TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER Proje No Başlangıç

Report
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ
AR-GE Merkezleri İle Buluşma ve Proje Sergisi
Kapsamında Tanıtım Sunumu
26.02.2014
EGE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Tarihçe...
Gıda
Teknolojisi Yüksek Okulu 1975-1976 yılında 40
öğrenci ile öğretime başlamıştır.
Ege Üniversitesi'nin beş yıllık gelişme planı içinde Ziraat
Fakültesi Kurulu 14.06.1976 gün ve 62/5 sayılı kararı ile Gıda
Teknolojisi Yüksek Okulu’nun Fakülte haline getirilmesini
oybirliği ile uygun görmüştür.
Dönemin Milli Eğitim Bakanı tarafından Yüksek Okulun
Gıda Fakültesi’ne dönüşümü 18.08.1977 günü onaylanmıştır.
28.03.1983 tarih ve 2800 sayılı Yüksek Öğretim Teşkilat
Kanunu ile Bölüm, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ne
bağlanmıştır.
Bölümümüz
ülkemizde açılan ilk Gıda Mühendisliği
Bölümü’dür.
Bölüm eğitimi...
kimyasal ve biyolojik bilimlerin, gıdaların
işlenmesinde, saklanmasında, taşınmasında ve yeni
gıdaların üretilmesinde ve geliştirilmesinde uygulama
alanı bulduğu mühendislik dalı eğitimi vermektedir.
Fiziksel,
ülkemizde tarımsal üretime paralel olarak
gelişen gıda endüstrisinin gereksinim duyduğu teknik
elemanların, gıda bilimi ve teknolojisi konusunda
mühendislik
nosyonu
ile
yetiştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Böylelikle,
Özgörevimiz...
 Farklı
teknolojiler
uygulayarak
gıdaların
işlenmesinde, gıda güvenliğinin ve güvencesinin
sağlanmasında üzerine düşen görevleri yerine
getiren,
 Endüstriyel uygulamalara hızla uyum sağlayabilen,
 Bilimi insanlık ve çevre yararına kullanma bilincini
taşıyan Gıda Mühendisleri yetiştirmektir.
Vizyonumuz...
Gıda Mühendisliği eğitimini ilgili her alandaki
paydaşlarıyla birlikte geliştirerek, çağın bilimsel,
teknolojik ve ekonomik gelişmelerine katkıda
bulunabilen,
 İnsanlık sorunlarına duyarlı, mesleki mesleki
sorumluluklarının bilincinde Gıda Mühendisleri
yetiştirmektir.

Eğitim amaçlarımız...
 Gıda
üretim, kontrol ve Ar-Ge alanlarında işletme ve
kuruluşlarda profesyonel olarak çalışmaları ve/veya
lisansüstü eğitime devam etmeleri,
 Gıda işletmelerinde yönetici olarak görev yapmaları,
 Hayat boyu eğitimin önemini kavrayarak, teknoloji
alanındaki alt yapılarını güncelleyen, yenilikleri
çalışma alanlarına uygulayabilen ve yeni koşullara
hızlı adapte olan mühendis olmaları,
 Toplumun refah ve gelişmesi için sosyal
sorumluluklarının bilincinde, meslek etiğine saygılı,
takım çalışmasına uygun birer mühendis olmalarıdır.
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
GIDA BİLİMLERİ
ANABİLİM DALI
GIDA TEKNOLOJİSİ
ANABİLİM DALI
GIDA KİMYASI B.D.
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
TEMEL İŞLEMLERİ B.D.
GIDA
MİKROBİYOLOJİSİ
B.D.
MEYVE-SEBZE İŞLEME
VE MÜHENDİSLİĞİ B.D.
GIDA KALİTE
KONTROLÜ B.D.
HUBUBAT İŞLEME VE
MÜHENDİSLİĞİ B.D.
BESLENME B.D.
SÜT İŞLEME VE
MÜHENDİSLİĞİ B.D.
ET TEKNOLOJİSİ B.D.
