Voorbereidend bezoek - Stedelijk Onderwijs

Report
Voorbereidend bezoek
Comenius project
rond duurzame energie,
levenscyclus en technologie
in de kleuterschool
Göteburg
3 tot en met 6 februari 2013
Een impressie van Göteborg
Voorstelling scholen










Elk land schetst zijn
geografische,
culturele,
multiculturele
onderwijskundige
achtergrond
voorstelling eigen school
Visie
Dagindeling
Focus
Genomen acties rond milieu
educatie en
energiebesparing
Bezoek aan de kleuterschool
in Västra Hisingen







60 kinderen van 1 tot 5 jaar
12 personeelsleden
3 lktn. per groep van 12 kleuters
3 ruimtes per klasgroep
Inclusie
4 weken zomervakantie in juli
Feestdagen + 10 dagen naar keuze
Deelnemende landen











Gastland Zweden
Göteborg
United Kingdom
Bradford
IJsland
Rejkjavik
Spanje
Caravaca de la Luz
België
Antwerpen
Niet aanwezig maar
willen deelnemen
Letland
Cyprus
Doelstellingen bepalen


1.Op school- en Europees niveau: Onderzoek hoe de
verschillende scholen/landen werken met kleuters rond
duurzame energie : focus op levenscyslus en energie
2. Op leerkrachtniveau: Schoolteam enthousiasmeren,
nascholing volgen, uitdiepen van kennis, doelstellingen
koppelen aan methodes ,acties bedenken en vaardigheden
verfijnen m.b.t. energie en levenscysclus in de kleuterschool
Doelstellingen bepalen





3.Op leerlingniveau : kleuters bewust maken dat hun eigen
acties een invloed uitoefenen op het milieu en de
maatschappij
4. Op leerkracht- en leerlingniveau: culturele
nieuwsgierigheid en bewustwording aanscherpen
Welke acties kunnen we aan elke doelstelling koppelen om
het doel te bereiken?
Verantwoordelijkheden bepalen? Mogelijke
samenwerkingsverbanden vastleggen ?
Spreiden van de acties over de looptijd van het project =
mobiliteiten bespreken
From tiny ecoarns
mighty oak trees grow!
Communicatie en evaluatie
Schoolintern:
via werkgroep en PV
Gebruik maken van filmpjes, foto’s, beeldend materiaal
AGSO:
Via COLDI scholengemeenschap West
Via schooloverkoepelende vergaderingen georganiseerd door Nadine
Delannoy
Op
Via
Via
Via
Via
Europees niveau:
blog (Spanje) leerkrachten
dropbox ( Spanje) leerkrachten
Skype leerkrachten en kleuters
e- survey ( Zweden) directies
Acties + werkverdeling
gespreid over 2 schooljaren






Juli- augustus 13: EPOS geeft goed- of afkeuring van het
project. Projectsamenstelling wordt definitief
Sept 13: schoolinterne acties inventariseren rond
levenscyclus, duurzame energie, milieubewustzijn en
technologie
Werkgroep opstarten, ouders en kinderen informeren
Infomuur opstarten
opstarten blog en dropbox ( tips and tricks)
Acties, vragen, moeilijkheden rond levenscyclus
inventariseren
Herfst 2013: bezoek UK
Levenscyclus in de KS







Hoe en waarom werken we rond levenscyclus in de
kleuterschool?
Elk land geeft een presentatie (ppt, foto’s, filmpjes,…)van
concrete voorbeelden uit de klaspraktijk rond levenscyclus (
planten, dieren ,mensen) .
Bezoek aan Britse KS.
De blog en de dropbox worden getoond.
De E-survey voor directies rond evaluatie, vragen en
problemen wordt op poten gezet
Lanceren logo ontwerp: per school met gerecycleerd
materiaal een passend logo ontwerpen
Voorbereiding thema: energiebesparing, groeivoorwaarden
Feb 14: bezoek Cyprus
Energiebesparing
Hoe , waar en waarom
groeien planten?






logo voorstellen + proces visualiseren
energiebesparing;: concrete schoolacties
Leren van elkaar: Kritische vragenronde
Hoe, waar en waarom groeien planten?
Bezoek aan kleuterscholen
Voorbereiding thema: visuele, auditieve en tactiele
waarnemingen in de natuur
Mei 14: bezoek Spanje
Horen, zien en vinden in
de natuur





Beelden, geluiden en vondsten in de natuur detecteren,
determineren en gebruiken : praktijkvoorbeelden
Evolutie plantexperimenten
Evolutie energiebesparingsacties
Bezoek kleuterschool
Voorbereiding thema: technologie, wetenschap en
duurzaamheid
Okt14: bezoek België
Technologie,wetenschap
en duurzaamheid






Technologie, wetenschap en duurzaamheid:
praktijkvoorbeelden
Evolutie plantexperimenten
Evolutie natuurvondsten ( geluiden, beelden, …)
Evolutie energiebesparing
Bezoek kleuterscholen Musica en Kameleon
Voorbereiding thema: ecologische voetafdruk en recyclage
Feb 15: bezoek Letland
Verkleinen ecologische
voetafdruk en recyclage





Ecologische voetafdruk en recyclage : praktijkvoorbeelden
Evolutie plant- en energiebesparende experimenten
Bezoek kleuterschool
Kritische vragenronde
Voorbereiding: eindevaluatie focusgroep en E-survey
Mei 15: Bezoek IJsland
Eindevaluatie








Evaluatie van het project:
acties kritisch onder de loep nemen
Presentatie van focus en E-survey groepen
Presentatie van de verzamelde tips and tricks rond de thema’s
Discussie: hoe bedden we deze thema’s verder in in de
dagelijkse klaspraktijk?
Bezoek aan de kleuterschool
Internationaal voedselfestijn
Olievlekprincipe : hoe maken we het project kenbaar aan de
buitenwereld?

similar documents