-Baroiu Madalin-Daniel -Zarneanu Stefan clasa a-x

Report
Autori:
Băroiu Mădălin-Daniel
Zărneanu Ştefan
Clasa a-x-a A
Prof.coordonator: Mihalcea Diana
Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii “Gh.Airinei”
Existenţa noastră ca oameni ,
ca societate este strâns legată de
noţiunea de comunicare.
În fiecare zi oamenii
comunică între ei , adică
fac schimb de informaţii,
folosind mijloace diverse.
Oamenii comunică în diverse moduri:
prin expresia feţei, prin gesturi
şi priviri, prin limbajul corporal,
prin sunete (râsul ,ţipetele );
 prin limbaj, care cuprinde
exprimarea verbală şi cea scrisă ;
 prin imagini, prin muzică ;
Atunci când spaţiul –distanţa şi
anturajul nu permit comunicarea
obişnuită se folosesc alte moduri
de transmitere a informaţiei care
presupun coduri speciale si
aparatură adecvată .

Din cele mai vechi timpuri s-a pus problema
comunicării rapide şi eficiente la distanţă .


Apariţia şi dezvoltarea scrisului, au făcut
ca trimiterea mesajelor la distanţă
să
devină mai sigură şi mai simplă. În acest
mod nu exista riscul ca mesajele să fie
uitate,
iar
semnătura
sau
pecetele
confereau sigurantă.
Pe măsura extinderii şi modernizării
transporturilor , comunicarea la distanţă a
fost îmbunătăţită. Traversarea apelor
rămânea însă un obstacol
în calea
comunicării, singura metodă în acest sens
rămânând transportul cu vaporul.
Etape impotante în dezvoltarea
comunicaţiilor:





inventarea telegrafului, în 1837, de către
englezii William Cooke şi Charles
Wheatstone;
inventarea în anii 1840 a Codului Morse ;
inventarea telefonului în 1837, de către
Grahan Alexander Bell;
dezvoltarea transmisiilor radio fără fir, de
către Guglielmo Marconi;
lansarea primului satelit spaţial, Sputnik, în
1957, care a adus sute de sateliţi de
comunicare, schimbând tehnicile de
transmisii radio, TV şi telefonice în întreaga
lume.
Codul Morse sau alfabetul Morse
este o metodă de transmitere
a informaţiei folosind
secvențe standardizate de
semne sau pulsații scurte și
lungi, denumite „puncte” și
„linii” - pentru litere, cifre și
caracterele speciale specifice
oricărui mesaj.
Creat inițial de către Samuel
Morse pe la mijlocul anilor
1830 pentru a fi folosit la
transmiterea informației cu
ajutorul telegrafului electric ,
alfabetul Morse a fost folosit
pe scară largă începând cu
perioada
timpurie
a
comunicațiilor
radio(anii
1890).
Începând din 1836, artistul american
Samuel Morse,asistentul sau Alfred Vail și
fizicianul american Joseph Henry au
dezvoltat un sistem de telegraf electric
care trimitea impulsuri de curent electric
care controlau un electromagnet situat la
capatul receptorului sistemului de
telegraf.
În telegraful original Morse, armatura
receptor făcea un zgomot ‘’clic’’, deoarece
se mișca pentru a marca banda de hârtie.
Operatorii de telegraf au aflat că ei ar putea
traduce clicurile direct în puncte și linii, și
le-ar putea scrie de mână, astfel ne mai
fiind necesară utilizarea unei bande de
hârtie.
Pentru a reproduce sunetele scoase de
un receptor Morse, operatorii au vocalizat
punctul ca "dit", și linia ca "dah". Punctele
ce nu se aflau la finalul unei secvențe, au
devenit "di". Ca exemplu, litera "c" era
vocalizată ca "dah-di-dah-dit".
Telegrafia Radio ce a folosit codul
Morse a fost vitala în timpul celui de-al
doilea război mondial, în special în
transmiterea de mesaje între navele de
război și bazele navale.
• In aviatie, codul morse a inceput sa fie des folosit
ca bază de comunicare în jurul anilor 1920. Cu toate
ca emitatoarele erau voluminoase și greu de utilizat,
s-a mai încercat folosirea lor în aviație. În 1910
armata din SUA a încercat transmiterea de cod Morse
dint-un avion.
• Incepând cu 1930 si civililor și celor din armată le
era cerut să cunoască codul Morse, atât pentru
comunicare cat și pentru recunoasterea balizelor.
Telegrafia Radio ce a folosit codul Morse a fost
vitala în timpul celui de-al doilea război mondial, în
transmiterea de mesaje între nave de război și bazele
navale ale Marinei Regale, Kriegsmarine, marina
imperială japoneza , cea canadiană, australiană,
marina Americana și Paza de Coasta a SUA.
Comunicarea la rază lungă de acțiune tip navănavă a fost prin intermediul unor mesaje criptate,
deoarece sistemele de radio de pe acea vreme erau
limitate în rază si securitate.
Radio telegrafia a fost utilizata pe scară largă de
către avioanele de patrulare pe arii mari. În plus,
armatele ce se deplasează rapid nu ar fi putut lupta
efectiv fără telegrafie radio, pentru că se miscau mai
repede decât puteau fi instalate liniile de telegraf și
telefon.
Codul Morse a fost folosit ca un
standard internațional pentru comunicații
maritime până în 1999, când a fost
înlocuit de către GMDSS.
Când Marina franceză a încetat
folosirea codului Morse în 1997, ultimul
mesaj transmis a fost "Către toti. Acesta
este strigătul ultim înainte de tăcerea
noastră veșnică..”
Dezvoltarea comunicațiilor ce folosesc
unde electromagnetice și tehnică
avansată a restrâns utilizarea alfabetului
Morse in zilele noastre.
Totuși, în domenii cum ar fi navigarea
maritimă și aeriană folosirea invenției lui
Morse este de neînlocuit.
De fapt, codificarea Morse este singura
modalitate de transmitere a informației
care poate fi folosită eficient și citită ușor
de către oameni, fără a necesita existența
unui computer, fapt ce permite
transmiterea digitală a informației pe
canale de comunicare destinate
transmiterii sunetelor și vocii umane.
În competiţiile dintre experții în
cod Morse şi utilizatorii experţi în
SMS text, codul Morse a câştigat
întotdeauna, conducând la
speculații conform cărora fabricanții
de telefoane mobile s-ar putea să
construiască într-o zi interfeţe
pentru scriere în cod Morse.
Aceste interfețe ar fi capabile să
traducă Morse în text şi să trimită
mesajul ca SMS, fără ca
destinatarul să trebuiască să înveţe
codul Morse pentru a-l întelege.
Niciodată nu este prea devreme să
te iniţiezi în Codul Morse!

similar documents