YAĞ İŞLEME VE
MÜHENDİSLİĞİ B.D.
BİYOTEKNOLOJİ B.D.
GIDALARIN
AMBALAJLANMASI
B.D.
GIDA EKONOMİSİ VE
ENDÜSTRİSİ
İŞLETMECİLİĞİ B.D.
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Şebnem TAVMAN
Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Duygu KIŞLA
Bölüm Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Yekta GÖKSUNGUR
Akademik Kadro
Öğretim Üyeleri
Profesör
Öğretim Elemanları
13
Dr. Araştırma Görevlisi
5
Doçent
4
Araştırma Görevlisi
6
Yardımcı Doçent
8
Öğretim Görevlisi
1
ÖYP
8
Toplam
20
Toplam
25
Bölüm Öğretim Üye ve Yardımcılarının (2008-2013 yılları)
Yayınları:
262
Ulusal Kongrelerde Poster Bildiri
156
Ulusal Kongrelerde Sözlü Bildiri
322
Uluslararası Kongrelerde Poster Bildiri
104
Uluslararası Kongrelerde Sözlü Bildiri
334
Diğer Hakemli Dergilerde
290
SCI kapsamındaki Dergilerde
0
50
100
150
200
250
300
350
Bölüm öğretim üyeleri 2008-2013(*) yılları arasında;
yaptıkları yayınlara 3560 atıf almış
çeşitli proje, kitap ve bildirilerden 38 ödül almış
33 kitabın yazarlığını ya da editörlüğünü yapmıştır.
Kayıtlı Öğrenci Sayılarımız (2013-2014)
LİSANS (Hazırlık dahil)
847
YÜKSEK LİSANS
83
DOKTORA
48
Bölümümüzün Erasmus Programı kapsamında işbirliği
içinde bulunduğu bazı üniversiteler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bologna University– İtalya
Aristotle University - Yunanistan
Agr University of Athens - Yunanistan
Porto University–Portekiz
Helsinki University – Finlandiya
Justus Liebeg University– Almanya
Universite Degli Studi di Foggia –İItalya
Teramo University – İtalya
University of Firenze – İtalya
Napoli Federico II University– İtalya
University Complutense Madrid–İspanya
Wageningen University–Hollanda
Catolica University– Portekiz
Valencia University – İspanya
Crete Technical University– Yunanistan
Viseu Polytechnic University– Portekiz
Araştırma Alanlarımız
Beslenme değeri yüksek ve sağlık
açısından güvenli besin üretmek,
Gıda işlemede biyokimyasal, teknolojik ve
ekonomik değerlendirmeleri yaparak yeni
işleme teknikleri ve yöntemleri geliştirmek,
Gıda hammaddelerini değerlendirmek, gıda
kaynak savurganlığını önlemek, nitelik ve
nicelik yönünden korunmasını sağlamak,
Araştırma Alanlarımız
Değerlendirilebilir ve besin değeri taşıyan
atıklardan yeni gıdalar üretmek,
Hammaddeden çok yönlü yararlanma ve
böylece gıda çeşitliliğini artırmaktır.
