Asie * rekordy * socioekonomická sféra

Report
0
Asie – rekordy – socioekonomická sféra
Autor : J.Čáp
VY_32_INOVACE_ZEMEPIS_CAP_1.9
1
Asie – rekordy – socioekonomická sféra
I.Kde to je ?
1.
Obr.1
Burdž Chalífa -Dubaj -Spojené arabské emiráty 828 m 162poschodí ,dokončen 2009
Nejdelší železnice
2
Transibiřská magistrála je daleko nejdelší železnicí světa! Vede napříč Ruskem
z Moskvy do Vladivostoku. Její celková délka je 9 288 kilometrů. V každém významném
městě na trase Transsibu jsou kilometrovníky. Hranici Evropy a Asie vyznačuje bílý
obelisk. Ten je umístěn na 1,777. kilometru. 1,777 kilometrů Transsibu tedy leží v Evropě a
7,511 kilometrů je v Asii. Vlak cestou z Moskvy do Vladivostoku překročí celkem 7
časových pásem. Železnice se stavěla v letech 1891-1916.
Obr.2
Transsibiřská magistrála. červeně: „Transsib“, zeleně: BAM
km Moskva
Obr.3
Expresní vlak „Rossija“ při teplotách −40 °C.
I.Najdi na mapě proloženě psané stanice Transsibu .
3
0
284 Jaroslavl
289 Volha
trať do Nižného Novgorodu
Vjatka
957 Kirov
1436 Perm
1816 Jekatěrinburg
2144 Ťumeň
2706 Irtyš
2712 Omsk
3332 Ob
3335 Novosibirsk
4098 Krasnojarsk
4101 Jenisej
4520 Bajkalsko-amurská magistrála
5185 Irkutsk
5642 Ulan-Ude
5655 Transmongolská magistrála
6199
Čita
7273 trať k BAM
7306 Skovorodino
Zeja
7875
trať do Blagověščenska
8351 Birobidžan
8515 Amur
8523 Chabarovsk
trať do Nachodky
9288 Vladivostok
Největší přístav
----------------------Největší nákladní přístav na světě je čínská Shanghai. V roce 2006 byl objem
přepraveného nákladu ve zdejším přístavu 537 milionů tun.
4
Šanghaj je s 23 milióny
obyvateli (2010)
nejlidnatější město Číny a
významné hospodářské
centrum této země.
Obr.4
Obr.5
Na které řece leží přístav Šanghaj ?
Největší náměstí
I.V kterém roce došlo k masakru demonstrantů.
II.Čím byl tento rok významný pro život v ČR?
5
Náměstí Nebeského klidu v čínském Pekingu je největším náměstím na světě. Jeho
rozloha je 440,000 m2. To je přesně tolik, kolik je rozloha nejmenšího nezávislého
státu světa, Vatikánu (0.44 km2).
Náměstí má tvar obdélníku o stranách 880x500 metrů Náměstí má mimořádný význam pro čínskou
historii. Právě na tomto náměstí vyhlásil Mao Ce-tung 1.10.1949 Čínskou lidovou republiku.
Nejznámější událostí z pozdější doby je však určitě masakr z června…….. Čínská armáda zde tehdy
zavraždila asi 2000 - 3000 osob. Proti bezbranným demonstrantům, kteří protestovali na náměstí,
nasadila mimo jiné tanky a ukončila tak snahy o demokratizační změny v Číně.
Obr.6
6
I.Která řeka je zobrazena na mapce?
II.Který technický objekt, představující světové prvenství ,byl na této řece
zbudován?
Obr.7
Přehrada Tři soutěsky,(stav k r. 2009) - s největší hydroelektrárnou světa.
7
Pro představu je její výkon 13x převyšuje výkon Dukovanské jaderné elektrárny,
nebo 1125x Vranovské přehrady.
Projekt tohoto vodního díla pochází již z roku 1919 .
Začátek výstavby
1994
Dokončení
2012
1.
Výkon po dokončení 22 400 MW
Obr.8
Velká čínská zeď je starý systém opevnění táhnoucí se napříč severní Čínou. Dnešní
podoba zdi byla vybudována za dynastie Ming v době od konce 14. do začátku 17.
století.Jejím účelem bylo chránit Čínu před mongolskými nájezdy. Podobná opevnění
proti vpádům kočovných kmenů byla však budována již v dávnějších dobách.
Zeď se táhne v ohromující délce cca 3460 km (se všemi odbočkami 8860km),
východní počátek má v Šan-chaj-kuan při mořském zálivu Po-chaj v provincii Che-pej
na hranicích vlastní Číny a Mandžuska a končí daleko na západě v provincii Kan-su na
pokraji pouště Gobi.
