Denizyolu Taşımacılığı Terminolojisi

Report
DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI
TERMİNOLOJİSİ
İçindekiler:
1.Denizyolu taşımacılığı nedir?
2.Denizyolu taşımacılığının avantajları-dezavantajları
3.Denizyolu taşımacılığında kullanılan terimler
4.Denizyolu taşımacılığında kullanılan belgeler
5.Denizyolu taşımacılığı ilgili örgütleri
6.Denizyolu taşımacılığı gemileri
2
24.10.2012
1.
DENİZYOLU
NEDİR ?
TAŞIMACILIĞI
• Uluslararası yük taşımacılığında en yaygın kullanılan
taşıma türüdür. Taşıma tipleri arasında en düşük maliyetli
ve güvenli olanıdır. Çok büyük miktardaki ürünler ile
konteynırlanabilen ürünler denizyolu ile taşınır.
• Havayoluna göre 22, karayoluna göre 7, demiryoluna
göre 3.5 kat daha ucuz olmasından dolayı dünyada en çok
tercih edilen ulaşım şeklidir.
3
24.10.2012
1.a) Denizyolu
Bileşenleri:
Taşımacılığının
Temel
Taşıma Araçları ve Gemiler
Terminal Ve Limanlar
Taşınacak Eşya / Yük
4
24.10.2012
1.b) Taşımacılık türleri
 Layner Taşımacılığı:
Layner taşımacılığı düzenli, sürekli ve "tarifeye dayalı" biçimde hizmet
sunan taşımacılık biçimidir. Bu hizmet türünde zamanlama esastır. Gemiler
seferlerini ve hizmetlerini belirli bir tarife uyarınca sürdürürler. Hangi
limanlara ne zaman uğranacağı sefer programlarında belirtilir. Böylelikle
yükleyiciler, taşıtma gereksinimleri konusunda önceden bilgi edinirler.
Layner taşımacılığı, taşıma türleri içinde en yüksek maliyetli olanıdır.
5
24.10.2012
Tramp Taşımacılığı:
Tramp taşımacılığı, yük olan limanlar arasında hizmetin
yapılması biçiminde gözükür. Laynercilikte hizmet esasken,
tramp taşımalarında yük esastır. Mutlaka uyulması gereken bir
sefer tarifesi söz konusu değildir. Hizmet, yükün olduğu
limanlara kayar; aynı limanda sürekli olarak kalmaz. Bu
nedenle taşıtan için tramp hizmetlerinde istikrar yoktur.
Trampçılık, ekonomik değeri düşük olan yükleri kapsar. Kömür,
maden cevheri, ham petrol, tahıl, şeker, fosfat, gübre, kereste,
kopra, çimento, tuz bu türdendir.
6
24.10.2012
2.
DENİZYOLU
TAŞIMACILIĞININ
AVANTAJLARI-DEZAVANTAJLARI
• Avantajları:
1. En düşük maliyetli taşıma modelidir.
2. Çıkış-varış limanlari arasında herhangi bir transit geçiş ve gümrük
işlemi yoktur.
3. Diğer yöntemlere göre daha az yatırım gerektirir.
7
24.10.2012
• Dezavantajları:
1. Elleçleme sayısı fazla ve dış kaynak kontrolündedir.
2. Mal hasar riski yüksektir.
3. Çok yüksek transit zamanları söz konusudur.
4. Hava şartlarından transit zamanı ve mal güvenliği
açısından yüksek düzeyde etkilenme yaşanır.
5. Kalkış-varış zamanı esnekliği çok düşüktür.
6. Hizmet verilen destinasyonlar liman ve çevreleriyle
sınırlıdır.
7. Kapıdan kapıya teslimlerde çok maliyetlidir.
8
24.10.2012
3. DENİZYOLU TAŞIMACILIĞINDA
KULLANILAN TERİMLER
• ARMATÖR: Gemi sahibi, taşıyıcı
• ACENTE: Herhangi bir limanda armatör adına faaliyet gösteren,
onun temsilciliğini yapan kuruluş.
• FORWARDER: Karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu
taşımacılığını,
gümrükleme
ve
sigorta
hizmetlerinin
operasyonunu gerçekleştiren, aktif bir acente ağına sahip olan
organizatör firma.
9
24.10.2012
• CO-LOADER: Diğer forwarderların yüklerini kendi yükü
ile konsolide ederek taşımacılık yapan kişi.
