Slide 1 - apps.ideal.upm.edu.my

Report
TAKLIMAT PELAJAR BAHARU
SEMESTER PERTAMA 2013/2014
PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ)
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif
Bahagian Pengurusan Strategik
Bahagian Pengurusan Operasi
Unit Pentadbiran & Kewangan
Unit Pemantauan & Sistem Pengurusan Kualiti
Unit Perancangan Strategik, Pembangunan Perniagaan & Pemasaran
Unit
Unit
Unit
Unit
Kemasukan & Modul
Pembelajaran & Pengajaran
Pendaftaran & Peperiksaan
Rekod & Pengijazahan
UPM EDUCATION & TRAINING SDN. BHD.
UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA
43400 UPM SERDANG
SELANGOR DARUL EHSAN
(U/P: NAMA KETUA UNIT YANG BERKAITAN)
Prof. Madya Dr. Noor Aina binti Dani
Penyelaras Program
Master Bahasa Melayu
Dr. Mohd Nizam bin Osman
Penyelaras Program
Master Komunikasi Korporat
Prof. Madya Dr. Ahmad Mahmood bin Musanif
Penyelaras Program
Bacelor Sastera (Bahasa & Linguistik) Melayu
Dr. Helen Tan
Penyelaras Program
Bacelor Sastera (Bahasa Inggeris)
Dr. Rosya Izyane binti
Shamshudeen
Penyelaras program
Bacelor Komunikasi
Prof. Madya Dr. Norhasni binti Zainal Abiddin
Penyelaras Program
Bacelor Sains (Pembangunan Sumber Manusia)
Prof. Madya Dr. Arshad bin Abdul Samad
Penyelaras Program
Bacelor Pendidikan (Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa
Kedua)
Dr. Roziah Mohd Rasdi
Penyelaras Program
Master Pembangunan Sumber Manusia
Dr. Ghazali Lateh
Penyelaras Program
Master Pendidikan (Pengajaran Bahasa Melayu sebagai Bahasa Pertama)
Dr. Soaib Asimiran
Penyelaras Program
Master Pendidikan (Pentadbiran Pendidikan)
Dr. Rojanah binti Kahar
Penyelaras Program
Bacelor Sains (Pembangunan
Manusia)
Dr. Thohirah Lee Abdullah
Penyelaras Program
Bacelor Sains Pertanian
Dr. Rosli Saleh
Penyelaras Program
Bacelor Pentadbiran Perniagaan
PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH
(PROGRAM BACELOR & MASTER)
AKTIVITI
PERMOHONAN ON-LINE
Http://www.ppl.upm.edu.my
PENGHANTARAN
DOKUMEN AKADEMIK
PENDAFTARAN KURSUS
SECARA ON-LINE
(PELAJAR SENIOR)
Http://www.ppl.upm.edu.my
(PORTAL PELAJAR)
PERJUMPAAN BERSEMUKA
PERTAMA BERSAMA
PENSYARAH UPM
CARTA ALIR
PENGAJIAN
PROGRAM PJJ
- Pusat Pendidikan Luar
- Fakulti
- Bahagian Akademik UPM
BERGRADUAT
- Senat UPM
- Lintas Langsung Interaktif
PPL (LIP)
- Rakaman Pengajaran &
Pembelajaran (PERL)
PROSES PENYARINGAN
P
E
N
G
I
K
L
A
N
A
N
TIDAK
YA
MENEPATI
KEPERLUAN
TUTORIAL
3 PERJUMPAAN
6 JAM
SEMAKAN BERGRADUAT
KEPUTUSAN
PERMOHONAN
TUGASAN KURSUS
PENDAFTARAN
(PELAJAR BAHARU)
UPM
PEPERIKSAAN
PERTENGAHAN
PERJUMPAAN BERSEMUKA
KEDUA BERSAMA
PENSYARAH UPM
- Lintas Langsung Interaktif
PPL (LIP)
- Rakaman Pengajaran &
Pembelajaran (PERL)
- Pusat Pendidikan Luar
- Fakulti
PEPERIKSAAN AKHIR
TUTORIAL
3 PERJUMPAAN
6 JAM
* Bagi Program Master PJJ, Perjumpaan Bersemuka bersama Pensyarah UPM diadakan
sebanyak 3 kali dan tiada tutorial.