PROJELERİMİZ
Bölüm Öğretim Üye ve Yardımcılarının (2008-2013) İşbirliği
Profili:
Bölüm Dışı Ders
Verme
Uluslararası
Kongre
/ Seminer
Ulusal Kongre /
/
Kurs
Düzenleme
Seminer / Kurs
Düzenleme
Uluslararası
Proje
Ortaklıkları
Ulusal Proje
Ortaklıkları
Danışmanlık
Bölüm Dışı Tez
Danışmanlığı
Dergi Hakemliği
ULUSLARARASI PROJELER
Proje Ortağı
TÜBİTAK-COST
FA 1005
(INFOGEST)
TÜBİTAK-COST
FA1005
(INFOGEST)
TÜBİTAK-COST
FA1005
(INFOGEST)
EBİLTEM
Proje No
110-O-072
110-O-906
BaşlangıçBitiş Tarihi
2010-2012
2011-2012
112 O 485
2013/BIL/0
23
2013-2015
Projede görevli
bölüm personeli
Proje Adı
Prof. Dr. Sibel
Karakaya
Prof. Dr. Sedef Nehir
El
Ar. Gör. Dr. Şebnem
Şimşek
Optimum beslenme
yaklaşımı ile fonksiyonel
gıda üretimi:
Çimlendirilmiş tane ve
filizler ile
kazeinomakropeptit
(KMP) içeren sebze
ürünleri
Prof. Dr. Sedef Nehir
El
Nilüfer Girgin
Bazı gıda işleme
tekniklerinin karnabahar
ve lahanadaki
glukosinolat içeriği, in
vitro biyoyararlılığı ve
antioksidan kapasitesi
üzerine etkisi
Prof. Dr. Sedef Nehir
El
Prof. Dr. Sibel
Karakaya
Ar. Gör. Dr. Şebnem
Şimşek
In vitro sindirim sonrası
kefir biyoaktif peptitlerinin
tanımlanması ve biyolojik
aktivitelerinin saptanması
Destek
Miktarı
(TL)
221.000
15.000
15.000
5.000
295.000
25.000
ULUSLARARASI PROJELER
Proje Ortağı
Proje No
TÜBİTAK-COST
FA 1202
COST EUBis
Framework 7
PATHWAY-27
TÜBİTAK
TürkiyeSlovenya Ortak
Proje
BaşlangıçBitiş Tarihi
THEME
(KBBE.201
2.2.201)
110-O-522
Proje Adı
Destek
Miktarı
(TL)
Gıdalarda ve Gıda İşleme
YüzeylerindeBakteriyel
kolonizasyon ve
Dayanıklılığın azaltılması
amacıyla Avrupa Network
Oluşumu
-
2012-2016
Ar. Gör. Dr Sırma
Yeğin
Prof. Dr Yekta
Göksungur
Food Waste Valorisation for
Sustainable Chemicals,
Materials and Fuels
-
2013-2018
Prof. Dr. Sibel
Karakaya
Prof. Dr. Sedef
Nehir El
Ar. Gör. Dr. Şebnem
Şimşek
Biyoaktif bileşiklerin sağlık ve
iyi olma hali üzerine etkilerinin
değerlendirilmesi. İnsan
genomundan gıda
endüstrisine.
2011-2014
Prof. Dr. Tomris
Onoğur (Yürütücü)
Prof. Dr. Yeşim
Elmacı (Araştırıcı)
Ar. Gör. Dr. Perihan
Kendirci (Araştırıcı)
Boz Tipi antep fıstıklarının
lezzeti: Uçucu bileşenlerin
izolasyonu, konsantrasyonu
ve duyusal tanımlayıcı
analizler için yeni çok amaçlı
teknolojilerin uygulanması
2012-2016
TD 1203
Projede görevli
bölüm personeli
Doç. Dr. Duygu
Kışla
100.504 €
80.320
ULUSLARARASI PROJELER
Proje Ortağı
Proje No
BaşlangıçBitiş Tarihi
Projede görevli
bölüm personeli
Proje Adı
Destek
Miktarı
(TL)
Erasmus TN
518415LLP-1-2011
2011-2014
Prof.Dr. Semih Ötleş
ISEKI –Food
1 milyon
Euro
Tübitak
İŞBAP
2011-2014
Prof.Dr. Semih Ötleş
Uluslar arası Gıda Teknolojisi
Platformu
300.000
COST FA 1005
TOVAG
2011-2015
112O521
15.3.2013 -
Prof.Dr. Sedef Nehir
El
Arş: Gör. Dr. Sırma
YEĞİN
Prof. Dr. Mehmet
Yekta Göksungur
Karnabahar (Brassica
Oleraceae L. var. botrytis) ve
Lahanadaki
(BrassiacaOleraceae L. var.
capitata) Glukoninolatların in
vitro Biyoyararlılığı,
Antioksidan Kapasitesi ve
Antimutajenik Etkisi.