• BILL OF LADING (B/L): Denizyolu konşimentosu
a. Master B/L (Ana konşimento)
b. House B/L (Ara konşimento)
• CHARTER PARTY: Taşımacı ile armatör arasında yapılan
sözleşmeye verilen isimdir.
10
24.10.2012
Yükleme Boşaltma Terimleri
• FREE IN (FI): Limandaki yükleme masrafı
• FREE OUT (FO): Limandaki boşaltma masrafı
• LINER IN (LI): Yükleme masrafının armatöre ait olması
• LINER OUT(LO): Boşaltma masrafının armatöre ait olması
11
24.10.2012
• STUFFING: İstifleme, yükü konteynere yerleştirme
• UNSTUFFING: Konteynerin içini boşaltma
• STEVEDORING: Gemiyi yükleme ve boşaltma hizmeti
12
24.10.2012
Liman Terimleri
• STORAGE: Limanda depolama / ardiye
• DEMURAJ: Geminin kendisine tanınan yükleme ve
boşaltma süresini aşması yada konteyner içinde bekleyen
yükün tanınan süreden önce gümrükten çekilip
boşaltılmaması.
• FREE TIME: Serbest süre. Yükün demuraja girmeden
bekleyebileceği süre. Süre aşımında demuraj uygulanır.
13
24.10.2012
• Terminal Handling FEE (THC): Limandaki elleçleme ücreti
• GEÇİCİ KABUL: Türkiye’deki gümrük mevzuatı gereği
konteynerler gümrüğe tabi mal statüsündedirler. Bu nedenle
bir konteynerin limandaki gümrüklü sahadan çıkarılması veya
tekrar limana getirilmesi halinde ortaya çıkan gümrükleme
masrafıdır.
14
24.10.2012
4.
DENİZYOLU
TAŞIMACILIĞINDA
KULLANILAN BELGELER
1. DENİZ KONŞİMENTOSU (Bill of Lading): Deniz
taşımacılığında en önemli olan belge konşimentodur. Bir
gemi şirketinin veya onun yetkili acentesinin veya yükleme
limanında acentesi yoksa gemi kaptanının malı yükletene
verdiği, malların teslim alındığını ve kararlaştırılan limana
kadar taşınacağını gösteren bir belgedir.
15
24.10.2012
16
24.10.2012
17
24.10.2012
18
24.10.2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Tesellüm Konşimentosu - Received for Shipment B/L
Yükleme Konşimentosu - On Board B/L
Tek Konşimento
Kombine Nakliyat Konşimentosu
Konteynır Konşimentosu
Düzgün Hat Konşimentosu
Kısa Konşimento
Özellikli konşimentolar
Tanker Konşimentosu
Ciro Edilemez Konşimento
Charter Party Bill of Lading
Kaptan Makbuzu
19
24.10.2012
5. DENİZYOLU
ÖRGÜTLER
TAŞIMACILIĞI
İLGİLİ
Hükümet Tarafından
Kurulan Örgütler
IMO
OECD
ILO
UNCTAD
WTO
20
24.10.2012
 Diğer Kuruluşlarca Kurulan Örgütler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ICS
BIMCO
INTERTANKO
INTERCARGO
IMPA
IAPH-ITF
GREENPEACE
CMI-ICC
REMPEC
ECO
BSEC
Gemi ile ilgili kuruluşların
kurduğu örgütler
Gemi hizmet sektöründeki kuruluşların
kurduğu örgütler
Bölgesel faaliyet gösteren örgütler
21
24.10.2012
6. DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI GEMİLERİ
• Yük gemileri:
Handysize (10.000-40.000 dwt)
Handymax (40.000-60.000 dwt)
Panamax (60.000-80.000 dwt)
Capesize (80.000-üstü dwt)
Kuru dökme yük
taşıyıcıları
22
24.10.2012
HANDYSIZE 10000-35000 dwt
23
24.10.2012
HANDYMAX 50000 dwt
24
24.10.2012
CAPESIZE 120000 dwt
25
24.10.2012
Tanker taşıyıcıları:
Handysize
Handymax
Panamax
Suezmax (120.000-200.000 dwt)
 Konteyner gemileri:
Post panamax (>3000 TEU)
Feeder-Feedermax (<1000 TEU)
26
24.10.2012
KAYNAKÇA
27
24.10.2012
TEŞEKKÜRLER…
28
24.10.2012

similar documents