Margriet Drijver - Het Vitale Noorden

Report
Margriet Drijver




Margriet Drijver, Directeur Wonen
BAM Woningbouw
Lid Noordelijke Regieraad Bouw
Lid bestuur Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederland
Toezichthouder bij Stichting
Woonconcept, ROC Albeda,
Platform31 en VO-school Wolfsbos

Daarvoor bestuurder Com.wonen
Voormalig lid RegieRaadBouw II,
bestuur Aedes en Vernieuwing
Bouw

Voorheen Directeur bij KLIQ
Reïntegratie, manager bij
rechtsvoorgangers UWV en
vakbondsbestuurder in de
dienstensector
Keert de Wal
het
?
Goede
voorbeelden
Laat u niet leiden door
oude conventies
Bundel krachten en middelen
Werk over bedrijven en sectoren
heen
Zet jonge mensen in de frontlinie
Zorg voor diversiteit
Focus op de gebruiker
niet op het gebouw

similar documents