Tarımsal Yan Ürünler
Kullanılarak Aureobasidium
pullulans İle Ksilanaz Üretimi
İçin Biyoproses Stratejilerinin
15.000
SANAYİ PROJELERİ
Kurumlar
Başlangı
ç-Bitiş
Tarihi
Proje Adı
Destek
Miktarı
(TL)
Prof.Dr.Aytaç S. Gümüşkesen
(Yürütücü)
Yrd.Doç.Dr.Fahri Yemişçioğlu
(Araştırıcı)
Türk Zeytinyağlarının Bölgesel
Karakterizasyonu
100.000
Prof.Dr.Taner BAYSAL
MEYVE SEBZE SANAYİ ATIKLARINDAN
GIDA SANAYİNİN FARKLI ALANLARINDA
KULLANILABİLECEK SEBZE ÜRETİMİ
500.000
Prof.Dr.Taner BAYSAL
Gıda Kurutma Fırını
250.000
2011-2013
Yrd. Doç. Dr. Seda Bilek (Danışman)
Cilt ve bağ doku üzerinde olumlu etkileri olan
inovatif bir fonksiyonel gıda geliştirilmesi
337.936
01.01.201330.06.2015
Prof Dr Şebnem Tavman
Doç Dr Duygu Kışla
Yrd Doç Dr Seher Kumcuoğlu
Dr Gülten Gündüz
SANAYİ-TARİŞUZZK
TEYDEB
Projede görevli bölüm
personeli
01.02.2013 01.07.2013
23.06.2011
KOSGEB
23.06.2014
KOSGEB
TEYDEB
Metal Oksit Nanopartikül Uygulamalı Frost
Free Buzdolabının Geliştirilmesi
Ar Gör Hatice Pınar Yüksel
Arçelik A.Ş.
2012 (2 ay)
Proje Danışmanı: Dr. Burak Altınel
Ekmek Pişirme
İZKA Metropol
Un Ürünleri
San.
2012-2013 (12
ay)
Dr. Burak Altınel
Unlu Mamuller Üretiminde Otomasyonun
Geliştirilmesi Yoluyla Verimliliğin ve Gıda
Güvenliğinin Arttırılması
TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER
Proje No
BaşlangıçBitiş Tarihi
Projede görevli bölüm
personeli
Doç. Dr. Filiz İçier
(Yürütücü)
110-O-068
111-O-345
112-O-047
109-O-087
110O512
2010-2013
Yrd.Doç.Dr. Gülen
Yıldız Turp, Ar.Gör.Dr.
İlkin Şengün, Ar .Gör.
Dr. Perihan Kendirci
(Araştırmacı)
Proje Adı
Ohmik-Kızılötesi Isıtma Sisteminin Kurulumu,
Performans Değerlendirmesi ve Köfte
Pişirilmesinde Kullanımının Bazı Kalite
Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi
282.900
270.625
29.500
2011-2014
Prof. Dr. Figen Ertekin
(Yürütücü)
Püskürtmeli Kurutma Yöntemi ile Sızma
Zeytinyağının Mikroenkapsülasyonu:
Emülsifikasyon Koşullarının Belirlenmesi,
Mikroenkapsülasyon İşlem Koşullarının DOptimal Dizayn ile Optimizasyonu ve Depolama
Koşullarının Mikrokapsüllerin Oksidatif Stabilitesi
ve Kalitesi Üzerine Etkisi
2012-2013
Prof. Dr. Taner Baysal
(Yürütücü)
Berrak Meyve Suyu Üretiminde Durultma Ajanı
Olarak Kitosan Kullanımı ve Meyve Suyu Kalite
Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi
2009-2012
Prof. Dr. Figen Ertekin
(yürütücü), Yrd. Doç. Dr.
