Hent slides.

Report
Digitale læringsmuligheder –
Velfærdsteknologi, E-Læring og
simulationsrum
Sundhed & Omsorg
Esbjerg Kommune
Seminar for AMU udbydere 15. august 2014 – Fokus på E-learning
Irene Ravn Rossavik
Leder af Afklaringsteam & Carecenter, Sundhed & Omsorg
Det Nære Sundhedsvæsen 2016
Længst muligt aktiv i eget liv
Synergi af
indsatserne
Mere sundhed
for pengene
Det nære sundhedsvæsen
Det nære sundhedsvæsen
Træning - mestring
Rask - syg
Eksempler på aktuelle tiltag
Afklaringsteam & Carecenter –
Velfærdsteknologi for både borger og
medarbejder
Kommuner
Praktiserende
Læger
Shared Care
Sygehuse
Call-Center
• Utryghed
• Blodtryk
• Medicinindtag
• Receptfornyelse
• Blodsukker
• Kalender
• M.v.
Medicinhåndtering – E-læring anvendt som
kompetence udvikling for SOSU personalet
E-læring - Medicinhåndtering
E-læring - Medicinhåndtering
E-læring - Medicinhåndtering
Test – Efter kurset
Simulationsrum
•Partnerskabsprojekt mellem Esbjerg kommune og SOSU skolen
•Pædagogisk indlæring
•Tænkte scenarier udspilles og filmes
•Anvendelse af figuranter og dukker
•Praksisnært
•Debriefing og evaluering efterfølgende
•ETIK
Hvad kan simulationen bruges til?
•I uddannelse og kompetenceudvikling
•Der kan være single task, som er enkelte mål hvor en praktisk
færdighed øves
•Simulation: full scale, her efterlignes en situationen med
patient/borger fuldt ud mono/eller tværfagligt
•Realistiske situationer i realistiske omgivelser trænes, uden
at borger skades-påvirkes
Fordele ved metoden
•Integration af teori og praksis
•Patienten/borger skades ikke
•Kompleksiteten kan kontrolleres og justeres
•Fejl er tilladt – gentagelse er muligt
•Teamtræning, tværfaglige opgaves kan trænes
Facilitators rolle og ansvar
•Styrer scenariet
•Guider igennem scenariet og tager time-out ved behov
•Skaber struktur og overholder tidsplan
•Stille åbne og refleksive spørgsmål
•Lytte omhyggeligt til deltagerne
•Støtte den enkelte deltagers læringsproces

similar documents