K
O
N
V
O
K
E
S
Y
E
N
SISTEM PENGAJIAN
Sistem Akademik & Kuliah – 14 minggu
Sistem Semester – 2 kali setiap tahun
Pendaftaran Kursus
Pengambilan Modul
Dua (2) kali Perjumpaan Bersemuka (Face To Face)
- LIP/PERL
Tutorial (9 jam – 12 jam)
Penilaian I/Penilaian II/ Peperiksaan Pertengahan
Akhir)
Tugasan
Keputusan Semester/Gred
Bergraduat
dan
PENGAJIAN SEMESTER
Semester 1 - Semester Pertama Sesi 2013/2014
Semester 2 - Semester Kedua Sesi 2013/2014
Semester 3 - Semester Pertama Sesi 2014/2015
Semester 4 - Semester Kedua Sesi 2014/2015
Semester 5 - Semester Pertama Sesi 2015/2016
Semester 6 - Semester Kedua Sesi 2015/2016
Semester 7 - Semester Pertama Sesi 2016/2017
Semester 8 - Semester Kedua Sesi 2016/2017
Semester 9 - Semester Pertama Sesi 2017/2018
PENDAFTARAN KURSUS ON-LINE
Melalui Portal Pelajar e-smp (Sistem Maklumat Pelajar
Penggunaan portal pelajar bermula pada Semester Kedua 2011/2012.
Portal pelajar ini adalah berasaskan internet, capaian boleh dibuat sepanjang
masa (24 jam).
Menyediakan kemudahan kepada pelajar untuk :
1. Membuat pendaftaran kursus
2. Mengemaskini maklumat peribadi
3. Menyemak senarai baki yuran
4. Menyemak senarai kursus yang telah didaftarkan.
5. Menohon Pengecualian/TG/TD/Semakan Gred/GB
6. Menukar kata laluan.
7. Melihat keputusan peperiksaan.
BAGAIMANA UNTUK BERMULA
Buka Internet Explore/Netscape
Navigator/Mozilla/Opera/Safari
Taip halaman:
http://www.upmet.upm.edu.my
PAPARAN LAMAN SESAWANG UPMET
Paparan VOD bagi
melihat
rakaman,nota,forum
Paparan portal e-smp
Paparan web
perpustakaan UPM
Klik item Bacelor bagi
melihat
paparan
maklumat
, aktiviti
akademik dll
Portal pelajar master
Paparan web bacelor
Semak penawaran kursus
Paparan Portal Individu pelajar
Id:No Matrik
Kata laluan: no. IC
penuh tanpaKlik login
KLIK MENU
Dwi bahasa
Maklumat
peribadi
Mendaftar kursus
Semak pengecualian
Keputusan semester
Semak yuran
Tangguh pengajian
Tarik Diri
Daftar lebih kredit
Pengecualian kursus
Paparan maklumat peribadi
Semakan Yuran
Paparan mydaftar
10 manit masa
untuk mendaftar
Manual mendaftar
1. Pastikan ada list
kursus yang perlu
didaftar
2. Klik pilih kursus
lain
Paparan cara mendaftar kursus
1. Pastikan ada list kursus yang
perlu didaftar (rujuk tawaran
kursus dalam web site
2.Pilih semua fakulti
3. Pilih semua jabatan
4. Key in kod
kursus
5.Klik dalam
kotak kecil
6.Klik
ok
Sambungan mendaftar kursus
6. Klik daftar kursus
Paparan kursus telah kursus berjaya didaftarkan
Paparan kursus yang telah
didaftarkan
1. Tanda X untuk gugur kursus
dalam tempoh yang telah
ditetapkan.