Özgül Özdestan
(Araştırıcı)
01.12 201001.12 2010
Yrd Doç Dr Seher
Kumcuoğlu
Destek Miktarı
(TL)
Farklı ürün grupları için fırında pişirme kalite
metriğinin oluşturulması, farklı pişirme
yöntemlerinin bu metriğe göre karşılaştırılması ve
buharlı ve buhar destekli hibrid fırınların bu
ürünlerin pişme kalitesi üzerine katkılarının
değerlendirilmesi
Tavuk etlerinin üzüm çekirdeği tozu katkılı
kaplama harcıyla kaplanarak pişirilmesi işleminin
bazı kalite karakteristikleri ve antioksidan
215.000
TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER
Proje No
112-O-930
113-O-215
113-O-483
109-O-093
BaşlangıçBitiş Tarihi
Projede görevli
bölüm personeli
Proje Adı
Destek
Miktarı (TL)
Yrd. Doç. Dr. Seda
Bilek (Yürütücü)
Ispanaktan Enzimatik Olarak Ekstrakte
Edilen Zn - Klorofil Türevlerinin
Emülsiyon / Isıl Jelleşme Metodu İle
Mikroenkapsülasyonu
29.630
2013-2014
Prof. Dr. Meltem
Serdaroğlu
(Yürütücü)
Kazeniat Veya Yumurta Beyazı Tozu İle
Hazırlanan Çoklu Emülsiyonların
Karakteristik Özellikleri ve Yağı Azaltılmış
Model Sistem Et Emülsiyonu Üretiminde
Çoklu Emülsiyon Kullanımının
Araştırılması
29.800
2013-2014
Prof. Dr. Aytaç S.
Gümüşkesen
(Yürütücü)
Zeytinyağı ve Pirina Yağında 3-Mcpd
Oluşumu Üzerine Su Buharı Distilasyon
Koşullarının Etkisi
29.900
Doç. Dr. Nurcan
Koca (Yürütücü),
Prof.Dr.Mustafa
Üçüncü
Prof.Dr.Sibel Akalın
Dr.Nail Dink
Beyaz Peynir Tozu Üretim Optimizasyonu
ve Depolama Süresince Kalite
Özelliklerindeki Değişimin Belirlenmesi
2013-2014
2009-2012
TÜBİTAK-SÜTAŞ A.Ş.- YILDIZ HOLDİNG
156.000
TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER
Proje No
109O092
110 O 030
108 O 603
EBİLTEM
2011/BİL/023
107O812
2008/BİL/033
BaşlangıçBitiş Tarihi
Projede görevli
bölüm personeli
2009-2011
Prof.Dr. Fikret Pazır,
Yrd.Doç.Dr.Nur
Dirim, Ar.Gör. Onur
Özdikicierler
Tahin Helvası ve Lokum Üretiminde
Kullanılmak Üzere Çöven Ekstraktı Tozu
Eldesi
73.254
2010-2011
Prof.Dr. Şebnem
Tavman, Öğ.Gör.
Burak Altınel
Tavuk eti katkılı çerez tipi yenilebilir
fonksiyonel ürün geliştirilmesi.
24.700
2008-2009
Prof. Dr. Sedef
Nehir EL
Pınar ERCAN
Bazı gıdalarda ve farklı koenzim Q 10
preparatlarıyla zenginleştirilmiş gıdalarda
in vitro koenzim Q 10 biyoyararlılığının
saptanması
25.000
10.000
2008-2009
Prof. Dr. Sedef
Nehir EL
Gölevez (Colocasia esculenta L. schott)
yumrusundan dirençli nişasta elde
edilmesi ve sağlık üzerine etkilerinin in
vitro yöntemlerle saptanması
41.000
Yrd.Doç.Dr. Seher
Kumcuoğlu
Proje Adı
Glütensiz Fonksiyonel Kek Üretiminde
Destek
Miktarı (TL)
TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER
Proje No
110 O 906
COST FA1005
BaşlangıçBitiş Tarihi
Projede görevli
bölüm personeli
2011-2012
Prof Dr. Sedef Nehir
El
112O485
COST FA1005
2013-2015
Prof. Dr. SEDEF
NEHİR EL, Prof. Dr.
