L (localizadores)

Report
Indican a
inequívoca.
L (localizadores)
posición
de
maneira
Substituíntes e insaturacións
O
 6
7
5
4
3
2
1
CH3CCH2CH2CHCHCOCH3
P2
R(7)
S1
S2
6oxo2heptenoato de metilo
Os localizadores poden ser os símbolos dos
heteroátomos
Cando existen cadeas secundarias substituídas sobre algún heteroátomo, dun
grupo funcional, para a súa localzación poden empregarse os propios símbolos dos
heteroátomos
5
4
3
2
1
CH3CH2CH2CH2CNCH2CH3

H
Netilpentanamida
Cando dous ou máis substituíntes, (cadeas,
grupos funcionais) ou duas ou mais
insaturacións, son idénticos, úsanse os prefixos:
di tri, tetra, etc
4
3
2
1
CH3 CHOHCH2 C
O
N
CH3
CH3
3hidróxiN,Ndimetilbutanamida
4
3
2
1
O
CH3 CH2CH C
H
N
CH2
CH2CH3
CH3
2,Ndietilbutanamida
CH2I CHICH2I
1,2,3triiodopropano

similar documents