Investitii in lucrarile de aparare impotriva inundatiilor

Report
UNIUNEA EUROPEANĂ
GUVERNUL ROMÂNIEI
Instrumente structurale
2007-2013
INVESTIȚII ÎN LUCRĂRILE DE APĂRARE
ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR
INVESTIȚII 2010
200 mil euro în infrastructura de apărare împotriva inundaţiilor,
precum şi în alte lucrări de asigurare a surselor de apă şi protecţia
mediului, din care:
 de la bugetul de stat
- 183.165.000 lei (echiv 42,5 mil euro)
 din credite externe-BDCE (rambursabile)
- 441.311.000 lei (echiv 102,6 mil euro)
 de la Fondul pentru Mediu
-259.615.000 lei (echiv 60,3 mil euro)
TOTAL
884.091.000 lei (echiv. 205,6 mil euro)
Obiective de investiții finalizate de ANAR în anul 2010
Din cele 386 obiective de investiţii derulate:
 399- lucrări pentru apărarea împotriva inundațiilor;
 37- pentru surse de alimentare cu apă
 10- pentru protecția mediului
Administraţia Naţională “Apele Române” a finalizat şi a pus în funcţiune
până la sfârşitul anului 2010, un număr total de 82 obiective de
investiţii, din care:
 18 finanţate în totalitate de la bugetul de stat;
 24 din fonduri externe (rambursabile);
 40 finanţate prin Fondul de Mediu, în urma înlăturării efectelor
produse de inundaţiile din iunie-iulie 2010.
Obiective de investiții finalizate de ANAR în anul 2010
-
Din totalul celor 82 de obiective de investiţii finalizate în bazinul
hidrografic:
Olt (20),
Siret (17),
Mureş şi Jiu (în fiecare, câte 10 obiective de investiţii),
Someş-Tisa (6),
Banat (5) şi Argeş-Vedea (5), Prut-Bârlad (3), şi
câte 2 în bazinele hidrografice Dobrogea-Litoral, Buzău-Ialomiţa şi
Crişuri.
Celelalte lucrări au fost începute în anii trecuţi şi, în funcţie de
fondurile alocate şi sursele de finanţare, vor fi finalizate anii imediat
următori.
Obiective puse în execuție de ANAR în anul 2010
-
Din totalul cele 82 de obiective de investiţii finalizate, 37 de obiective
au fost puse în funcțiune, după cum urmează : în bazinul hidrografic:
Mureş (7);
Banat (6);
Someş-Tisa (5),
Siret și Prut-Bârlad (câte 4),
Olt și Jiu (3),
Buzău-Ialomiţa (2)
Argeş-Vedea,Dobrogea-Litoral şi Crişuri (câte 1);
Celelalte lucrări finalizate în anul 2010 vor fi puse în funcțiune în acest
an.
Obiective puse în funcțiune în anul 2010
Obiective puse în execuție de ANAR în anul 2010
- regularizări, reprofilări de albie
- apărări și consolidări de mal
- diguri
- supraînălțare, refacere de diguri
- zid de sprijin, subzidiri
- epiuri, căderi, praguri de fund
- put aeraj;
- pod;
-reabilitare de canton
- 135,775 km
- 67,619 km
- 17,758 km
- 70,567 km
- 3,805 km
- 124 buc.
- 1 buc.
- 1 buc.
- 4 buc.
REALIZĂRI 2010 PE LINII DE FINANȚARE
A.OBIECTIVE DE INVESTIȚII FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT
179 obiective de investiții pentru care au fost asigurate fonduri în valoare totală de
181.338.669 lei (echiv. 42,6 mil de euro);
B.OBIECTIVE DE INVESTIȚII FINANȚATE DIN FONDUL PENTRU MEDIU
62 lucrări de apărare împotriva de inundațiilor, pentru care au fost repartizate fonduri
în valoare totală de 165.803.000 lei (echiv. 39 mil de euro);
În perioada mai-iulie 2010, s-au promovat în regim de urgență un număr de 47
obiective de investiții pentru care a fost alocată și plătită suma totală de 89.530.000
lei.(echiv 20 mil euro)
Valoare totală alocată este 259 615 mii lei, pentru un număr de 109 obiective de
investiții
EXEMPLE DE LUCRĂRI MAJORE FINALIZATE ÎN 2010
SĂUCEȘTI
DOLJEȘTI
ACUMULAREA
SUPLACUL DE BARCĂU
REALIZĂRI 2010 PE LINII DE FINANȚARE
C.OBIECTIVE DE INVESTIȚII CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ (FONDURI BDCE)
- PROIECTUL F/P 1555(2006): au fost puse în execuție 3 obiective de investitii
pentru care au fost alocate și cheltuite fonduri în valoare totală de 24.690.000 lei
(echiv 5,8 mil euro).