2. Pilih kursus lain @ Ulang
langkah di atas untuk
tambah/daftar kursus jika
perlu
Cetak slip pendaftaran
untuk ambil modul
Borang Pengecualian kursus
6. Logout untuk
keluar dari portal
1. Baca arahan
2. Key in kod kursus yang
ingin dimohon
3. Key in kod dan nama
kursus yang telah diambil
masa Diploma dll yang
setara/sama seperti kursus
yang ingin dimohon
4. Ulang proses no.2 dan 3
jenis kursus yang dinyatakan
dalam borang sehingga tamat
5.Tempoh masa mohon 14
hari kuliah bermula pelajar
semester 1 sahaja
Pembahagian kursus yang boleh dibuat pengecualian
1. Bagi kursus Bahasa Inggeris lepasan
Diploma
2. Kursus Bahasa Inggeris bagi sijil MUET
3. Lain-lain kursus
4. Lengkapkan kursus setara yang diambil
semasa Diploma, klik butang tambah
Contoh mengisi borang pengecualian kursus
1. Pilih semua fakulti dan
semua jabatan
2.Tandakan dikursus yang
terlibat atau taipkan kod
kursus UPM yang ingin
dimohon
Contoh mengisi borang pengecualian kursus
1. Pilih semua fakulti dan
semua jabatan
2. Taipkan kod kursus disini
Hantar permohonan pengecualian kursus
Klik butang proses untuk
menghantar permohonan
Paparan Tugasan
2. Muka hadapan
tugasan pelajar perlu
untuk scan
1. Semester semasa
3.Status tugasan pelajar
Contoh Muka Hadapan Tugasan
1. Dari item cover
tugasan
PERJUMPAAN BERSEMUKA - (LIP)
Kelas secara LIP iaitu Lintas Langsung Interaktif PPL
Dijalankan secara bersemuka di UPM dan juga
dipancarkan terus di Pusat Pembelajaran yg terpilih :
1) Alor Setar
3) Tawau
5) Kuantan
7) Kuching
9) Bintulu
2) Ipoh
4) Johor Bharu
6) Kota Bharu
8) Kota Kinabalu
(PERL)
PPL Educational Recorded Lecture
(Rakaman Pengajaran dan Pembelajaran PPL)
Kelas dijalankan secara langsung di UPM
Pelajar boleh hadir kelas di UPM atau melihat melalui
Laman Web UPMET 2 minggu selepas kelas dijalankan
MAKLUMAT TUGASAN
Tajuk tugasan akan diberi semasa Perjumpaan Bersemuka
dan perlu sentiasa merujuk VOD UPMET dari semasa ke
semasa bagi penambahan tugasan-tugasan lain.
Tugasan perlu dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan oleh
pengajar kursus melalui Pusat Pembelajaran
Pusat Pembelajaran akan menghantar tugasan tersebut ke
Unit Pembelajaran dan Pengajaran
BAGAIMANA UNTUK BERMULA VOD
Buka Internet Explore/Netscape
Navigator/Mozilla/Opera/Safari
Taip halaman :
http://www.upmet.upm.edu.my @
http://www.vodppl.upm.edu.my
Paparan rakaman kelas/kuliah
Klik disini
Paparan Rakaman Kelas (VOD) & Maklumat Tugasan
Masukkan no matrik dan
kata laluan
Pilih Item Yang Dikehendaki
1. Pilih rakaman kelas
LIP/PERL
2.Nota
3.Soalan Tugasan
AKTA UNIVERSITI DAN
KOLEJ UNIVERSITI 1971
PERLEMBAGAAN UPM
KAEDAH UPM
(PERKARA AKADEMIK )
2003 dan (Pindaan 2005)
MAKLUMAT PENTING
B - PENDAFTARAN KURSUS
Pendaftaran kursus dilakukan secara on line mengikut pakej yang ditetapkan
oleh UPM.
