Matematika

Report
Dakle,da se
pocetimo… povrsina
kocke se moze
izracunati sa I bez
mreze,a povrsina se
izracunava ovako:
Ovako izgleda kocka kada se
sklopi mreza
Ovo sto je podebljano
plavom,zove se baza
Ovo sto je podebljano
crvenom,zove se omotac
 Zbir svih ivica kocke se izracunava:
 2 x 4 + 1 x 4 = 12
 Znaci kocka ima dvanaest ivica.
 Isto je I sa pravougaonikom.
 Znaci pravougaonik i kocka,takodje imaju dvanaest
stranica .
Povrsina kvadrata se izracunava:
a x a. Ivica ima 4,I kvadrat nije
geometrisko telo,on je geometriska
slika !
Povrsina pravougaonika se izracunava: a x b .
Pravougaonik,takodje ima cetiri ivice, i
takodje je geometriska slika.

similar documents