Rusko - evropská část - Stránky Základní školy v Domažlicích

Report
Název školy
Základní škola Domažlice, Komenského 17
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.1989
Název projektu
„EU Peníze školám ZŠ Domažlice“
Číslo a název
šablony klíčové
aktivity
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada
VY_32_INOVACE_12_01_20
Název materiálu
Jméno
vyučujícího
Rusko – evropská část
Třída
9. B
Thomayerová Vladislava
Předmět
Zeměpis
Datum vytvoření
7. 9. 2012
Vzdělávací oblast:
Vzdělávací obor:
Tematický okruh:
Určeno pro:
Anotace:





Člověk a příroda
Zeměpis
Evropa
8. ročník
Žák si za pomoci
prezentace osvojí
základní poznatky o
evropské části Ruska,
uvědomuje si jeho
hospodářský a politický
význam ve světě
Rusko – evropská část
Podle mapy v atlase určete polohu Ruska –
v jakém světadíle leží?
Obr. č. 1
Evropa
hranice státu
hranice světadílů
Asie
Rusko leží na dvou světadílech – Evropě a Asii
Proč řadíme Rusko mezi evropské státy, když většina
jeho území leží v Asii? V jaké části leží jeho hlavní
město?
Obr. č. 1
x
Moskva
Hlavní město Moskva leží v evropské části
Rusko řadíme mezi evropské státy
• 1991 – rozpad SSSR
• vznik nových států
vlajka Ruska
• osamostatnění 15
svazových republik
• Rusko (Ukrajina,
Bělorusko, Moldavsko,
Litva, Lotyšsko,
Estonsko, Gruzie,
Arménie, Ázerbajdžán,
Kazachstán,
Uzbekistán,
Turkmenistán,
Tádžikistán, Kyrgyzstán)
Rusko - velmoc
o největší stát světa (17
mil. km2)
o 143 mil. obyvatel
o hospodářská (G8)
o politická
o vojenská
o jaderná
o kosmická (první umělá
družice, první člověk ve
vesmíru)
Povrch evropské části Ruska
Východoevropská
nížina
x
Elbrus
Obr. č. 2
většinou roviny a nížiny – Východoevropská nížina
pohoří Kavkaz – nejvyšší vrchol Elbrus (5642m)
Přírodní poměry evropské části Ruska
oblast za severním polárním
kruhem – chladné zimy,
tundra, pásmo lesů
Obr. č. 3
většina území –
vnitrozemské podnebí,
pásmo stepí
pobřeží Černého moře –
subtropy
Obr. č. 4
Podle mapy určete, která významná evropská řeka
protéká evropskou částí Ruska?
Mapa povodí Volhy
Volha
nejdelší evropská řeka
– 3 500 km
Obr. č. 5
 doprava
 energetika
 zemědělství
 rybolov (jeseter)
Hospodářství
• hospodářská velmoc
• bohaté surovinové zdroje
• evropská část
• člen G8
• především Sibiř
• paliva (ropa, zemní plyn,
uhlí), barevné kovy
• těžký průmysl
• strojírenský (dopravní
prostředky, vojenská
technika), hutnický,
chemický
• důležitá železniční a vodní
doprava
• problémy s dopravou na
velké vzdálenosti,
Transsibiřská magistrála
Moskva
Vladivostok
Obr. č. 6
Transsibiřská magistrála (cca 9 300 km)
Bajkalskoamurská magistrála (BAM)
Obyvatelstvo
• 143 mil. obyvatel
• nerovnoměrné
rozmístění
• Rusové
• národnostní menšiny
• nízká střední délka
života (nezdravý životní
styl)
• sociální rozdíly
Hlavní město Moskva
Chrám Vasila
Blaženého
Kreml – Spasitelova Věž
Památník Den
vítězství
Turistické zajímavosti
Petrodvorec
Volgograd – Matka vlast
(památník bitvy u
Stalingradu)
Sankt-Petěrburg –
galerie Ermitáž
Ruský boršč
Turistický suvenýr – „matrjoška“
OBR. Č. 1 - AUTOR NEUVEDEN. File:Russia 87.74494E 66.20034N.jpg [x] [online]. [cit. 7.9.2012]. Dostupný
na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russia_87.74494E_66.20034N.jpg>.
OBR. Č. 2 - CAPTAIN BLOOD. File:Russland topo.png [online]. [cit. 7.9.2012]. Dostupný na WWW:
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russland_topo.png>.
OBR. Č. 3 - GRAIN. File:Forest tundra.jpeg [x] [online]. [cit. 7.9.2012]. Dostupný na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Forest_tundra.jpeg>.
OBR. Č. 4 - OJJ! 600. File:View on Sotsji from black sea.jpg [x] [online]. [cit. 7.9.2012]. Dostupný na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:View_on_Sotsji_from_black_sea.jpg>.
OBR. Č. 5 - AUTOR NEUVEDEN. File:Volgarivermap.png [x] [online]. [cit. 7.9.2012]. Dostupný na WWW:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Volgarivermap.png>.
OBR. Č. 6 - USER:STEFAN KÜHN. File:Trans siberian railroad large.png [x] [online]. [cit. 7.9.2012]. Dostupný
na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trans_siberian_railroad_large.png>.
OSTATNÍ OBRÁZKY zdroj Microsoft office_2010, licence zakoupena školou v roce 2011

similar documents