Setiap pelajar perlu mendaftar secara berterusan (setiap semester).
Sekiranya gagal berbuat demikian namanya akan tergugur daripada senarai
daftar pelajar.
Pelajar yang berhutang @ belum menjelaskan yuran komitmen pengajian
terhalang daripada membuat pendaftaran kursus.
TAMBAH/GUGUR KURSUS
Tambah kursus hanya boleh dilakukan 2 minggu pertama
apabila semester bermula.
Jika gugur kursus dilakukan 2 minggu pertama tidak akan
dikenakan bayaran, mulai minggu 3 - 7 dikenakan bayaran
RM50
Gugur kursus minggu ke lapan (8) dan seterus adalah tidak
dibenarkan
PENGECUALIAN KURSUS
• Permohonan perlu dilakukan awal semester pertama
pengajian
• Semua permohonan pengecualian perlu dihantar selewatselewatnya pada minggu kedua semester pertama pengajian
bermula.
• Pengecualian sesuatu kursus pengajian dibenarkan hanya
sekali bagi sepanjang program pengajiannya.
KEPERLUAN KREDIT UNTUK BERGRADUAT
- Program Bacelor minimum 120 jam kredit untuk bergraduat atau
melebihi 120 jam kredit yang ditetapkan oleh Senat mengikut program
pengajian.
KLASIFIKASI PELAJAR
1 – 30
31 – 60
61 - 90
91 – 100 dan ke atas
- Bongsu
- Kecil
- Muda
- Sulung
Kelayakan Menduduki Peperiksaan
Pelajar yang mendaftar kursus pengajiannya akan dinilai oleh Universiti dengan cara
menduduki peperiksaan pada tarikh, masa dan tempat yang telah ditetapkan oleh
UPM .
Markah Sifar : Pelajar yang tidak menduduki peperiksaan
Peperiksaan Gantian : Boleh duduki jika alasan munasabah dgn kebenaran UPMET
Arahan Am Peperiksaan :
- dilarang meniru atau menipu semasa peperiksaan
- dilarang membawa nota kuliah (berkaitan atau tidak) atau kalkulator memori yang
besar.
Status seseorang pelajar bagi sesuatu semester ditentukan
mengunakan kriteria berikut:
a. keputusan peperiksaan akhir semester sebelumnya; dan
b. Status semester sebelumnya.
Seseorang pelajar yang memperoleh purata timbunan 2.000 akan
diberi status 'baik'.
Seseorang pelajar boleh diberi status 'amaran' sekiranya mata
kekurangan kurang daripada 12 (iaitu 1-11).
Jika mata kekurangan 12 atau lebih akan diberi status
'percubaan'.
Pelajar berstatus amaran (sem sebelum) akan diberi status
percubaan jika ia gagal mendapat purata timbunan 2.000
semester semasa.
Pelajar berstatus percubaan (sem sebelum) akan diberhentikan
(GB) mengikut penetapan Senat jika ia gagal mencapai purata
timbunan 2.000 atau lebih pada semester semasa.
Seseorang pelajar yang dinilai diberi gred serta diberi status GB
tetapi tidak berpuas hati dengan penilaian tersebut boleh
memohon semakan semula.
Semakan gred dengan bayaran RM20
Semakan Gagal dan Diberhentikan dengan bayaran RM50
Jika tidak berpuas hati – boleh memohon dgn bayaran RM20
persubjek (jika markah telah lengkap semua komponen)
Perlu menggunakan borang semakan gred secara online melalui
portal
by
borang
dalam
portal
pelajar
SEMAKAN GAGAL DAN DIBERHENTIKAN (GB)
Permohonan secara on line mengikut tempoh dengan bayaran
RM50.
Pelajar yang mendapat status GB untuk semester semasa sahaja
akan diproses.
