eksame 7 sem vagn

Report
Virksomheden
Uni-Fix
Udbuds matr.
fra BH
Granskning
Opstart
Udførelse
Økonomi
Mobilet
Jura
Personlig
Entreprise form
Hovedentreprise
Udbudsform
Begrænset udbud
Tilbudsfasen
Jord - beton
Kloak - montage
Aflevering
Kvalitet kontrol
Projekt Kontor Domicil
Sødalsparken 16
Af
Uni-Fix. BYG.
Afgangs projekt
7. Semester
3 etage a ca. 600 m2
450 m2 værksted
Dok.-info
Tilbudsfasen
Nøgletal
Entr. sum
Egen pro
UE
DB
M2 pris
31,4
7,6
18,9
4,9
15.500
mio.
mio.
mio.
mio.
kr.
Opstart
Udbuds matr.
fra BH
Granskning
Udførelse
Økonomi
Mobilet
Jura
Tilbudsfasen.
Tilbudsfasen
Jord - beton
Kloak - montage
Aflevering
Kvalitet kontrol
Virks. Org
Firma håndbog
Virks. Budget
Ansættelse bevis
Stilling beskr.
Sikkerhed sundhed
Time lønsberegn.
Afskedigelse
Beredskabsplan
DB.
Ansættelse
Personlig
Fællesbetingelse
KS - håndbog
Procedurer
Indehold
Standard formular
Bygge møde
Arb. kort
Akkord seddel
Dok.-info
aftalesedler
Granskning
Virksomheden
Uni-Fix
Opstart
Udførelse
Økonomi
Mobilet
Tilbudsfasen
Jord - beton
Kloak - montage
Aflevering
Kvalitet kontrol
Jura
Personlig
Tilbudsfasen
Tegninger der pdf
Ark. tegninger
Situations plan
Snit 201
Detalje fundament
Beskrivelser
Fundament
Snit 202
facade
Ing. tegninger
Plan 1
Snit 203
Plan 2
Snit 204
Plan 3
Snit 205
Tagplan
Snit 206
Snit 207
Dok.-info
Virksomheden
Uni-Fix
Udbuds matr.
fra BH
Opstart
Mobilet
Udførelse
Jura
Personlig
Tilbudsfasen
Jord - beton
Økonomi
Tilbudsfasen
Kloak - montage
Aflevering
Kvalitet kontrol
BSB med noter
Projekt beskr.
GEO teknik
Geo rapport noter
Projekt journal
CVR: Virk.dk
H. V. cheklister
Granskning sp.
Regnskabs tal
Manglende dok.
LER
Tegn. Matr. nr.
Adresse liste
Ja- vi afgiver
tilbud
Dok.-info
Virksomheden
Uni-Fix
Udbuds matr.
fra BH
Granskning
Opstart
Udførelse
Økonomi
Kloak - montage
Mobilet
Jura
Personlig
Tilbudsfasen
Aflevering
Kvalitet kontrol
Nøgletal
Ent.sum 1,7
DB
0,45
Råjord 4.500
Tilfyld 3.200
Proces/analyse
mio.
mio.
m3
m3
Beton
Kalkulation
Proces jord
Optællings ark muld
Kalk jord.
Snit plan
Optællings sandpude
Maskine tider
Snit jord
Optællings opfyld
Maskine priser
Snit tilfyld
Mængde ark
Pris jord
Etape afrømning
Oversigt tilbud
Mængder
Etape sandpude
Transport plan
Prise transport
Etape opfyld
Revit tegn.
Etaper belægning
Dok.-info
Info - jord
Kalk. jord
Virksomheden
Uni-Fix
Udbuds matr.
fra BH
Granskning
Opstart
Udførelse
Økonomi
Kloak - montage
Mobilet
Jura
Personlig
Tilbudsfasen
Aflevering
Kvalitet kontrol
Nøgletal
Ent.sum 1,3 mio.
DB
0,325 mio
beton
154 m3
Jord
Proces/analyse
Mængder
Kalkulation
Funda typer
Mængder noter
Kalk funda
Renselag
Mgd. fundamenter
Kalk dæk
Etape klods
Mgd. etaper funda
Armering tider
Etape skaft
Mgd. etaper dæk
Beton tider
Terrændæk
Samlings ark
Forskalling tider
Elevator
Priser via
Dok.-info
Stål priser
Mgd.
