2014_Gobo_KBL

Report
Oslo kommune
Helseetaten
IKT-verktøy for
boligsosialt arbeid
Roy Bøhmer
[email protected]
Agenda
• Hvorfor IKT-system for boligarbeid?
• Hva gjør Gobo?
• Dele med andre kommuner.
Oslo kommune
Helseetaten
Noen utfordringer
• 15 Excel-ark.
• 15 vedtaksmaler.
• Booppfølging i endring.
• Kan vi sammenligne tallene vi har?
• Behandler vi alle borgere i Oslo likt?
• Hva gjør vi egentlig?
• Hva burde vi gjøre?
Oslo kommune
Helseetaten
Boligsosialt
arbeid
Tjenesteutforming
Rammer og
føringer
Oslo kommune
Helseetaten
Erfaring og
rapportering
Beslutningsgrunnlag
Oslo kommune
Helseetaten
Mål med Gobo
• Gi saksbehandlere og ledere oversikt.
• Oppmuntre til god forvaltningspraksis.
• Gi data til beslutningsgrunnlag.
• Forenkle og forbedre saksbehandlingen.
Oslo kommune
Helseetaten
Områder som støttes
• Kartlegging av
boligbehov.
• Tildeling kommunal
bolig.
• Kontraktforvaltning.
• Oppfølging i bolig.
• Boligbistand.
Oslo kommune
Helseetaten
Sakstyper
• Funksjonalitet knyttet
til sakstyper.
• Skille mellom person
og sak.
• Omfattende
rettighetsstyring.
• Utvidbar.
Oslo kommune
Helseetaten
Gi oversikt
• Tilpasset den
ansattes oppgaver.
• Søkemuligheter.
• Tilgang fra alle
skjermbilder.
• Rapporter for ledere.
Oslo kommune
Helseetaten
Det store bildet
Oslo kommune
Helseetaten
Data inn – data ut
• Stukturert innsamling
i saksbehandlingen.
• Tilpasset
rapportering.
Oslo kommune
Helseetaten
Deling
• Oslo kommune eier Gobo.
• Tilbud om deling planlagt fra start.
• Vederlagsfritt = gratis?
• Hvordan ivareta
– Lokale behov?
– Økonomiske rammer?
– Trygghet og forutsigbarhet?
– Anskaffelsesreglement?
Oslo kommune
Helseetaten
«Oslo-avtalen»
• Oslo kommune har kontrakt med leverandør.
• Hver kommune har avtale med Oslo kommune.
• Vedlikehold og videreutvikling gjøres på Oslo
kommunes kontrakt med leverandør.
• Kommuner kan dele kostnader.
• Oslo kan ikke sitte med fortjeneste.
Oslo kommune
Helseetaten
Oslo kommune
Helseetaten

similar documents