Sibel KARAKAYA,
Dr. Şebnem
ŞİMŞEK
108-O-498
2008-2011
Prof. Dr. Gülden
Ova
108 O 541
2008-2010
Prof.Dr.Figen
Ertekin, Dr. Melike
Sakin, Prof.Dr.
Neriman
Bağdatlıoğlu
Proje Adı
Bazı gıda işleme tekniklerinin karnabahar
ve lahanadaki glukosinolat içeriği, in vitro
biyoyararlılığı ve antioksidan kapasitesi
üzerine etkisi
In Vitro Sindirim Sonrası Kefir Biyoaktif
Peptitlerinin Tanımlanması ve Biyolojik
Aktivitelerinin Saptanması
Türkiye'de yetiştirilen Bazı Yağlık Keten
Tohumlarının ve Filizlerinin Bioaktif
Bilşikler Açısından İncelenmesi Üzerine Bir
Araştırma
Pastörize Sıvı Yumurtanın Püskürtmeli
Kurucuda Optimum Kurutma Koşullarının
Belirlenmesi, Mikroenkapsülasyonu ve
Mikroenkapsülasyon İşleminin Yumurta
Tozunun Depolama Stabilitesi Üzerine
Etkisi
Destek
Miktarı (TL)
15.000
29.500
73.500
167.000
TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER
BaşlangıçBitiş Tarihi
Projede görevli
bölüm personeli
107O797
2008-2009
Prof.Dr. Sibel
Karakaya, H. Gül
Akıllıoğlu
110 O 806
2011-2012
Prof.Dr. Sibel
Karakaya
2010-2012
Prof. Dr. Sibel
KARAKAYA, Prof.
Dr. Sedef Nehir EL
Dr. Şebnem
ŞİMŞEK
Optimum beslenme yaklaşımı ile
fonksiyonel gıda üretimi: Çimlendirilmiş
tane ve filizler ile kazeinomakropeptit
(KMP) içeren sebze ürünleri
221.000
Prof.Dr. Yekta
GÖKSUNGUR
Organik Orta Nemli Bazı Meyvelerin
Üretiminde Organik Biyokoruyucu
İçeren Yenilebilir Levan Filmle
Kaplamanın Kaliteye Etkileri
95.663
Proje No
110 O 072
110O079
2011-2013
Proje Adı
Bazı kurubaklagillerden elde edilen
protein ekstraktları ve fraksiyonlarının
ADE inhibisyon aktiviteleri: Isıl işlem ve in
vitro sindirilirliğin etkisi
Fenilketonüri Hastalari İçin Maviyemiş
(Vaccinium Corymbosum) İçeren Toz
Puding Karışımı Üretimi
Destek
Miktarı (TL)
35.820
74.936
TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER
Proje No
107-O-898
112O521
BaşlangıçBitiş Tarihi
Projede görevli
bölüm personeli
Proje Adı
2008-2009
Doç. Dr. Filiz İçier,
Yrd. Doç. Dr.