Kalk.
terrændæk
Kalk funda
Virksomheden
Uni-Fix
Udbuds matr.
fra BH
Granskning
Opstart
Udførelse
Økonomi
Jord - beton
Mobilet
Jura
Personlig
Montage
Dok.-info
Tilbudsfasen
Aflevering
Kvalitet kontrol
Nøgletal
Ent.sum
DB
0,71 mio.
0,19 mio.
Proces/analyse
Mængder
Plan
Mængder note
Profiler
Mængder ark
Hovedledning
Priser
Kalkulation
Kalk. kloak
Virksomheden
Uni-Fix
Udbuds matr.
fra BH
Granskning
Opstart
Udførelse
Økonomi
Jord - beton
Mobilet
Jura
Personlig
Kloak
Tilbudsfasen
Aflevering
Kvalitet kontrol
Nøgletal
Ent.sum 5,3
DB
1,2
Vægge 1.200
Dæk
1,700
Proces/analyse
mio.
mio.
m2
m2
Etape inddel
Mængder
Kalkulation
Mængde ark
Etape 1
Element tider
Etape 2
Priser matr.
Etape 3
Priser elementer
Kalk elementer
Lev. elementer
Kalk elementer
Etape 4
Tegninger fra BH
Hovedentreprenør
Etape 5
Elementer typer
Info – elementer
HE-DB
Tilbudsliste HE
Tilbuds main map
Kran analyse
Metode - Skitser
Dok.-info
Tilbudsliste BH
HE kalk
Virksomheden
Uni-Fix
Udbuds matr.
fra BH
Granskning
Udførelse
Økonomi
Tilbudsfasen
Tilbudsfasen
Jord - beton
Kloak - montage
Aflevering
Kvalitet kontrol
Jura
Personlig
Hvad - hvis
Org. plan projekt
PSS projekt
Produktions kalk.
jord.
Byggepl. planer
Beredskabs pl.
Produktions kalk.
beton
Dok.-info
Fordelings plan
Tjekliste sikkerhed
Mållinjer - tegn
Mønster arb. pl
Anmeldelser
AT
Anmeldelser af
byggearbejde
Anmeldelser af
jordflytning
Anmeldelser
kloak
Oversigt tidsplaner
Opstartmøde
Procesplan råhus
Sticky note + skitse
Byggemøde
skabelon
Procesplan
Sikkerhedsmøde
skabelon
Modtager kontrol
Foto dok.
Tidsplan råhus
Arb. kort skabelon
Proces kontrol
Afvigelse rapport
Tidsplan Start-slut
Adresse liste
Slut kontrol
KS. Dagbog
K.S. projekt
Oversigt
HE kontrolplan
Virksomheden
Uni-Fix
Udbuds matr.
fra BH
Opstart
Granskning
Økonomi
Mobilet
Jura
Personlig
Oversigt udførelse
Dok.-info
Tilbudsfasen
Tilbudsfasen
Jord - beton
Kloak - montage
Aflevering
Kvalitet kontrol
Jord
Beton
Kloak
Elementer
Arb. kort jord
.
Arb. kort fundament
.
Arb. kort kloak
.
Arb. kort elementer
.
Udgravnings plan
.
Arb. tegn funda
Tegn. plan
.
Tegninger plan
Gravesnit
.
Forskalling
Tegn. profiler
.
Montage plan
Metode/analyse
.
Klippe bukkelister
Metoder
.
Metoder
.
Arb. kort tilfyld–m.v.
.
Arb. kort dæk
.
Hoved ledning
.
Ele. Procedurer
Komprimering
.
Arb. tegn dæk
.
D&V kloak
APV elementer
Kvalitet kontrol
.
Elevator grube
.
info- jord
.
Kvalitet kontrol
.
info- beton
.
Tidsplan msp
Tidsplan 3 uger
Aftalesedler
Arb. pl. vurdering
Tidsplan 8 uger
Byggemøde
Sikkerhedsmøde
Arbejdsmiljø
Bar – vejledning
info- elementer
.
