Úrazy pri dopravných nehodách

Report
Úrazy pri dopravných
nehodách














Volanie o pomoc
Čo obsahuje autolekárnička ?
Rautekov manéver
Vyšetrenie zraneného
Typy krvácania
Zastavenie silného krvácania
Použitie škrtidla
Poranenia mozgu
Poranenia mozgu - príznaky
Poranenia mozgu – PP pri vedomí
Poranenia mozgu – PP v bezvedomí
Poranenia miechy
Poranenia miechy – PP
Záver
Vytočte 155 alebo 112,
volanie je zadarmo!!!
Oznámte:
 čo sa stalo, charakter
nehody
 miesto nehody – významný
orientačný bod
 počet zranených – vek,
pohlavie, popis zranenia
 svoje meno, číslo telefónu
 spojenie sami neskončite,
čakajte na rady a
odporúčania dispečera
Záchranná zdravotná
služba
155
Polícia
158
Hasičský a záchranný
zbor
150
Integrovaný záchranný
systém
112








rúško resuscitačné (1 ks)
izotermická fólia (1 ks)
2 páry vyšetrovacích
rukavíc
dezinfekčné utierky (4 ks)
nožnice (1ks)
náplasť s vankúšikom
4 cm x 8 cm (4 ks)
dezinfekčné tampóny
alebo utierky (6 ks)
gázový krycí obväz
sterilný 2 bal. (5 ks)







náplasť hladká textilná,
2,5 cm x 3 m
obväz hotový sterilný
s kompresom(1 ks)
gázový krycí obväz sterilný
2 bal. (5 ks)
ovínadlový obväz
hydrofilný(1 ks)
ovínadlový obväz
hydrofilný (1 ks)
elastický obväz (1 ks)
trojrohá šatka, textilná


Vykonávať len v prípade ak :



hrozí nebezpečenstvo –
požiar vozidla, pád zo
svahu, ...
zranený blokuje prístup k
ďalším zraneným
nie je možné poskytnúť PP


postihnutého odvlečieme
za predlaktie
svoje horné končatiny
vsunieme do oboch
podpazuší postihnutého,
držíme ho za zápästie a
predlaktie pokrčenej
hornej končatiny
telo raneného máme
navalené na svojom trupe a
jednej dolnej končatine
krátkymi krokmi druhou
dolnou končatinou cúvame
od miesta nešťastia
Pohľadom overte :
Pohľadom overte :
dýchanie
krvácanie
m overt




Hmatom overte :
Posluchom overte :





dýchacie pohyby
bolesť postihnutej oblasti
deformácie
teplotu kože, pot, ...
dýchanie
krvácanie
polohu tela
výraz a farbu tváre


dýchacie šelesty
prejavy postihnutého –
stonanie
reakcia na oslovenie
Žilové krvácanie
krv je tmavočervená, z rany
vyteká
 použijeme rukavice a
dodržiavame pravidlo 5T
 žilové krvácanie zastavíme
tlakovým obväzom - na
ranu položíme sterilnú gázu
a na ňu zložené ovínadlo
 miesto poranenia stlačíme
prstami - zvlášť dôležité pri
poranení krčnej žily, kde
nemôžeme založiť tlakový
obväz

Tepnové krvácanie
krv je jasnočervená, z rany
strieka
 použijeme rukavice a
dodržiavame pravidlo 5Tteplo, ticho, tekutiny,
tíšenie bolesti, transport
 krvácanie z tepny zastavíme
použitím tlakového obväzu
 ak rana veľmi silno krváca a
hrozí rýchle vykrvácanie,
prstami stlačíme tepnu v
rane



ranu zdvihnite nad úroveň
srdca
stlačte ju holými prstami
alebo vložte do rany
tampón


vykonajte ošetrenie
hotovým obväzom
pokiaľ obväz presakuje,
pridajte ďalšiu savú vrstvu,
ranu neodbaľujte
Použite iba :
na zastavenie krvácania z
veľkých tepien
 pri amputácii končatín
 pri hromadnom nešťastí
 pri silnom krvácaní z
otvorenej zlomeniny
POZOR
nie tesne pod koleno, ani
nie tesne nad lakeť !

