Bruk av musikk ved prosedyrer. Masterstudent i musikkterapi Anette

Report
Anette Cicilie Rundgren
Musikkterapistudent
Oslo Universitetssykehus (OUS), Ullevål
Oslo, 11.05.12
Hva er musikkterapi?






Musikk kan skape nye muligheter for
kommunikasjon og personlig uttrykk
Musikk som virkemidel til å uttrykke seg
Fokus på ressurser og kreativitet
Skape musikalske moter og danne et fellesskap
”Musikkterapi er bruk av musikk til å gi
mennesker nye handlemuligheter”(Ruud,1990)
Fokus på det salutogenetiske perspektiv (fremme
helse) og ikke det patogenetiske (fokus på
sykdom)
Mor til et prematurt barn:

” I begynnelsen føler man at det er en
ting, den bare ligger der liksom, også får
vi lov til å ta den ut og leke med den
innimellom”
(praksislogg 24.10.11)
Hvorfor musikkterapi?
Musikkterapi kan være med på å:





bygge opp og styrke relasjonen mellom
omsorgsgiver og det premature barnet
gi trygghet, gjenkjennelse og kjærlighet, dette skaper
positive endringer i samspillet
gi redusert puls- og respirasjon og samt øke SaO2
skape en god og trygg atmosfære
gi en raskere vektoppgang som igjen resulterer i
tidligere hjemreise
Internasjonal litteratur
Butt og Kiselevsky (2000)
Hælstikk
Spedbarn over 31 uker: musikken hadde en effekt ved at hjertefrekvens, adferdtilstand og
ansiktsuttrykk for smerte kom raskere tilbake til den opprinnelige verdien sammenlignet med
kontrollgruppen.

Caine (1991)
Stressadferd
Kortere opphold på intensiven: (p<.05)
Sykehusopphold: (p<.05)
Reduksjon i stressatferd: (p<.005)

Cassidy (2009)
Hodeomkrets og fysiologiske responser
Ingen signifikant endring i hodeomkrets
Nedgang i hjertefrekvens (p=.002)

Standley og Moore (1995)
Eksponering av mors stemme, SaO2
En signifikant effekt på (p<.05)


Gresbakken, Siv Merete Kvalbein (2011): Musikkterapeutisk arbeid på
intensivavdelingen fornyfødte. Musikkterapi nr. 1.

Houghton, Elin Grastveit (2008): Ingen er for liten. Masteroppgave. Grieg
akademiet, Bergen

Oveland, Solveig (1998): Meningsfulle øyeblikk i musikkterapi.
Hovedfagsoppgave, UiO.

Ruud, Even (1990): Musikk som kommunikasjon og samhandling. Oslo: Solum
Forlag.

Tråsdahl, Ole Bjarne (2011): Effekt av musikk og musikkterapi med barn på
sykehus. Norges musikkhøgskole, Oslo

Rye, Henning (1993): Tidlig hjelp til bedre samspill. Gyldendal Norsk Forlag
AS, Oslo

similar documents