Mustafa Engin
Et Ürünlerinin İşlenmesinde Ohmik
Çözündürme ve Ohmik Pişirmenin
Uygulanabilirliğinin İncelenmesi
2013-2015
Ar.Gör. Dr. Sırma
YEĞİN
Tarımsal yan ürünler kullanılarak
Aureobasidium pullulans ile ksilanaz
üretimi için biyoproses stratejilerinin
geliştirilmesi
Destek
Miktarı (TL)
19.828
87.908
TAGEM PROJELERİ
Proje No
TAGEM/GY/10/03/0
1/168
TAGEM/GY/10/03/0
1/165
TAGEM/HSGYAD/1
3/A05/P01/21
HSGYAD/13/A05/P
01/22
BaşlangıçBitiş Tarihi
Projede görevli
bölüm personeli
Proje Adı
Destek
Miktarı (TL)
35.000
Prof. Dr. Mustafa
Kemal Ünal
(Danışman)
Ege Bölgesinde yetiştirilen
başlıca zeytin çeşitlerinden
(Ayvalık, Memecik) elde edilen
yağların antioksidan aktivitesi
üzerine etki eden bileşiklerin
zeytinyağlarının raf ömrüne
etkileri
(Doktora Tezi)
5.000
Yrd. Doç. Dr. Özgül
Özdestan (Araştırıcı)
Ekmek ve diğer unlu
mamullerde GC-MS ile
akrilamid düzeylerinin
belirlenmesi
37.000
2013-2015
Prof. Dr. Mustafa
Kemal Ünal
(Danışman)
Klorür tuzları (NaCl, KCl,
CaCl2) kullanılarak hazırlanan
domat
çeşidi
sofralık
zeytinlerin farklı yöntemlerle
muhafazasının raf ömrü ve
kalite üzerine etkileri (Doktora
Tezi)
Az tuzlu siyah zeytin üretimi
ve muhafaza olanaklarının
araştırılması
32.000
2013-2015
Prof. Dr. Mustafa
Kemal Ünal
(Danışman)
2008-2013
2010-2012
TAGEM PROJELERİ
Proje No
TAGEM/HSGYAD/
13/A05/P01/23
TAGEM/HSGYAD
/13/A05/P01/30
BaşlangıçBitiş Tarihi
Projede görevli
bölüm personeli
Proje Adı
Destek
Miktarı (TL)
28.138
Prof.Dr.Aytaç S.
Gümüşkesen
(Danışman)
Üç Farklı Hasat Zamanının
Gemlik, Kilis Yağlık, Ayvalık ve
Memecik Zeytin Çeşitlerinden Elde
Edilen Zeytinyağlarının Kimyasal
ve Duyusal Özelliklerine Etkisi
60.000
2013-2014
Yrd. Doç. Dr. Fahri
Yemişçioğlu
(Danışman)
Zeytinyağlarında
farklı
malaksasyon
işleme
parametrelerinin fenol bileşikleri,
duyusal özellikleri ve ransimat
değerleri üzerine etkileri.
Deodorizasyon işlem koşullarının
rafine bitkisel yağlarda 3 mcpd
oluşumu
üzerine
etkisi
ve
optimizasonu
20.000
2013-2014
Yrd. Doç. Dr. Fahri
Yemişçioğlu
(Danışman)
2013-2015
Prof.Dr.Aytaç S.
Gümüşkesen
(Danışman)
Ayçiçek
Yağı
Üretim
Teknolojisinde Rafinasyonun Bazı
Aşamalarında
Optimizasyonun
Sağlanması Üzerine Araştırma
2013-2015
60.000
DİĞER ÜNİVERSİTELER VE
BÖLÜMLERLE ORTAK PROJELER
Proje Ortağı
Proje No
Erciyes
Universitesi Gıda
Mühendisliği
TOVAG
E.Ü.
Biyomühendislik
Bölümü
E.Ü.
Makine
Mühendisliği
Bölümü
EÜ
Biyomühendislik
Bölümü
BaşlangıçBitiş Tarihi
Yrd. Doç.Seda
BİLEK
110-O-594
EBILTEM
0348.STZ.
