Program for vårens seminar

Report
Mars 08
10:30
2014
Til:
Uranienborg skolekorps og Marienlyst skoles musikkorps
Invitasjon til Vårseminar
«JORDEN RUNDT»
Hentekonsert
Uranienborg Skole
Lørdag 8. mars : 10:30 – 16:30 (18:30)
Søndag 10. februar
og Søndag 9. mars : 11:00 – 17:30,
Søndag 9. mars er det hentekonsert kl 16:00
Seminarprogram 8. og 9. mars 2014
Lørdag 8. mars 2014
Tid
Aktivitet
Velkommen og informasjon – Juniorer og Hovedkorps
Hovedkorps: Notelære i grupper og gruppesamspill
10:30
Juniorer; Samspill
Trommer (HK og Jr)
Kommentar
Teatersalen
Grupperom
Teatersalen
Trommerom
ansvarlig
Marius, Martin, Peder,
Instruktører
Martin / Peder
Nichlas
12:00 Lunsj i Bessa – Saturday Surprise
Lunsj
Kafeteriakomiteen
Hovedkorps: Samspill
Juniorer; Notelære og gruppesamspill
12:30
Trommer (HK og Jr)
Aspiranter: Samspill
Teatersalen
Grupperom
Trommerom
Korpsrom
Marius
Instruktører
Nichlas
Martin / Peder
14:30 Pause (pause-snacks i Bessa)
Alle
Kafeteriakomiteen
Hovedkorps; gruppesamspill
Junior; samspill
14:45
Trommer (HK og Jr)
Aspiranter: Samspill
16:30 Øvelse slutt for i dag – opprydding
Grupperom
Teatersalen
Trommerom
Korpsrom
Instruktører
Martin
Nichlas
Peder
Bessa/Korpsrommet
Uranienborgstyret
16:30
Disco & Pizza for alle!
18:30 Fullstendig slutt for i dag
Alle
Seminarprogram 8. og 9. mars 2014
Søndag 9. mars 2014
Tid
Aktivitet
Ansvarlig
Grupperom
Teatersalen
Instruktører
Martin / Peder
12:00 Lunsj i Bessa – Taco
Lunsj for alle (også
aspirantene)
Kafeteriakomiteen
Hovedkorps: Samspill
12:30 Juniorer; Gruppesamspill (og litt notelære)
Aspiranter: Samspill
Hovedkorps: Samspill
Juniorer; Samspill
13:30
Trommer (HK og Jr)
Aspiranter: Gruppesamspill
Teatersalen
Grupperom
Korpsrommet
Teatersalen
Korpsrommet
Trommerommet
Grupperom
Marius
Instruktører
Martin / Peder
Marius
Martin / Peder
Nichlas
Martin / Peder
14:30 Pause (pause-snacks i Bessa)
Alle
Kafeteriakomiteen
Hovedkorps; Samspill
14:45 Junior ; samspill
Aspiranter: Samspill
15:45 Klargjøre for konsert / Pause (Drikke og frukt på Bessa)
Teatersalen
Korpsrommet
Stort Grupperom
Alle
Marius (Nichlas)
Martin
Peder
Teatersalen
Alle
11:00
Hovedkorps: Gruppesamspill (og litt notelære)
Juniorer; Samspill
Kommentar
16:00
17:30 SLUTT
Hentekonsert

similar documents