Keputusan akan dimaklumkan kepada pelajar setelah
dipertimbangkan dalam Mesyuarat JKSS dan Senat UPM.
Telah mendaftar/mengambil serta lulus semua kursus bagi
sesuatu program dan memenuhi syarat yg ditetapkan serta
mencapai PNGK/CGPA 2.00 ke atas.
Komponen Kursus
Tiga komponen kursus:1. Kursus Universiti
2. Kursus Teras
3. Kursus Minor/Elektif
Pertukaran program pengajian hanya dibenarkan kepada pelajar
yang telah menamatkan sekurang-kurangnya dua semester
pengajian dan tertakluk pada syarat berikut:–
(a) Pelajar mestilah sekurang-kurangnya berstatus “Baik” dan
memiliki Purata Nilaian Gred Keseluruhan 2.000.
(b) Pelajar yang berstatus amaran atau percubaan dibenarkan
untuk memohon pertukaran program dengan tidak memberi
sebarang pengecualian kursus dan dianggap sebagai pelajar
baru.
Pelajar dibenarkan menangguhkan pengajian bagi sesuatu semester dengan
alasan yang munasabah.
Permohonan perlu dibuat secara on line melalui portal pelajar dalam tempoh
tujuh (7) minggu pertama semester pengajian bermula.
Penangguhan minggu ke lapan (8) tertakluk kepada syarat berikut:1)
2)
4)
5)
Permohonan perlu dihantar ke Unit Pendaftaran dan peperiksaan
Perlu disertakan sijil sakit
Seseorang pelajar tidak dibenarkan menangguhkan pengajian semasa
atau selepas menduduki peperiksaan akhir.
Pelajar baru (sem satu) tidak dibenarkan menangguh pengajian
Pelajar yang menarik diri daripada program pengajiannya tidak
boleh mendapat semula pembayaran yang telah dibuat kepada
Universiti.
G - AM
Mengemaskini Maklumat
Pelajar bertanggungjawab mengemaskini maklumat peribadinya
dari masa ke semasa.
Salinan Tambahan
Pelajar yang ingin mendapatkan apa-apa salinan dokumen
tambahan yang dikeluarkan oleh Universiti berkaitan dirinya,
boleh mendapatkan dokumen sedemikan dengan cara membuat
bayaran sebanyak RM10.00 kepada Universiti bagi setiap salinan
yang dikehendakinya.
 Transkrip pelajar setiap semester akan diserahkan kepada
Pusat Pembelajaran semasa peperiksaan pertengahan
semester (pelajar yang tiada hutang).
 Cetak semula RM10 per transkrip (jika berlaku kehilangan
ditangan pelajar)
Setiap pelajar yang memohon memasuki program Bacelor
dikehendaki mengambil Malaysian University English Test
(MUET) sebelum memasuki universiti.
Mana-mana pelajar yang tidak mencapai tahap yang ditetapkan
perlu mengikuti kursus kemahiran bahasa yang setara dengan
MUET, yang ditetapkan oleh Universiti.
Malaysian University English Test (MUET)
Peringkat Kursus
Kursus Asas
Band 1 atau 2
BBI 2409
BBI 2420 (prasyarat: lulus BBI2409
BBI 2421 (prasyarat: lulus BBI2420)
Band 3 atau 4
BBI 2420) (prasyarat: lulus BBI2409
BBI 2421 (prasyarat: lulus BBI2420)
Kursus Elektif (BABM, BCOMM, BSPM, BSHRD)
Band 5 & 6
dan
Band 4, 5 & 6 yang mengikuti Program BABE & BPTESL tidak perlu ambil
sebarang kursus kemahiran Bahasa Inggeris tetapi perlu diganti dengan kursus
elektif dibawah.
