JAR Nyt fra kontoret

Report
NYT FRA
KONTORET
JAN RODENBERG
PERSONALE
Vi er pt. 17 ansatte
Velkommen til:
Preben
Lone
Michael
På gensyn til:
Louise
Dorthe
KOMMUNIKATION
ERFA-GRUPPER
• Nyt koncept med fast pris
• Der afholdes samlede ERFA-dage 21/4 & 23/4
• Meld ind hvis du skal med!
• Mulighed for AMU/VEU
GÅRDKURSER
• Lav gårdspecifikke uddannelsesforløb
• Besparelse ved over 3 ansatte.
• Ved 6 ansatte er ”rabatten” 30 %
• Ring og få en fast pris
PATTEGRISELIV
• Gratis møde 4/3
EFFEKTIVISERING
• I 2002 steg timeprisen til 500,- (41% tilskud)
• I 2015 er timeprisen for 4 år i træk 995,-(0% tilskud)
• Det svarer til stigning på 15 % på 13 år
• Huslejen slår igennem med 3% af timeprisen
• Det vigtigste er at I får størst muligt afkast for hver investeret
rådgivningskrone!
KO-KONTROL 2015
• Kontrol med Krydsoverensstemmelse flyttes til
NaturErhverv, det betyder:
• Ingen træk i landbrugsstøtten på baggrund af FVST
eksport- og slagterikontrol
• 1% af samtlige støttemodtagere kontrolleres
• Forventning: Færre svineproducenter bliver trukket i
landbrugsstøtten
• Men – FVST udfører stadig kontroller, overtrædelser
sanktioneres efter dansk lovgivning

similar documents