Od roku 1987 je Velká čínská zeď zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO.
Od roku 2007 figuruje v seznamu Nových sedmi divů světa.
8
Obr.9
Hlavní vojenský význam by se dal zřejmě přirovnat spíše k silnici. Zeď stála často v těžkém,
zarostlém a neprostupném terénu. Udržovaná zeď tak pomáhala rychle přesouvat jednotky
sem a tam. Mnohdy také byly zdi předsunutou výspou, jejímž cílem bylo rozdělit ještě ne
9
zcela pacifikované území a omezit zde pohyb stepních nomádů. Zeď také fungovala jako
demonstrace síly navenek.
Některé zdroje mluví o Velké čínské zdi rovněž jako o obdobě gulagu. Jednalo se o stavby,
kam čínští císaři posílali své politické odpůrce.
21 .století n.l.
I.Jaká negativa přinášela stavba a existence „Velké čínské zdi“ ?
Obr.10
Velká čínská zeď se táhne napříč Čínou v křivce, která je podobná dračímu tělu. Vznikala
po dobu více než 1800 let a vede od Žlutého moře přibližně od Pekingu až k Nefritové
bráně v Ťia-ju-kuanu. Zde končila sféra vlivu Číny a začíná pustina Střední Asie.
10
Velká zeď má výšku 7 - 9 m, u základů má tloušťku stejnou jako výšku a u hřebene se
zužuje na 4,9 m. Na vnitřní straně věže byla asi 1 m vysoká zábrana proti pádu dolů a na
vnější straně cimbuří až 1,8 vysoké.
Na nejvýznamnějších místech byly vybudovány pevnosti a věže, umožňující pozorovat
území. Tato místa byla tam, kde byl útok nepřítele nejpravděpodobnější. Strážní věže
jsou většinou o půdorysu 3,7 m čtverečních a o výšce až 12 m. Po celém úseku je jich asi
25000. V baštách byli ubytováni vojáci a byly tu i prostory pro umístění děl.
II.Jaké materiály byly asi použity na
stavbu zdi?
III.Které skupiny obyvatel Číny se nejspíše na
stavbě podílely?
Obr.11
11
Obr.12
Zeď je postavena z hlíny, kamene, dříví, tašek i cihel
podle toho, jaké suroviny byly v daném kraji dostupné.
Dochovaly se proto jen ty úseky, které byly postaveny z
trvanlivého materiálu.
K přepravě materiálu se používala převážně lidská síla,
lidské řetězy, dvoukolové káry, rumpály, ale i mezci i kozy.
Hliněné stěny se stavěly metodou plnění postaveného
bednění zeminou. Ta se vždy po nasypání několika
centimetrů udusala palicemi.
Při budování zděných úseků se na vyrovnaný terén
položilo několik vrstev kamenných desek jako základy.
Čelní plochy zdi byly postaveny z kamene, prostor mezi
nimi byl vyplněn štěrkem, sutí, vápnem a zeminou. Když
byla zeď dostatečně vysoká, postavil se nahoře hřeben z
několika vrstev cihel.
Toto monumentální dílo vzniklo za cenu obrovských lidských obětí.
Stavby se v jedné fázi účastnila celá armáda a asi půl miliónu rolníků. V 7. století zde však již
pracovalo 1,8 miliónu lidí.
Hora Čching-čcheng a tu-ťiang-jenský zavlažovací systém
12
Tu-ťiang-jenský zavlažovací systém se začal stavět v 3. století před n. l. a pořád
kontroluje vody řeky Minjiang a rozvádí je do okolní úrodné zemědělské půdy.
Tento systém přinesl komplexní výhody protipovodňové ochrany , zavlažování, vodní
dopravy a všeobecné spotřeby vody . Začal pracovat už před 2250 lety , nyní zavlažuje
668.700 hektarů zemědělské půdy .
Vyhledej název provincie,ve které
leží oba jmenované objekty
světového dědictví UNESCO.
Obr.13
Obr.14
Hora Čching-čcheng ( téžQingcheng )byla rodištěm taoizmu, který je
oslavován v celé sérii starobylých chrámů.
13
Obr.15
Zhang Ling
Obr.16
Hora je v čínské historii proslulá jako místo, kde v roce 142 p.n.l. filosof Zhang Ling založil
nauku čínského taoismu . Většina základních prvků kultury taoismu ,které jsou obsaženy v
učení taoismu , pochází z chrámů, které byly následně postaveny na hoře během Jin a Tang
dynastie . Hora pokračovala ve své roli jako duchovní a intelektuální centrum taoismu v 17.
století . Jedenáct významných taoistických chrámů na hoře odráží tradiční architekturu S'čchuanu .Patří sem chrám Erwang , chrám Changdao postavený nad místem, kde Zhang Ling
kázal své učení , a Jianfu palác .
