Handbollen i Halmstad, modern

Report
Handbollen i Halmstad
Handbollen i Halmstad är framgångsrik!
•
•
•
•
HK Drott Halmstad Herr är svenska mästare och utvecklar unga
talanger.
HK Drott Halmstad Dam har avancerat till div. 1.
HK Drott har spelare i A-, U-, J- och pojklandslag bestående av både
egna produkter och inflyttade spelare.
Handbollpojkarnas ungdomsverksamhet är större än någonsin på
både pojk- och flicksidan med många
välutbildade ledare och många talanger.
Drott och HBP vill utveckla handbollen!
Syftet är att:
• Skapa en miljö som gör att spelarna utvecklas optimalt och ger dem
möjlighet att spela på rätt nivå.
• Tydliggöra vägen för ungdomar till spel på rätt nivå från bredd till elit på
seniornivå.
• Utnyttja den samlade ledarkompetensen för att utveckla spelare och
ledare.
• Öka konkurrenskraften mot andra handbollsföreningar och andra idrotter.
• Öka intresset för kommande gymnasie- och högskolestudenter att välja
Halmstad som studieort och handbollsförening.
• Öka intresset bland barn och ungdom att spela handboll.
• Skapa en vikänsla, Handbollen i Halmstad, och vilja att sträva mot samma
mål
Målen med utvecklingsarbetet är
• Att fler barn och ungdomar väljer att spela och träna handboll.
• Att ha minst två träningsgrupper i varje ålder i barn och
ungdomsgrupperna.
• Att utveckla handbollstalangerna optimalt och öka antalet egna produkter
som spelar seniorhandboll på alla nivåer från bredd till elit.
• Att öka konkurrenskraften mot andra handbollsföreningar och andra
idrotter så att vi behåller talanger och att fler fortsätter att spela handboll
efter 15 år.
• Att höja utbildningsnivån på ledare och tränare.
• Att öka antalet spelare som väljer att studera och spela handboll i
Halmstad.
För att utveckla handbollen föreslår styrelserna
• Att samla senior- och ungdomsverksamhet i en organisation, Handbollen i
Halmstad.
• Att alla seniorlag på herr och damsidan spelar under tre namn; HK Drott
Halmstad, Halmstad Handboll och HK Halmstad.
• Att samarbetsavtal upprättas mellan alla seniorlag på både herr och
damsidan vilket möjliggör fri rörlighet mellan lagen.
• Att behålla nuvarande träningstrupper i ungdomsverksamheten om det
inte finns skäl att slå ihop mindre grupper.
• Att skapa ett kansli för handbollen i Halmstad
• Att två styrelser bildas som arbetar tillsammans mot gemensamma mål.
• Att förändringen genomförs inför kommande säsong 2013/2014
• Att förändringen beslutas på årsmöten den 2juli.
Herrar/pojkar
Damer/flickor
HK Drott Elit
HK Drott Div. 1
Halmstad Handboll Div. 1
Halmstad Handboll Div. 3
HK Halmstad Div. 3
Halmstad Handboll
A-flickor (97-98)
Halmstad Handboll
Juniorlag (95-96)
Halmstad Handboll
B-flickor (99-00)
Halmstad Handboll
A-pojkar (97-98)
Halmstad Handboll
C-flickor (01-02)
Halmstad Handboll
B-pojkar (99-00)
Halmstad Handboll
D-flickor (03-04)
Halmstad Handboll
C-pojkar (01-02)
Halmstad Handboll
D-pojkar (03-04)
Halmstad Handboll
E-pojkar (05-06)
Bollek
07-08
Handbollförskola
09-12
Halmstad Handboll
E-flickor (05-06)

similar documents