15.45 - 16.45 - DNU - Region Midtjylland

Report
Program
14.00 DNU-byggepladsen lige nu
v/ byggechef Søren K. Overgaard, Projektafdelingen DNU
14.20 Når du er med i DNU-byggeriet
v/ byggechef Søren K. Overgaard, Projektafdelingen DNU
14.40 Præsentation af Team bygge & Anlæg
v/ Casper Bechgaard Andersen, Jobcenter Aarhus
14.45 Om DNU-byggeriet
v/ ingeniørfaglig koor. Stefan Væggemose, Rådgivergruppen DNU I/S
15.15 Sikkerhed i DNU
v. sikkerhedskoordinator Lars Werner, Rådgivergruppen DNU I/S
15.30 Netværk og konsortiedannelse
v/ chefkonsulent Flemming Grangaard, Dansk Byggeri
15.45 Kaffe
16.00 Hvordan bliver ansøgningen konditionsmæssig
v/ udbudskoordinator Birgitte Møller, Rådgivergruppen DNU I/S
16.45 Spørgsmål
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013
Program
14.00 DNU-byggepladsen lige nu
v/ byggechef Søren K. Overgaard, Projektafdelingen DNU
14.20 Når du er med i DNU-byggeriet
v/ byggechef Søren K. Overgaard, Projektafdelingen DNU
14.40 Præsentation af Team bygge & Anlæg
v/ Casper Bechgaard Andersen, Jobcenter Aarhus
14.45 Om DNU-byggeriet
v/ ingeniørfaglig koor. Stefan Væggemose, Rådgivergruppen DNU I/S
15.15 Sikkerhed i DNU
v. sikkerhedskoordinator Lars Werner, Rådgivergruppen DNU I/S
15.30 Netværk og konsortiedannelse
v/ chefkonsulent Flemming Grangaard, Dansk Byggeri
15.45 Kaffe
16.00 Hvordan bliver ansøgningen konditionsmæssig
v/ udbudskoordinator Birgitte Møller, Rådgivergruppen DNU I/S
16.45 Spørgsmål
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013
DNU
Det Nye
Universitetshospital
i Aarhus
Hvordan bliver ansøgningen
konditionsmæssig
Det Nye Universitetshospital i Aarhus
Ret & regler…
• Udbudsdirektivet (Direktiv 2004/18/EF).
• Begrænset udbud
• Tildelingskriteriet: Laveste pris
• 3 storentrepriser:
Råhus/lukning, Aptering, Teknik/installation
• 5 ansøgere prækvalificeres på hver storentreprise
• www.eu-supply.com/dnu.asp
Klik på ”Igangværende udbud”.
Det Nye Universitetshospital i Århus I Informationsmøde I 28.05.2013
Udvælgelseskriterier
• Udvælgelsen af de 5 virksomheder, der opfordres til at
afgive tilbud, vil ske på grundlag af en vurdering af de
afleverede oplysninger om virksomhedernes økonomiske og
finansielle kapacitet og virksomhedernes tekniske
kapacitet med hovedvægten på sidstnævnte.
• Ordregiver vil i udvælgelsen af de 5 virksomheder bestræbe
sig på at udvælge både større og mellemstore
virksomheder.
Det Nye Universitetshospital i Århus I Informationsmøde I 28.05.2013
Krav til ansøgningen
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013
III.2.2) Teknisk kapacitet fortsat
Hvem vurderer jeres ansøgninger på N4 og S2?
Rådgivergruppen DNU:
Stefan Højen Væggemose
Ingeniørfaglig koordinator
Kurt Egmose
Arbejdsmiljø- og sikkerhedschef
Ole Strubel
Arkitektfaglig koordinator
Tina Hyllested
Business controller
Anders Vandborg
Ingeniør
Birgitte Møller
Udbuds- og
risikostyringskoordinator
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013
Hvem vurderer jeres ansøgninger på N4 og S2?
Projektafdelingen DNU o.a.:
Hans Ulrik Rasmussen
Projektleder Syd
Palle Thorup Røge
Bygherrerådgiver, NIRAS
Simon Witt Pedersen
Projektleder Nord
Tina Braad
Jurist, Bech-Bruun
…og andre relevante fagpersoner.
Marianne Pagh Lübeck
Jurist, Region Midtjylland
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013
Spørgsmål?
Vi ser frem til at modtage jeres ansøgninger!
Det Nye Universitetshospital i Århus I Informationsmøde I 28.05.2013
www.dnu.rm.dk
www.rg-dnu.dk
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013
Program
14.00 DNU-byggepladsen lige nu
v/ byggechef Søren K. Overgaard, Projektafdelingen DNU
14.20 Når du er med i DNU-byggeriet
v/ byggechef Søren K. Overgaard, Projektafdelingen DNU
14.40 Præsentation af Team bygge & Anlæg
v/ Casper Bechgaard Andersen, Jobcenter Aarhus
14.45 Om DNU-byggeriet
v/ ingeniørfaglig koor. Stefan Væggemose, Rådgivergruppen DNU I/S
15.15 Sikkerhed i DNU
v. sikkerhedskoordinator Lars Werner, Rådgivergruppen DNU I/S
15.30 Netværk og konsortiedannelse
v/ chefkonsulent Flemming Grangaard, Dansk Byggeri
15.45 Kaffe
16.00 Hvordan bliver ansøgningen konditionsmæssig
v/ udbudskoordinator Birgitte Møller, Rådgivergruppen DNU I/S
16.45 Spørgsmål
Det Nye Universitetshospital i Aarhus I Informationsmøde I 28.05.2013

similar documents