresowanej nauką tańca po 2 klasie gimnazjum i
starszych;
Rekolekcje Sportowe
Rekolekcje Sportowe
• Sportowe młodsi - dla dzieci zainteresowanych
sportem po 4 i 5 klasie szkoły podstawowej;
• Sportowe Gim 1 - rekolekcje dla dzieci
zainteresowanych sportem po 6 klasie szkoły
podstawowej;
• Sportowe Gim 2 - rekolekcje dla młodzieży
zainteresowanej sportem po 1 klasie gimnazjum;
• Sportowe starsi - rekolekcje dla młodzieży
zainteresowanej sportem po 2 klasie gimnazjum i
starszych;
Rekolekcje fotograficzne
• Fotograficzne – rekolekcje dla młodzieży
zainteresowanej fotografią (konieczny aparat
fotograficzny – przynajmniej w telefonie
komórkowym) młodzież z gimnazjum i starsi
Rekolekcje dla dzieci
• Mały Apostoł 1 - rekolekcje dla dzieci po 2 i 3 klasie
szkoły podstawowej oraz dzieci, które nie
uczestniczyły jeszcze w rek. Mały Apostoł;
• Mały Apostoł 2 - rekolekcje dla dzieci po 3 i 4 klasie
szkoły podstawowej;
• Mały Apostoł 3 - rekolekcje dla dzieci po 4 i 5 klasie
szkoły podstawowej;
Rekolekcje dla gimnazjalistów
• Gim 1 MIŁOSCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ –
rekolekcje dla dzieci po 6 klasie
szkoły podstawowej;
• Gim 2 UBOGACENIA - rekolekcje dla
młodzieży po 1 klasie gimnazjum;
Rekolekcje formacyjne
• I° (Gim 3) WTAJEMNICZENIA - rekolekcje dla
młodzieży po 2 klasie gimnazjum oraz starszej;
• II° POGŁĘBIENIA - rekolekcje dla młodzieży po 3
klasie gimnazjum, oraz starszej, która uczestniczyła w
I stopniu rek. formacji apostolskiej;
• III° DOJRZAŁOŚCI CHRZESCIJAŃSKIEJ - rekolekcje dla
młodzieży po 1 klasy szkoły ponadgimnazjalnej oraz
młodzieży, która wcześniej uczestniczyła
w rekolekcjach II stopnia;
TERMIN
27 – 04.07
04 – 11.07
11 – 18.07
18 – 25.07
25.07-01.08
01 – 08.08
08 – 15.08
15 – 22.08
22 – 29.08
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BUKOWINA
TATRZAŃSKA
Muzyczne
Młodsi
Animatorskie
Taneczne
Gim 1
Plastyczne
Muzyczne
Starsi
Teatralne
Młodsi
Teatralne
Starsi
Liturgiczne
W
01-07.08.
09-15.08.
SPYTKOWICE
Taneczne
Młodsi
IIº
Filmowe
Taneczne
Starsi
Mały
Apostoł 2
Sportowe
Młodsi
Taneczne
Starsi
(z tańcem
współczesnym)
W
W
KASINKA
MAŁA
W
Mały
Apostoł 3
Sportowe
Młodsi
Sportowe
Gim 1
Sportowe
Gim 2
Mały
Apostoł 3
Sportowe
Starsi
Taneczne
Gim 2
W
ZAWADKA
Fotograficzne
Mały
Apostoł 1
Muzyczne
Młodsi
Iº
Mały
Apostoł 1
Gim 1
Mały
Apostoł 2
IIº
W
SUCHE
W
Iº
Turystyczne
Starsi
Gospelowe
Iº
Gim 2
Turystyczne
Młodsi
IIIº
W
OŚRODEK
01-07.08.
09-15.08.
Co z sobą zabrać ??
• Legitymację szkolną
• Potwierdzenie wpłaty za rekolekcje
• Krzyżyk grup apostolskich/książeczkę formacyjną
oazy
• Śpiwór lub ciepły koc
• Pantofle obuwie sportowe, ciepłe okrycie
• Odpowiedni strój do kościoła
• Pismo święty, modlitewnik, różaniec, śpiewnik
• Przybory do pisania, notatnik
• Instrumenty muzyczne
Koszt
300 zł- rekolekcje tygodniowe formacyjne
350 zł- rekolekcje tygodniowe specjalistyczne
550 zł – rekolekcje dwutygodniowe (w cenie
oprócz utrzymania uczestnika znajduje się
cena śpiewników, notatników oraz, jeśli
program rekolekcji to przewiduje – wycieczki);
zaliczka: 300 zł
Gdzie się zapisać
• Kraków ul. Wiślna 12  tam znajduje się siedziba
zarówno GA jak i RŚŻ
• Przy zapisie należy wpłacić należną kwotę
• Przy zapisie należy oddać kartę zgłoszeniową
( uzupełnioną !!! )
 SERDECZNIE ZAPRASZAMY

similar documents