2013-2
2012MÜH-006
Projede görevli
bölüm personeli
2011-2013
2014-2015
2012-2013
Yrd. Doç.Seda
BİLEK
Proje Adı
Destek
Miktarı
(TL)
Nar Kabuğu Ve Çekirdeği
Fonksiyonel Bileşikleri İle
179.750
Zenginleştirilmiş Dondurma
Üretimi
Dondurulmuş bezelye ve
taze fasulye üretiminde
peroksidaz ve lipoksigenaz
5.000
enzimlerinin haşlama ve
depolama
sırasındaki
değişimlerinin araştırılması
Yrd.Doç.Dr.Seher
Kumcuoğlu
Güneş
Enerjisi
Destekli,Enerji
Depolama
Sistemli
Zirai
Ürün 124.932
Kurutma
Sisteminin
Geliştirilmesi
Prof.Dr. Yekta
Göksungur
Hava
Kaldırmalı
Biyoreaktörde Pullulan
Üretiminin
Optimum 6.500
Koşullarının
Belirlenmesi
DİĞER ÜNİVERSİTELER VE
BÖLÜMLERLE ORTAK PROJELER
Proje Ortağı
Proje No
EÜ
Biyomühendislik
Bölümü
TUBITAK
TOVAG
112 O 521
EÜ Eczacılık
Fakültesi
Doktora
Tezi
EÜ Eczacılık
Fakültesi
Yüksek
Lisans Tezi
BaşlangıçBitiş Tarihi
2013-
Projede görevli
bölüm personeli
Dr. Sırma Yeğin
Prof.Dr. Yekta
Göksungur
2008-2011
Dr. Zümrüt Ürküt
Prof.Dr. Yekta
Göksungur
2011-2013
Bengi Çoban
Prof.Dr. Yekta
Göksungur
Proje Adı
Destek
Miktarı
(TL)
Tarımsal yan ürünler
kullanılarak
Aureobasidium
pullulans ile ksilanaz 87.908
üretimi için biyoproses
stratejilerinin
geliştirilmesi
Listeria monocytogenes
Tayinine Yönelik DNA
Hibridizasyonuna Dayalı
Elektrokimyasal
Genosensör
Tasarımı
ve Optimizasyonu
Gıdalarda
Genetiği
Değiştirilmiş
Organizmaların Tayinine
Yönelik Nanomateryalle Zenginleştirilmiş
Elektrokimyasal
Genosensör Tasarımı
BÖLÜM LABORATUVARLARI
 Gıda
Kimyası Analiz Laboratuvarı
 Enstrümental Analiz Laboratuvarı
 Mikrobiyoloji Laboratuvarı
 Mikotoksin Laboratuvarı
 Duyusal Değerlendirme Laboratuvarı
 Süt Teknolojisi Laboratuvarı
 Meyve-Sebze Teknolojisi Laboratuvarı
 Yağ Teknolojisi Laboratuvarı
 Et Tekonolojisi Laboratuvarı
 Hububat Teknolojisi Laboratuvarı
 Biyoteknoloji Laboratuvarı
 Öğrenci Uygulama Laboratuvarları
 Bilgisayar Laboratuvarı
Bölümümüzde bulunan ve güncel çalışmalarda kullanılan
bazı cihazlar:
•
Akışkan yatak kurutucu
•
Amilograf, Ekstensograf, Farinograf
•
Atomik absorbsiyon cihazı, Analytic Jena Contraa
•
Chemap fermentör
•
Ende Octagon 200 test sieve shaker
•
Esco class II BSC İnokulasyon kabini
•
FTIR
•
Gaz kromatagrafisi, HPLC
•
GC-ECD / GC-MS
•
Gerhart protein destilasyon ünitesi
•
Liyofilizatör, -40oC Şok derin dondurucu
•
New-Brunswick Bioflo 110 Fermentör7biyoreaktör
•
Püskürtmeli Kurutucu
•
Real time PCR
•
Soğutmalı santrifüj ve inkübatör
•
Streo mikroskop, binoküler mikroskoplar
•
Su aktivitesi ölçüm cihazı
•
TA Reometre, DHR 3
•
Tekstür analiz cihazı
•
Tepsili kurutucu
•
Ultrafiltrasyon cihazı
•
Ultrasonik probe Bandelin, sonopuls
•
Ultra turrax IKA T 25 homojenizatör
•
UV visible spektropotometre
BÖLÜM PİLOT TESİSLERİ
BÖLÜM PİLOT TESİSLERİ
BÖLÜMÜMÜZÜN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ
VE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ
ORGANİZASYONLAR
DIŞ PAYDAŞLARIMIZDAN BAZILARI

similar documents