Lectura si abilitatile de viata

Report
LECTURA ȘI ABILITĂȚILE DE
VIAȚĂ
OPȚIONAL
 Aprobată prin ordin al ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului nr.3961/2012
 Art. 2. Începând cu anul școlar 20122013, programa școlară cuprinsă în
anexă poate fi utilizată în învățământul
gimnazial și liceal, ca ofertă națională de
Curriculum la decizia școlii sau în cadrul
temelor incluse în activitatea
corespunzătoare ariei curriculare Limbă
și comunicare.
Context
 proiect Metode inovative în formarea
cadrelor didactice pentru dezvoltarea
abilităților de viață ale elevilor,
cofinanțat prin Fondul Social
European, Programul Operațional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane (POSDRU), Axa prioritară 3,
domeniul major de intervenție 1.3,
implementat de MECTS în parteneriat
cu FDSC.
Grupul de lucru
 Autori
 Prof. Monica HALASZI (coord.) -
Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița
 Prof. Alis POP – Inspectoratul Școlar
Județean Covasna
 Referenți științifici:
 dr. Florentina SÂMIHĂIAN, Universitatea
București
 dr. Mina-Maria RUSU, MECTS
 dr. Anca-Denisa PETRACHE, MECTS
ABILITĂȚILE DE VIAȚĂ
 set de abilități necesare omului
pentru a putea duce o viaţă la un
nivel de calitate acceptabil,
pentru a se dezvolta şi a menţine
relaţii normale cu ceilalţi, pentru
a-şi realiza scopurile propuse şi
pentru a face faţă diferitelor
dificultăţi.
TIPURI DE LECTURĂ (conform
Cadrului European)
 Lectura experiențială
 Lectura de identificare
 Lectura reflexivă
 Lectura informativă, globală
 Lectura exploratorie
 Lectura critică.
E BINE DE ȘTIUT
COMPETENȚE GENERALE
 1. Receptarea textului literar și
nonliterar din perspectiva abilităților
de viață.
 2. Utilizarea lecturii în vederea
dezvoltării personale.
 CUI?
 elevilor din clasele V-XII, de la toate
filierele și specializările din
învățământul preuniversitar.
 CÂT TIMP?
 doi ani
 include un buget de timp de 36 de ore
pe an – o oră pe săptămână, însă
structura cursului permite organizarea
flexibilă a timpului de învățare.
 CE?
 texte, piese de teatru și filme
diverse care pot ilustra teme
precum: familia, şcoala, iubirea,
călătoria, prietenia, copilăria,
adolescența etc.
CE FEL DE TEXTE?
 texte literare şi nonliterare selectate
în vederea dezvoltării
competențelor generale, legate
tematic de problema abilităților de
viață.
 texte literare din literatura română/
literatura universală
CÂT?
 texte literare selectate destinate
lecturii - cel puțin 5 (fragmente sau
integrale);
 textele nonliterare - cel puțin 4
texte;
 cel puțin o piesă de teatru și un film,
pentru fiecare an școlar.
Sugestii metodologice
 Activitățile de predare-învățare-
evaluare se vor desfășura în unități
de timp de două ore.
 Scenariile didactice trebuie să fie
structurate după modelul: evocare
(intrare în temă, actualizarea
cunoștințelor), realizarea sensului
(predarea-învățarea de noi
cunoștințe), reflecție și extindere.
SCOP
 dezvoltarea curiozității elevilor
asupra posibilităților diverse de
exprimare a propriilor gânduri și
sentimente, dar și asupra
universului textului.

similar documents