NAPO - prezentace 3

Report
Název firmy, logo
Cenová politika
Plán odbytu
Odbytová taktika
Politika servisu a záruk
Podpora prodeje
Harmonogram aktivit k podpoře
prodeje
Marketingový rozpočet na rok
Snadno
zapamatovatelný
Jednoduchý
Vystihující
Garden
Services
ÚPRAVA VEŘEJNÉ (KOMUNIKAČNÍ) ZELENĚ
výsadba stromů
výsadba keřů
výsadba květin
vyhrabávání listí
prořez stromů
založení trávníku výsevem
úklid zelených ploch
doprava
od 260-780 Kč/ks
od 80 do 250,- Kč/ks
od 13 - 50,- Kč/ks
13 -18 ,- Kč/m2
od 150 - 600,- Kč/ks
od 38 - 55,- Kč/m2
15,- Kč/m2
od 12,- Kč/km
ÚPRAVA VEŘEJNÉ (KOMUNIKAČNÍ) ZELENĚ
výsadba stromů
od 250 do 300,- Kč/ks
výsadba keřů
od 100 do 200,- Kč/ks
výsadba květin
od 50,- Kč/ks
vyhrabávání listí
0,50 ,- Kč/m2
prořez stromů
založení trávníku výsevem
od 250,- Kč/ks
od 50,- Kč/m2
úklid zelených ploch
10,- Kč/m2
doprava
11,- Kč/km
ÚPRAVA VEŘEJNÉ (KOMUNIKAČNÍ) ZELENĚ
výsadba stromů
výsadba keřů
výsadba květin
vyhrabávání listí
prořez stromů
založení trávníku výsevem
od 250 do 300,- Kč/ks
od 80 do 200,- Kč/ks
15,- Kč/ks
10 ,- Kč/m2
od 150,- Kč/ks
od 45,- Kč/m2
úklid zelených ploch
10,- Kč/m2
Doprava
12,- Kč/km
Leden
• Návrhy zahrad, příprava na sezónu, průřez
okrasných stromů, odklízení sněhu
Únor
• Průklest keřů, prosvětlování korun, stříhání
živých plotů, odklízení sněhu, návrhy
zahrad
Březen
• Řez růží, přihnojování, prostříhání
popínavých rostlin, řez starších ovocných
keřů, výsev rané zeleniny, pletí, obrývání
záhonů
Duben
• Řez růží, výsadba ovocných stromu, řez
ovocných stromů, ošetření výsevy trávníků,
výsadba keřů a květin, hnojení, chemická
ochrana, odplevelování
Květen
• Zkrácení letorostů u ovocných stromů,
výchovný a zmlazovací řez, chemická
ochrana, výsadba letniček a trvalek
Červen
• Sekání trávníků, vertikutace, probírka
plodů, ochranný postřik, přihnojování,
výsadba zeleniny, sezona balkonových
rostlin
Červenec
• Řez živých plotů, ošetřování trávníků,
ošetřování trvalek, dvouletek, balkonových
rostlin
Srpen
• Přesazování stromů, keřů, rozsazování, řez
peckovin, výsev pozdní zeleniny
Září
• Postřik, ošetření trávníků, řez meruněk
Říjen
• Hrabání listí, přesazování rostlin, řez,
sklízení plodů, zásobní hnojení,
kompostování, zazimování
Listopad
• Dosadba jehličnanů, založení živých plotů,
tvarování živých plotů, zazimování a
nahrnování rostlin, vápnění ovocných
stromů, přesazování jádrovin a peckovin
Prosinec
• Průklest dřevin, nahrnování růží,
odstraňování sněhu z korun
Zákazník
Naše firma
Dodavatel
 Objednání
 Přeprava
 Realizace
materiálů podle zakázky
materiálu na místo realizace
 Poskytování
návrhu zahrady ZDARMA
 Poskytování poradenství k
realizovaným projektům
 Záruky
 Záruka
na poskytované služby
 Záruka na použitý materiál
 Zvolili
jsem akce s vysokou návštěvností

Jarní inspirace

Zahrada 2013

Zahrada Čech

Flora Olomouc
Rozpočet
2 dny - 30 000 kč
Uvedení firmy
50%
na trh
Jarní inspirace
3 dny - 30 000 kč
50%
Zahrada 2013
3 dny - 30 000 kč
50%
Flora 2013
4 dny - 35 000 kč
20%
Zahrada Čech
Datum
5 dní - 45 000 kč
20%
5.1. - 6.1.
8.3. - 10.3
26.4. - 28.4.
15.8. – 18.8.
13.9. - 17.9.
 Způsoby
reklamy
 Promotion
 Internet
– vlastní webové stránky s
uveřejněným ceníkem ( komplet webové
stránky od 15 000 Kč(nejjednodušší)
 Registrace webové stránky na
vyhledávacích portálech – zdarma
 Využití Search Engine Optimalizationautomatizované zpracování pro
internetové vyhledávače (od 8 000 Kč
nebo v rámci tvorby webu)
 Reklama
v radiu - Fajn North music –
výroba spotu ( 10sec)+ ranní vysílání
každý den (50 vstupů/tyden), Cena: +210 000 Kč týden
 Polepy
automobilů - Celé auto od 30 000
Kč (Fabie), zadní nárazník - od 300 Kč
 Prospekty
– 20 stran(10 listů), barevně,
cena pro 250 ks – 18 500 Kč
 Vizitky
oboustranné– někdy ke katalogům
zdarma, 1000 ks – 2500 Kč
 Reklamní
plakát - MHD – 3000/2 Týdny
 Project
wall – 150 000 Kč/týden
 Televize
– regionální vysílání
 Vizitky
+ prospekty + letáky
 Internetové služby
 Mobilní reklama –nárazníky www
 Cena
reklamy při uvedení na trh
65 000 Kč
Využití project wall nebo rádia
 Rádio 210 000 /týden
 Project wall 150 000/ týden
Akce pro širokou veřejnost – OC Fórum
 Ukázka návrhů vylepšení městské zeleně ,
pro veřejnost známé místa
 Poradenská činnost pro veřejnosti
Dále
 Rozdávání letáků s pozvánkou do sídla naší
firmy
 Aktivní účast na akcích jako Zahrada Čech,
veletrhy týkající se zahrad
 Představení návrhů městu na vylepšení
městské zeleně s nabídkou kompletních
služeb, zvýhodnění cen při větších zakázkách
 Oslovení
potencionálních partnerů,
dodavatelů
 Oslovení
potencionálních zákazníků- firem a
podniků
 Oslovení
široké veřejnosti
 Při
uvedení firmy na trh jsou náklady vyšší,
než během roku
 Cena
reklamy při začátku podnikání…
65 000 Kč
 Promotion akce během 1. roku …
170 000 Kč
 Rezerva pro reklamu na rok 20 000 Kč
 Celkem
za 1. rok : 255 000 Kč
 Cena za další roky : cca 100 000 Kč

similar documents