BBI2410
BBI2411
BBI2412* (BBA)
BBI2417
*Melainkan kursus Bahasa yang diwajibkan mengikut program perlu diambil
tanpa mengira tahap MUET pelajar
KEPUTUSAN PEPERIKSAAN
Purata Nilaian Gred (PNG/GPA) dikira seperti berikut:
PNG/GPA = Jumlah besar mata nilaian gred
Jumlah besar jam kredit
Purata Nilaian Gred Keseluruhan (PNGK/CGPA) dikira seperti
berikut:PNGK/CGPA = Jumlah mata nilaian keseluruhan
Jumlah jam kredit keseluruhan
MATA KEKURANGAN
Mata kekurangan dikira seperti berikut:–
Mata Kekurangan =
2 DARAB (Jumlah timbunan jam kredit yang diambil) TOLAK
(Jumlah timbunan mata nilaian yang diperolehi)
Markah
80 – 100
75 – 79
70 – 74
65 – 69
60 – 64
55 – 59
50 – 54
47 – 49
44 – 46
40 – 43
39 – 0
Gred Abjad
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
F
Mata Nilaian Gred
4.000
3.750
3.500
3.000
2.750
2.500
2.000
1.750
1.500
1.000
0.000
Kursus
BBM3101
BBM3401
BBI2420
SKP2101
SKP2203
Jumlah
Gred
Markah
Setara
Jam
Kredit
Timbunan
Mata Nilaian
C+
B
D
C
B+
2.5
3.0
1.0
2.0
3.5
3
3
3
3
3
15
7.5
9.0
3.0
6.0
10.5
36
Purata Mata Nilaian
= Jumlah Timbunan Mata Nilaian = 36
Jumlah Timbunan Jam Kredit
15
CGPA = 2.400
Kursus
BBM3201
BBM3103
BBI2420
SKP2101
SKP2203
Jumlah
Gred
Markah
Setara
Jam
Kredit
Timbunan Mata
Nilaian
B
B+
A
C
B
3.0
3.5
4.0
2.0
3.0
3
3
4
3
2
9
10.5
16.0
6.0
6.0
15
47.5
Purata mata Nilaian = Jumlah Timbunan Mata Nilaian / Jumlah Timbunan Jam Kredit PNG/GPA
= 47.5 / 15 = 3.166
Jumlah Timbunan Jam Kredit (Sem 1 + 2) = (15+ 15) = 30
Jumlah Timbunan Mata Nilaian (Sem 1 + 2) = (36 + 47.5) = 83.5
Purata mata nilaian = Jumlah Timbunan Mata Nilaian / Jumlah Timbunan Jam Kredit PNGK/CGPA
= 83.5 / 30 = 2.783
MAKLUMAN MENGENAI KEPUTUSAN
PEPERIKSAAN
 Akan diumumkan selepas Senat bersidang sebelum semester
bermula.
 Diumumkan melalui portal pelajar
 Pelajar-pelajar yang dapat melihat keputusan ialah :
1) pelajar yang tiada hutang tertunggak
2) pelajar yang ada tajaan
3) mendapat pelepasan sementara daripada Unit Kewangan
UPMET
CONTOH UNTUK MELIHAT KEPUTUSAN
portal pelajar melalui portal pelajar menu my daftar
1. Klik disini untuk ringkasan
keputusan
2. Klik disini keputusan semasa
3. Klik disini untuk sruktur
kurikulum
• Yuran
– perlu diselesaikan sebelum peperiksaan akhir.
• Pendaftaran – mesti betul didaftarkan mengikut kurikulum.
• Tugasan
– perlu disediakan dan dihantar mengikut tempoh yang
ditetapkan.
• Peperiksaan – mesti hadir (kecuali sakit – sijil sakit)
• Markah
– semak markah peperiksaan pertengahan.
• Keputusan
– semak CGPA (dibawah 2.000) @ atau status keputusan P,
PMK, W dan WMK mohon rujuk dengan pegawai yang
ditetapkan.
TAHNIAH!
TERIMA KASIH
SELAMAT BERJAYA
JUMPA LAGI…

similar documents