Rekordní Karakumský kanál
14
Vodní díla mají v Turkmenistánu dlouhou tradici. Rozsáhlé zavodňovací systémy tady
fungovaly už před mnoha staletími.
Obr.17
Karakumský kanál
I.Jaké funkce plnil karakumský kanál?
II.Jaké problémy mohla tato stavba přinést?
15
Pro pěstování bavlníku v Turkmenistánu se sovětští inženýři rozhodli využít vodu
druhého velkého přítoku Aralského jezera, řeku Amudarju.
Zbudovali 1375 kilometrů dlouhý Karakumský kanál, který je nejdelším zavlažovacím
systémem na světě. Dokončen byl v roce 1988.
Na jedné straně byly jeho přínosy neoddiskutovatelné – plocha zemědělské půdy se
v okolí kanálu rozrostla na trojnásobek a voda se dostala až do turkmenské metropole
Ašchabadu.
Daň za to byla ale vysoká. Ztráty vody tekoucí kanálem se odhadují až na 50 %. To vedlo
k vzestupu hladiny spodních vod, které s sebou na povrch přinášely rozpuštěné soli,
především síran sodný. Voda se odpařila a soli zůstaly. Do vzdálenosti několika
kilometrů od kanálu je půda prakticky mrtvá, protože zasolení nedovolí existenci žádné
běžné formě života. Sůl z nadměrných závlah netrápí jen bezprostřední okolí
Karakumského kanálu. Na řadě míst, kam byla závlahami přivedena voda, stoupla
hladina spodních vod tak vysoko, že se tu začala formovat slaniska a slaná jezera.
Poušť Karakum
16
Obr.19
Obr.18
Použité zdroje:
Wikimedia Commons
Wikipedie
17
K.Kašparovský – Zeměpis II,v kostce
Holeček,Janský a kol. – Zeměpis světa 2
Školní atlas světa,Kartografie PRAHA,a.s.,2008
Citace obrázků:
Obr.1 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 28.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://i.lidovky.cz/10/021/lnorg/MTR310248_architecture_003_burj_khalifa%5B1%5D.jpg
Obr.2 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 28.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Trans_siberian_railroad_large.png
Obr.3 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 28.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Train_stop.JPG/800pxTrain_stop.JPG
Obr.4 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 28.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://kml.vse.cz/wp-content/uploads/2013/09/p%C5%99%C3%ADstav2.jpg
Obr.5 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 28.4.2014]. Dostupný na WWW:
http://img.mf.cz/950/673/2-2.jpg
18
Obr.6 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 7.5.2014]. Dostupný na WWW:
www.1world2travel.com/article.php?articleID=2830
Obr.7 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 7.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.casopisstavebnictvi.cz/UserFiles/Image/0703/60_04.jpg
Obr.8 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 7.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ab/ThreeGorgesDa
m-China2009.jpg/250px-ThreeGorgesDam-China2009.jpg
Obr.9 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 7.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.tyden.cz/obrazek/201309/52396e7f39b26/great-wall-of-china523971ae446eb.jpg
Obr.10 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 7.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://img.ct24.cz/cache/616x411/article/40/3975/397407.jpg
Obr.11 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 7.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/%C5%98%C3%AD
%C5%A1e_Ming.png/290px-%C5%98%C3%AD%C5%A1e_Ming.png
19
Obr.12 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 7.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://imageproxy.jxs.cz/~nd03/jxs/cz~/507/050/1910bc18b3_61791483_o2.jpg
Obr.13 – NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 7.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://www2.luventicus.org/mapycs/cina/primospravovanamesta.gif
Obr.14 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 7.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/69/Dujiangyan_Irrig
ation_System.jpg/1024px-Dujiangyan_Irrigation_System.jpg
Obr.15 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 7.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://files.taoismus.webnode.cz/200000130-2dd2a2ecd9/Zhang_Daoling.jpg
Obr. 16 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 7.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://mikinvcine.files.wordpress.com/2011/04/qingchengshan-chram1.gif
Obr.17 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 7.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://leccos.com/pics/pic/turkmenistan-_mapa_.jpg
Obr.18 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 7.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/Karakum_Desert.png
/755px-Karakum_Desert.png
Obr.19 - NEZNÁMÝ. flickr.com [online]. [cit. 7.5.2014]. Dostupný na WWW:
http://www.megasphera.cz/africanvenomoussnakes/images/Echis/Monografie/Echis
%20multisquamatus/E%20multisquamatus%20locality.jpg
20

similar documents