Vývodné cesty močové (prezenatce)

Report
Vývodné cesty močové
Somatologie
Vývodné cesty močové:





Ledvinné kalichy – calices renales
Ledvinná pánvička – pelvis renalis
Močovod – ureter
Močový měchýř – vesica urinaria
Močová trubice - urethra
Ledvinné kalichy


Obemykají ledvinné
papily, které do
nich ústí
Jejich spojení
vytváří ledvinnou
pánvičku
Ledvinná pánvička


Dutý útvar v hilu
ledviny, mezi
cévami
Zúžený konec
přechází v
močovod
Močovod







Ureter dexter et sinister
Trubice dlouhá 25 až 30 cm
Průměr 4 až 7 mm
Šikmo shora dolů proráží zadní stěnu
močového měchýře
Sliznice je krytá přechodným epitelem
Hladká svalovina je uspořádána do dvou
vrstev – vnitřní podélná a zevní kruhová
Povrch je kryt adventicií
Močový měchýř










Dutý svalový orgán
Tvar a velikost se mění dle náplně moče
Uložen za sponou stydkou na svalovém dnu pánevním
Sliznice je krytá přechodným epitelem, v prázdném měchýři je
složená v řasy
Hladká svalovina je uspořádaná do tří vrstev různých směrů
Vyústění obou močovodů a výstupem močové trubice je
ohraničené trigonum
Zevně je kryt adventicií, pouze přes vrchol a horní část zadní
stěny přechází peritoneum
200 – 300 ml – fyziologická náplň
300 – 400 ml – vyvolává drážděním mechanoreceptorů nucení
na močení a navodí mikční reflex
500 – 700 ml – maximální náplň
Močová trubice




Rozdílná délka i průběh u muže a ženy
Žena – 3 až 4 cm dlouhá, pevně srostlá s
přední stranou pochvy, ústí nad vchodem
poševním mezi malými stydkými pysky
Muž – asi 20 cm dlouhá, prochází prostatou,
svalovým dnem pánevním a penisem, od
prostatické části je současně i vývodnou
cestou pohlavní
Zevní svěrač je vůlí ovladatelný – příčně
pruhovaná svalová tkáň
Mikce - močení




Reflex
Je vyvolán drážděním
mechanoreceptorů
Dochází k nucení na močení
Centrum reflexu je v sakrální oblasti
míchy a podléhá vlivu mozkové kůry

similar documents