POSITIV FORSTERKNING

Report
1
Skap arena for samhandling. Barnet
ønsker å ha:
- trygghet
- Forutsigbarhet
- Oversiktlighet
- Tydelighet
- Rammer
Det er de voksne rundt barnet som skal
skape tryggheten og rammene barnet
har behov for. Barnet trenger hjelp fra
den voksne til å styre atferden
(omsorgsfullt, kjærlig, men med grenser)

2






Lek sammen med barna
Barna lærer kreativitet og oppfinnsomhet
De kan ”bestemme” over foreldrene i leken
Barna lærer om hvem de er, hva de kan,
hvordan forhold seg til de rundt
Skaper positive følelser
Løse problemer, prøve ut ideer, utforske
fantasien
3
4
 Fremmer
følelsen av mestring
og selvstendighet
 ”lovlig kontroll”
 Korriger lite i lek (biler kan fly,
hester kan snakke )
5
 Ingen
motsetning mellom
grensesetting og positiv
forsterkning
 Hva ønsker barna?
 Tydelig voksen
 Grensesetting = omsorg
6
7
8
9
Mangel på ros og oppmerksomhet for
passende atferd kan føre til økt
upassende atferd
 Ofte kan vi være raske med å påpeke
det som ikke fungerer
 Når vi ønsker å oppnå endring: påpek
det som fungerer

10
Måten barna lærer en spesiell atferd på
er gjennom at atferden forsterkes
 Mye oppmerksomhet på en atferd –
sannsynligheten er stor for at den
forsterkes og gjentas
 Hvis ignoreres er det mindre sannsynlig at
den vil forekomme igjen
 God atferd skal IKKE tas for gitt

11

Omgivelsene rundt barnet som må gjøre
endringer i forhold til hvordan de
forholder seg til barnet
-foreldre, barnehagen, andre voksne
rundt barnet

Holdninger, kroppsspråk, utøvelse
12
 Vær
spesifikk i måten du roser
på
 Gi ros i rett tid og på rett sted
 Vis entusiasme
 Gi ros straks
 Unngå kombinasjonen ros og
irettesettelse
13
14
Jeg liker at du......
 Se, så bra at du greide........
 Det der er en god måte å.....
 Du verden, for en kjempejobb du har
gjort.....
 Takk for at du.....
 Jeg blir veldig glad når du har.....

15
Gi ros der barnet viser god atferd – ikke
spar rosen til den perfekte atferden
 Ikke bekymre deg for at du skjemmer
bort barnet med ros
 Gi mer ros til vanskelige barn
 Gi spesifikk ros som har klar adresse
 Gjør rosen betinget av atferd

16
Gi ros med smil, øyekontakt og
entusiasme
 Gi positiv ros
 Ros umiddelbart
 Gi gjerne klapp, klem og kyss i
sammenheng med ros
 Bruk ros på en konsekvent måte
 Ros i andres nærvær

17

similar documents