Virksomheden
Uni-Fix
Udbuds matr.
fra BH
Opstart
Udførelse
Granskning
Personlig
Tilbudsfasen
Jord - beton
Kloak - montage
Aflevering
Mobilet
Jura
Tilbudsfasen
Kvalitet kontrol
Økonomi oversigt
A’ conto beg.
Akkordaftale funda
Projekt budget
A’ conto beg. til BH
akkorderingsaftale
Likviditet .
Økonomiske planche
Dok.-info
Virksomheden
Uni-Fix
Udbuds matr.
fra BH
Granskning
Opstart
Mobilet
Udførelse
Økonomi
Jura
Personlig
Dok.-info
Plan for mangler
Indkaldelse BH
Indkaldelse af UE
Mangel gennemgang
Færdigmelding HE
Tilbudsfasen
Jord - beton
Tilbudsfasen
Kloak - montage
Nedskrivelse af
garanti
Nedskrivelse 1 år
til 2 %
Aflevering protokol
Slut afregning
Nedskrivelse 5 år
til 0 %
D & V planer
Nøgler
K.S. projekt
Oversigt
Modtager kontrol
Afvigelser
Kontrolplan HE
Proces kontrol
K-S dagbog
Slut kontrol
Danskbyggeri
kvalitets
Virksomheden
Uni-Fix
Udbuds matr.
fra BH
Granskning
Opstart
Mobilet
Udførelse
Økonomi
Personlig
Tilbudsfasen
Jord - beton
Tilbudsfasen
Kloak - montage
Aflevering
Kvalitet kontrol
Udbuds brev BH – HE
Kontrakt BH - HE
Udbuds brev HE – UE
Kontrakt HE - UE
Sikkerhedsstillelse
§ 6 HE - BH
Sikkerhedsstillelse
§ 7 HE - UE
Kontrakt HE - LE
Accept skrivelse
Sikkerhedsstillelse
§ 22 LE -HE
Afslag skrivelse
Pris på sikkerhed
Licitation rækkefølge
Juridisk tidslinie
Entreprise former
Dok.-info
20 spørgsmål til professoren
Oversigt jura
Virksomheden
Uni-Fix
Udbuds matr.
fra BH
Granskning
Opstart
Udførelse
Økonomi
Mobilet
Tilbudsfasen
Tilbudsfasen
Jord - beton
Kloak - montage
Aflevering
Kvalitet kontrol
Jura
CV
Planlæg main map
speciale
.kalender plan
Erfarings opsam.
Vagn Smidt
55 år
Udlært smed – 1978
Dok.-info
Virksomheden
Uni-Fix
Udbuds matr.
fra BH
Granskning
Opstart
Udførelse
Økonomi
Mobilet
Jura
Personlig
Dok.-info
Tilbudsfasen
Tilbudsfasen
Jord - beton
Kloak - montage
Aflevering
Kvalitet kontrol
BH
AB 92 § 7 BH stiller garanti overfor HE
3 mdr. gensnit af entr. sum 7.859.269 kr.
HE stiller en bankgaranti
overfor BH JF. AB 92 § 6
Garantien udgøre 15% af
prisen ex. Moms
Garanti 4.715.562 kr.
§7
§6
HE kan kræver 10%
forudbetaling af leverancesum
JF. AB 92 § 22 stk. 2, jf. § 6
Tilføjelse: AB 92 § 22
Fristen ændres til 20
arbejdsdage fra anmodningen
om betaling.
(Så vil BH sikkert kræve en
garanti for forudbetaling)
HE stiller garanti overfor UE
3 mdr. gensnit 4.737.500 kr.
Jura
Kontrakter
HE stiler en bankgaranti
overfor L JF. AB 92 § 7
Minus forudbetalingen på
10% af leverancesum
Kontrakt
Ent. Sum 31.437.077 kr.
UNI-FIX
BYG
Egenproduktion
Ent. sum 3.218.148
Forudbetaling.
321.815 kr. + moms
L stiler en bankgaranti på 10 %
overfor HE JF. AB 92 § 6, stk. 3
Forudbetalingen på 10% af
leverancesum JF. AB 92 § 22
Kontrakt
tømrer
§7
UE Entr. Sum total
18.950.000 kr.
UE
§6
Garanti for forudbetaling
Jf. AB 92 § 22, stk. 2
UE stiler en bankgaranti
overfor HE JF. AB 92 § 6
L

similar documents