- PROIECTUL F/P 1579(2006)
Pentru lucrări de:
- protecția împotriva inundațiilor;
-protejarea/extinderea surselor de apă;
-protejarea ecosistemului Deltei Dunării și a zonei costiere a Mării Negre s-au
alocat și s-au cheltuit fonduri în valoare de 414.670.030 lei (echiv 97,5 mil euro)
D.OBIECTIVE DE INVESTIȚII CU FINANȚARE PRIN AXA 5 POS MEDIU, 2010-2011
-
6,5 mil euro pentru proiectul de “Asistenţă tehnică” pentru Domeniul II de Intervenţie, respectiv “Reducerea
eroziunii costiere”;
- realizarea Master-Planului pentru bazinul hidrografic Dobrogea-Litoral (situaţia terenurilor,
prioritizarea lucrărilor urgente ce trebuie realizate etc.), precum şi toată documentaţia pentru lucrările
urgente.
- Implementarea proiectului durează 8 luni şi jumătate, urmând ca, ulterior, să fie depusă o altă cerere
de finanţare, care să cuprindă lucrările prioritare pentru reducerea eroziunii costiere, în valoare de
100 mil euro (85% finanţare UE, 15% cofinanţare de la buget), urmând ca pentru celelalte lucrări care
vor rezulta ca fiind prioritare şi pentru care această sumă nu va fi suficientă să fie căutate alte surse
de finanţare.
-
20 mil euro, reprezintă valoarea celor 6 contracte de finanțare semnate în cadrul proiectelor intitulate
”Planul pentru prevenirea, protecția și diminuarea efectelor inundațiilor”, proiecte care se
derulează la nivelul bazinelor hidrografice Crișuri, Banat, Siret, Mureș, Someș-Tisa, BuzăuIalomița.
- Din această sumă, 1,75 mil euro au fost deja cheltuiți, iar 11 mil euro au fost alocați pentru anul
2011 (din care 80% fonduri de la UE și 20% fonduri de la buget), urmând ca restul sumei să fie
alocată în anul următor.
- Pentru celelalte patru bazine hidrografice rămase, respectiv Olt, Jiu, Argeș-Vedea și Dobrogea
Litoral, cererile de finanțare vor fi aprobate ulterior. Valoarea totală pentru aceste proiecte în perioada
2011-2012 prin AXA 5 POS MEDIU este în jur de 40 mil euro. Hărţile de hazard la inundații de la
nivelul bazinelor hidrografice vor fi elaborate până la 31 decembrie 2012.
- Pentru bazinul Prut-Bârlad, cererea de finanțare a fost depusă spre aprobare la Bruxelles, întrucât
constă atât în realizarea Master-Planului şi elaborarea hărţii de hazard la inundații pentru bazinul
hidrografic Prut-Bârlad, precum şi realizarea unor lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, fiind o
lucrare a cărei valoare (67 mil euro) are nevoie de aprobare de la CE.
D.OBIECTIVE DE INVESTIȚII CU FINANȚARE PRIN AXA 5 POS MEDIU- 2011
 Proiectul Watman (Sistemul Informaţional pentru managementul integrat al apelor) constă în:
 Realizarea unor centre de intervenţie rapidă şi de comandă;
 Instalarea de senzori şi echipamente de monitorizare a datelor la amenajări hidrotehnice, în
sistem automat;
 Valoarea totală a proiectului ce poate fi accesată fiind de 144 mil euro.
 Proiectul constă în proiectare şi investiţia de bază, care înseamnă crearea unor centre de
comandă şi intervenţie şi echiparea barajelor cu senzori şi echipamente de monitorizare
automată şi punere în siguranţă.
 Finanţarea a 20 de lucrări urgente pentru prevenirea şi reducerea riscului la inundaţii, considerate
ca fiind prioritare (“NO REGRETS MEASURES”) a căror valoare se ridică la 147 mil euro, din care 125
mil euro de la UE (reprezentând 80% UE, 20 % cofinanţare).
 Până în prezent, MMP prin AM POS MEDIU a ales 6 lucrări ca fiind considerate eligibile,
respectiv: 1. Regularizarea râului Tisa, la Remeţi, judeţul Maramureş; 2. Amenajarea râului Crişul
Mic, judeţul Bihor; 3. Regularizarea râului Târnava Mare, sector Albeşti-Odorheiul Secuiesc,
judeţul Harghita; 4. Regularizarea pârâului Caşin, pe sectorul Târgu Secuiesc- Valea Seacă, judeţul
Covasna; 5. Regularizarea pârâului Bistriţa, pe sectorul Costeşti-Băbeni, judeţul Vâlcea; 6.
Combaterea inundaţiilor în sub-bazinul Cricovul Dulce, judeţul Dâmboviţa.
Au fost realizate și
transmise
comunicate de
presă la nivelul
bazinelor
hidrografice care
au semnat
contractele de
finanțare.
UNIUNEA EUROPEANĂ
GUVERNUL ROMÂNIEI
Instrumente structurale
2007-2013
Vă mulțumesc pentru atenție!

similar documents