Document

Report
Internship høsten 2014
Hva er Internship?
• Praksisperiode i en virksomhet som er relevant for ditt studievalg.
• 2 dager heltid pr uke - august- november, innenfor en ramme på 15
uker.
• Erfaringen du får gir deg anledning til å anvende dine kunnskaper fra
studiene i en praktisk situasjon. Du får en veileder i virksomheten og du
vil få faglig veiledning gjennom kurset. Bakgrunn fra et internship vil gi
deg ekstra tyngde på arbeidsmarkedet.
• Du får ikke lønn for internship perioden.
Hvem kan søke på internship?
• For Bachelorstudenter i
• Markedsføring, Markedskommunikasjon, Økonomi og
administrasjon og Retail Management blir Internship tilbudt
som et valgkurs på 15 studiepoeng i 5. semester.
Søknadsfrist: 20. april. Start prosessen nå!
Hva kreves?
• Du er selv ansvarlig for å skaffe deg en oppdragsgiver.
• Ønsker du litt hjelp på veien til dette?
• I tillegg må du levere CV, motivasjonsbrev og bekreftelsesbrev
fra bedrift. Motivasjonsbrev skal gi en faglig begrunnelse for valg
av bedrift og relevans av arbeidsoppgaver. Brev fra bedrift skal
angi arbeidsoppgaver, nytteverdi for bedriften og læringsmål for
deg, og navn på kontaktperson/veileder i bedriften.
•
Hvordan finne bedrift?
• Før du søker kontakt med aktuelle bedrifter må du
lese kursbeskrivelsen ELE 3637 godt og sette deg inn i hvilke krav
som stilles i kurset og valg av bedrift.
• Lag deg gjerne en oversikt over bransjer og/eller type stillinger du
finner interessante. Søk opp bedrifter via google, gule sider, finn.no
m.m. Benytt bibliotekets ressurser, de kan hjelpe med ulike
bedrifts-og bransje oversikter. Registrer deg i BIs Karriereportal,
som du finner på @BI. Her finner du mange ulike bedrifter som
tilbyr stillinger til BI studenter.
Kontakt en bedrift
Forbered deg godt før du tar kontakt – tenk «innsalg»
Orienteringsfasen – av en jobbsøkerprosess
Kjennskap/ interesse for bedriften
Din motivasjon for Internship i bedriften
Presenter BI Internship som valgkurs og utbytte for bedriften
Akademiske og personlige egenskaper. Eksemplifiser og relater til
bedriften.
• Ring – send e-post – avtal et møte
•
•
•
•
•
•
E-post til bedrift- eksempel
Internship som valgkurs på bachelor gir deg som bedrift mulighet til å få en tilgang på en student 2
dager heltid per uke i perioden august til november.
Valgkurset er studiepoenggivende og skal være ulønnet.
Kursets formål er å gi studenter mulighet til å få anvendt teori i praksis som en del av studiet.
Det gir bedriften en unik mulighet til å få tilgang på kunnskap og få hjelp til oppgaver i forhold til
bedriftens behov og studentens kompetanse. Gi eksempler på oppgaver som du kan tenke deg….
Markedsanalyse, rapportering, økonomistyring, HR og employer branding fokus eller annet…
Skriv noen setninger om hvorfor du er motivert for å søke til nettopp den bedriften og hva du kan bidra
med… Trekk frem styrker du har akademisk og hva du brenner for og har lyst til å lære mer om i
bedriften, bransjen bedriften er en del av etc..
BRUK EGNE ORD – TILPASS SELV – TA EIERSKAP MED PROSESSEN!
Forbered «salgsmøte»
• Bedriften er positiv 
Jobbsøkerprosess – intervju (CV, motivasjon, karakterer)
• Motivasjon
• Karakterer
• Presenter Læringskontrakt
• Finn frem til mulige arbeidsområder f.eks markedsanalyse, sosiale medier –
strategi, økonomistyring, rapportering etc.
• Utbytte for bedrift
• Krav til student
• Krav til bedrift
Hvordan lykkes i kurset?
• Start arbeidet med prosjektoppgaven tidlig
• Deltakelse på samlingene
• Gjør innleveringer til samlingene – itslearning
Innlevering av prosjektoppgaven + sluttattest + pensumliste
Muntlig presentasjon
100% gjennomføring i kurset og gode resultater
Hvordan lykkes i bedriften?
• Kom i gang tidlig!
• Sett deg ned med bedriften - hva er planen deres for meg?
• Avklar arbeidsoppgaver, hvis du ikke har fått tildelte
oppgaver
• Ta initiativ til arbeidsoppgaver du har lyst til å gjøre.
Potet versus spesialiserte oppgaver
• Ta initiativ til å avtale jevnlig oppfølging / feedback/
arbeidstilfredshet
• Skriv dagbok - logg
Læreprosess og tidsbruk
•
•
•
•
•
•
I bedrift: 240 timer - og på skole: 160 timer
4 studentsamlinger og 1 prosjektoppgaveveiledning.
Litteratursøk og valg av pensum.
It's learning-innleveringer og forumdiskusjoner.
Skriving av prosjektoppgave (individuell).
Forberede muntlig presentasjon
Eksamen
Internship avsluttes med en prosjektoppgave som utleveres
ved semesterstart og innleveres i forkant av den avsluttende
fjerde samling.
Oppgaven skal skrives individuelt og leveres i tre
eksemplarer.
Muntlig presentasjon for sensorer av hovedpunktene fra
oppgaven.
Eksamen forts.
• Følgende vedlegg må være med:
- Referanseliste til minimum 350 siders pensum.
Studenten er selv ansvarlig for å velge pensum, og det
anbefales å velge litteratur fra avlagte kurs. Det valgte
pensum skal fremgå av referanselisten som vedlegges
besvarelsen.
- Signert sluttattest fra bedriften om oppnådde mål ihht.
læringsavtalen.
Søknad til BI
• Lever læringskontrakt
• Skriv et nytt motivasjonsbrev
• CV
• Karakterutskrift (studieprogresjon og karakterkrav C)
Søknadsfrist 20 april! Start prosessen nå, tør å ta initiativ og eierskap for å få størst mulig
læringsutbytte!
Kontaktpersoner i administrasjonen ved BI Bergen: Erik Skeidsvoll Monsen og Christin Helberg:
[email protected]
[email protected]
Lykke til 

similar documents