Použite vždy čo najširšie
škrtidlo!
Prikladajte ho len cez odev,
pevne utiahnite!
Otvorené poranenia
mozgu:


pri otvorených
poraneniach miesto
poranenia krváca
(hematóm, edém)
môže sa do rany dostať
infekcia(zápal)
Uzavreté poranenia
mozgu:



otras mozgu,
pomliaždenie mozgu,
stlačenie mozgu
poranenie najčastejšie
spôsobuje pôsobenie
tlakovej vlny
aj nadmerný posun
mozgu v lebečnej dutine
môže spôsobiť
poškodenie mozgu
Príznaky:






rana, preliačina na hlave
mäkké miesto nahmatané
na hlave
výtok
mozgovomiechového
moku (číra tekutina), alebo
krvi z ucha alebo nosa
krvné podliatiny v očnom
bielku
zrenice nemajú rovnakú
veľkosť
postihnutý pociťuje
nevoľnosť, vracia
Prvá pomoc:
pri vedomí
 postihnutého uložiť do polohy v
ľahu na chrbte
 použiť rukavice, 5T
 ošetriť poranenia podľa ich
závažnosti, aj mimo hlavy
 vyšetrenie hlavy: - jemne
prehmatať, netlačiť na rany,
zlomené kosti lebky by mohli
poškodiť mozog
 hlavou nehýbať - môže byť
poškodená krčná chrbtica
 okamžite zabezpečiť RZP
ošetrenie hlavy: - poranenia
mäkkých častí hlavy silno
krvácajú, použiť sterilný
obväz s veľkou sacou vrstvou,
ošetrenie robiť šetrne a
zľahka
 do príchodu RZP kontrolovať
vedomie a zdravotný stav
postihnutého

Prvá pomoc:
v bezvedomí
 postihnutého vyšetriť v
polohe, v ktorej sme ho našli
 použiť rukavice a dodržiavať
pravidlo 5T
 vyšetríme poranenia, aj mimo
hlavy
 vyšetrenie a ošetrenie hlavy
rovnako ako pri vedomí
 pri poranení mozgu postihnutý
zväčša krváca z nosa a uchaprekryjeme sterilnou gázou
zabezpečiť priechodnosť
dýchacích ciestpredsunutím sánky (držanie
hlavy v neutrálnej polohe)
 postihnutého uložíme do
stabilizovanej polohy na
boku
 kontrola dýchania a
krvného obehu: v prípade
zastavenia dýchania,
začneme s oživovaním

Poranenie krčnej chrbtice:
Príznaky:
 nemožnosť pohybu s hornými
a dolnými končatinami
 nedostatočné dýchanie, ktoré
spôsobuje ochrnutie
dýchacieho svalstva
Poranenie hrudníkovej alebo
driekovej časti chrbtice:
Príznaky:
 nemožnosť pohybu dolnými
končatinami
 ochabnutosť dolných končatín
 necitlivosť ochrnutých častí
tela
Poranenie chrbtice: príznaky
prasknutého alebo zlomeného
stavca:
Príznaky:
 bolesť v oblasti krku alebo
chrbta
 citlivosť na dotyk v poranenej
časti chrbtice
 zmena v zakrivení chrbtice
 zablokovanie chrbtice
Prvá pomoc, ak postihnutý je pri vedomí:
 postihnutého udržať v polohe, v akej sme ho našli
 vysvetliť, že nesmie otáčať hlavou, obracať sa a vstávať
 zabezpečiť okamžité privolanie RZP, použiť 5T
 stabilizovať hlavu a krk postihnutého v neutrálnej polohe
 hlavu postihnutého obložíme z bokov
 ošetríme poranenia
Prvá pomoc, ak postihnutý je v bezvedomí:
 postihnutého nechať v polohe, v akej sme ho našli
 zabezpečiť okamžité privolanie RZP, použiť 5T
 stabilizovať hlavu a krk v neutrálnej polohe
 zabezpečiť priechodnosť dýchacích ciest predsunutím sánky
 skontrolovať dýchanie a činnosť srdca, v prípade zástavy začať s
oživovaním
 ošetriť poranenia
Dopravná nehoda je otázkou zlomku sekundy, ktorá zmení
život, ale aj okolnosti na ceste. Svedkovia nehody alebo prví
záchrancovia musia dbať na to, aby sa nestali ďalšou možnou
prekážkou. Hoci na každého doľahne stres alebo šok z
nehody, treba zachovať pokoj a rozvahu.
Zraneným v bezvedomí patrí prvá pomoc prednostne, ešte
pred telefonovaním na číslo 112. Často sa zabúda na
obhliadku okolia, kde môžu ležať zranení z auta.
Čím presnejšie informácie poskytneme dispečingu
integrovaného záchranného systému, tým lepšia bude práca
profesionálnych záchranárov.
Ďakujeme za pozornosť!
www.harry5.estranky.sk
www.zachranari.sk

similar documents