Signatur 1 Oslo - Fagbokforlaget

Report
Bokpresentasjon
Oslo
Signatur 1
• Ny struktur
• Oppgaver som skal trene grunnleggende ferdigheter
• Mange relevante muntlige og skriftlige oppgaver. Også noe
yrkesretting.
• Har skriveoppgaver med modelltekster
Inspirasjon til å skrive
Førlesningsoppgaver til
hovedkapitlene. Pushwagnerbildet Vertigo innleder
novellekapitlet.
Fortell historien til en av
personene du ser på bildet.
Kravet til literacy
• Vi er nødt til å kunne skrive og lese i vårt samfunn i dag.
• Viktig å trene på ulike skrivehandlinger
• Skrive for å tenke / skrive for å bli vurdert
FYR: Å skrive er å tenke
Fellesfag, yrkesretting, relevans
Norsk, matematikk, engelsk, naturfag
Systematisk og effektiv skriveopplæring gir den
språklige tryggheten som er grunnlag for å gå videre
i alle retninger
Redskap for kommunikasjon, samhandling med
andre, for læring og for å utvikle egne tanker
Samarbeid – planlegging, gjennomføring, vurdering
Faser i skriveopplæringa
• Å ha noe å skrive om. Emnehjelp. Eks
Sigarettpakker, røyking. Tenkeskriving
• Å komme i gang. Startsetning.
• Gjennomføre skriveoppgaven. Temasetning.
Innledning. Avslutning.
• Revidere teksten.
• Fullføre arbeidet.
Å SKRIVE SIN MENING
• FEMPUNKTSMETODEN
Hvordan komme i gang med å skrive?
Skriv fem setninger:
• Fortell hvilket emne du vil skrive om
• Skriv tre setninger om dette emnet
• Skriv en setning som sammenfatter det du har skrevet
Nå er rammen for teksten ferdig:
• Innledning: en setning
• Midtdel: tre setninger
• Avslutning: en setning
Neste trinn:
• Forklar litt om innholdet i hver setning
• Gi gjerne eksempler
EKSEMPEL
Overskrift: Om vennskap
1.
2.
3.
4.
5.
Vennskap er viktig
Når du har en venn, føler du at du betyr noe
En venn kan hjelpe deg når du har det vanskelig
Hvis du hjelper en venn, lærer du å ta ansvar
Det er viktig for alle å etablere vennskap
Setning 1: Vennskap er viktig
Utvid slik:
• Vennskap er viktig fordi mennesker ønsker kontakt med
hverandre
• Vi føler oss ensomme hvis vi ikke har noen å snakke med
• Det er viktig å ha noen å dele sorger og gleder med
• Gi gjerne et eksempel fra virkeligheten
• Bruk ord som: hvis, men, og, fordi
Setning 2: Når du har en venn, føler du
at du betyr noe
Utvid slik:
• En venn kan høre når du vil fortelle noe
• En venn setter pris på deg slik du er
• Dere kan diskutere
• Dere kan gjøre hyggelige ting sammen
• Gi eksempel
• Bruk ord som: hvis, men, og, fordi
Skriveopplegg
Knyttet til teksten ”Strandblondinen”
i Signatur 1
Undervisningsopplegget
Mål: Trene grunnleggende ferdigheter
•
Skriving og muntlige ferdigheter
• Målet er å skrive en tekst til innlevering.
• I prosessen underveis inngår tenkeskriving og samtale i
forbindelse med det emnet
Bertrand Besigye: ”Strandblondinen”
Tenkeskriving og samtale
• Tenkeskriving i 3 minutter.
• Startsetning: Jeg mener kroppsidealet i vårt samfunn er med
på å …
• Diskuter i klassen hva denne teksten sier om kroppsidealet i
våre dager.
Relevant skriveoppgave
• Tekst som skal overbevise
• Skriv en tekst på rundt 300 ord der du prøver å overbevise om
at dagens kroppsideal i mange tilfeller kan være skadelig for
selvbildet til mange unge.
• Forslag til startsetning: I dag har vi et kroppsideal som mange
sliter med å leve opp til.
Relevant skriveoppgave
• Kreativ skriving
• Skriv en fortelling eller en novelle om å ikke
være fornøyd med seg selv. Tittelen på novella
skal være ”Alle andre har det mye bedre enn
meg.”
• Bestem deg for hovedpersonen. Hvem er
han/hun? Hvorfor er han/hun ikke fornøyd?
Muntlig kommunikasjon
• Kommunikasjonsmodellen
• Appellformene –
Etos – logos – patos.
I tillegg: Kairos – forståelse for tid og sted
Muntlige framføringer
• Gode råd for den muntlige framføringa
• Gode råd for en digital presentasjon
• Innholdet i presentasjonen: Tydelig
begynnelse. Rød tråd. Tydelig avslutning.
Tilpasset tilhørerne.
• Aktiv lytter.
• Si sin mening. Retoriske virkemidler i
diskusjon.
Litteraturen
• Lagt vekt på å finne noe nytt, enkelt og
relevant.
• Beholdt noen av de gamle tekstene som vi
syntes har fungert best.
• Oppgaver som åpner opp teksten, og legger
vekt på grunnleggende ferdigheter

similar documents