Presentation om hot och våld

Report
Hot och våld
i arbetslivet
Hur hanterar du det?
Hot och våld har ökat.
Brottsplats jobbet
Mer än vart tredje
hot- och våldsbrott sker
på arbetsplatsen.
Riskerna för hot
och våld skapar…
Osäkerhet
Rädsla
Vantrivsel
Kostsam
sjukfrånvaro
2008 registrerades totalt
28000 arbetsskador och
1800 arbetssjukdomar
kopplade till hot och våld.
En arbetssjukdom kan
visa sig först flera år efter
det att man varit utsatt för
hot och våld i arbetet.
Den smärtsamma
upplevelsen sitter
kvar länge.
Arbetsolyckor i samband
med hot och våld står för
mer än var tionde skada.
Banktjänstemän
och personal inom
detaljhandeln löper
störst risk att bli rånade.
Hot och våld är den
gemensamma nämnaren
för vårdpersonal, yrkesförare,
poliser, väktare och lärare.
Över en tredjedel av
buss- och spårvagnsförarnas
olyckor beror på hot och våld.
Anledningar till att
förare utsätts kan vara:
• bråk om betalning och färdbevis
• berusade passagerare
• ungdomsgäng
• hög stressnivå
• begränsad kunskap om konflikthantering.
Målsättning
Mer trygghet,
mindre våld.
Därför är kunskap
A och O.
Lär dig mer om
• mekanismerna
bakom aggression
• konflikthantering
• förebygga hotfulla
situationer
Vi hjälper dig
Kontakta oss för
ytterligare information:
www.prevent.se/hot
Prevent är en ideell förening inom
arbetsmiljöområdet med Svenskt
Näringsliv, LO och PTK som huvudmän.
Vår uppgift är att tillsammans med
huvudmännen förmedla kunskap kring
arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder
som ska fungera som ett stöd för varje
arbetsplats i det löpande
arbetsmiljöarbetet.
Ha en bra
arbetsdag!
Prevent arbetar för ett friskt,
sunt och säkert arbetsliv.
Besök www.prevent.se och läs mer.

similar documents