IPO ervaringen - Bouwend Nederland

Report
Veranderingen in de
aanbestedingspraktijk
Bijdrage Aanbestedingsinstituut
Bijeenkomst IPO
Hengelo, 11 juni 2014
1 jaar Aanbestedingswet
•
•
•
•
Kwaliteit aankondigingen
Eisen aan inschrijvers
Gunning op EMVI
Moderne contractvormen
2012
2013
25%
28%
23%
12%
8%
53%
70%
19%
Overijssel in AW1
Aantal aanbestedingen
EMVI
Moderne Contractvormen
Eisen OK
AW1
AW-1
AW-2
71
50 (70%)
8 (11%)
34 (48%)
129
47 (37%)
22 (17%)
39 (41%)
168
54 (32%)
32 (19%)
34 (20%)
Gelderland in AW1
Aantal aanbestedingen
EMVI
Moderne Contractvormen
Eisen OK
AW1
AW-1
AW-2
154
122 (79%)
35 (22%)
102 (67%)
221
61 (28%)
23 (10%)
78 (26%)
274
56 (20%)
24 (9%)
45 (18%)
Trends in AW1
Aantal aanbestedingen
Overijssel -58%
Gelderland -44%
EMVI
Overijssel in aantal gelijk
Gelderland verdubbelt
Moderne Contractvormen
Overijssel veel minder
Gelderland flink meer
Eisen OK
Overijssel (lichte) verbetering
Gelderland forse verbetering
Trends in samenvoegen
Opschaling gaat verder
Steeds meer mantelovereenkomsten
Geen rem op gezamenlijke trajecten
Vrijwel geen gebruik van percelen
Neemt toe, want meer moderne contractvormen
Aantal openbare aanbestedingen
Van de kaart
Bijna de helft van de gemeentes heeft in AW1 geen enkele openbare
aanbesteding uitgeschreven.
Apeldoorn
Arnhem (1)
Deventer (6)
Ede
Waterschap Groot Salland
2012
10
10
13
19
5
2013
3
3
1
2
0
Meer onderhands dan voorheen?
Wat merken jullie ervan?
Waar gaat het goed en waar moet het beter?
Hete topics:
- Beleidsregels onderhands aanbesteden
- Werken met groslijsten
- Prestatiemeten
- Voorkeur voor lokale/regionale bedrijven
- Valse concurrentie
Enorme toename gebruik EMVI
Ook onderhands?
Waar gaat het goed en waar moet het beter?
Hete topics:
- Casus Zevenaar: een beetje emvi is laagste prijs
- Beter geen emvi dan een slechte emvi
- Wat kost een emvi?
EMVI of laagste prijs?
Met de subgunningscriteria A3 en A4 kan maximaal een fictieve
korting van 162.000 euro behaald worden. Dit bedrag is laag.
Hierdoor tellen de onderdelen Planning en Plan van Aanpak minimaal
mee in de totale beoordeling. Voorbeeld: bij een fictieve aanneemsom
van 4 miljoen euro, is het aandeel van deze subgunningscriteria maar
4% van het totaal. Bij een hogere aanneemsom wordt het aantal nog
kleiner.
ECLI:NL:RBGEL:2014:454 BAM vs Gemeente Zevenaar
Enkele Pianoo-tips
Aanvullende knelpunten bij emvi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Voorafgaande selectie kost tijd en geld
Onderscheidend vermogen is vaak beperkt
Te veel emvi geeft te dure prijzen (taakstellend budget)
Varianten worden nog steeds nauwelijks toegestaan
Angst voor juridisch gedoe
Uitslag vaak laat en gebrekkig
En… SROI is al moeilijk genoeg…
Top 5 emvi-criteria Regio Oost
1.
2.
3.
4.
5.
Dat vertellen wij u later wel
Beperking van overlast
CO2-bewustzijn ambitieniveau
Sneller klaar
Beheersing risico’s
Kwaliteit eisen verbetert sterk
De getalletjes geven een vertekend beeld. Vroeger kwam
het vaak voor dat meerdere zware eisen tegelijkertijd
werden gesteld. Nu gaat het vaak om een enkel vuiltje.
Pluspunten:
- Omzeteis van standaard naar af en toe
- Referentiewerken op kerncompetenties
Voor verbetering vatbaar:
- Selectiecriteria
- Contractuele voorwaarden
Weinig progressie moderne contracten
Het aantal moderne contracten is stabiel.
Het percentage moderne contracten stijgt.
Reden: minder openbare aanbestedingen traditionele contracten
Is dat erg of juist niet?
AW1 was een gezond jaar!
• De nieuwe regelgeving heeft effect gesorteerd
• Aanbesteders zijn aan het denken gezet
• Nadenken blijkt vaak tot verstandige keuzes te leiden
Wat brengt AW2?
Nieuwe Europese Richtlijn zal niet direct worden geïmplementeerd
Evaluatie Aanbestedingswet zal worden opgestart
Standaard RAW Bepalingen 2015: Wat moet er anders of beter?
Lobby voor kostenbewust aanbesteden
AW1 was goed, het tweede jaar moet beter worden
Wij willen daar graag een bijdrage aan leveren.
Wij kunnen uw input goed gebruiken:
• E-mail: [email protected]
• Telefoon: 079-3252122

similar documents