an t-ainmfhocal firinscneach

Report
An t-ainmfhocal
firinscneach
Tá ainmfhocail bhaininscneacha agus fhirinscneacha sa
Ghaeilge mar atá i dteangacha eile. Cén fáth a bhfuil sé
tábhachtach inscne an fhocail a bheith ar eolas agat?
Is féidir na hainmfhocail fhirinscneacha a chur i mboscaí
mar seo a leanas:
Focail a chríochnaíonn le guta:
Focail a chríochnaíonn le
consan leathan:
iascaire, trócaire, ceo,
páiste, scrúdú
trealamh, pobal, amhrán,
iarratas, buicéad,
samhradh, scéal, staidéar,
príosún, pictiúr, déantús
Focail a chríochnaíonn le –ín,
nuair is ‘níos lú’ atá i gceist:
Focail a chríochnaíonn le –éir, eoir, -óir, -úir agus a bhaineann
le gairmeacha de ghnáth:
cailín, toitín
siúinéir, múinteoir, dochtúir,
cúntóir
Focail a chríochnaíonn le –
eacht nó –acht ach nach bhfuil
ach siolla amháin acu:
ceacht, acht
An t-ainmfhocal
firinscneach
Líon na boscaí anois le do chuid samplaí féin.
Focail a chríochnaíonn le guta:
Focail a chríochnaíonn le
consan leathan:
Focail a chríochnaíonn le –ín,
nuair is ‘níos lú’ atá i gceist:
Focail a chríochnaíonn le –éir, eoir, -óir, -úir agus a bhaineann
le gairmeacha de ghnáth:
Focail a chríochnaíonn le –
eacht nó –acht ach nach bhfuil
ach siolla amháin acu:
An t-ainmfhocal
firinscneach
Nuair a bhíonn inscne an fhocail ar eolas
agat is féidir leat an t-alt a chur leis gan aon
stró! Féach ar na samplaí seo:
Focal a thosaíonn le guta
(cuirtear t rompu):
an t-alt
Focail a thosaíonn le consan
(ní chuirtear aon ní i bhfeidhm):
an bád
Focail a thosaíonn le s
(ní chuirtear aon ní i bhfeidhm):
an sampla
Focail a thosaíonn le d agus t
(ní chuirtear aon ní i bhfeidhm):
an duine
Cuir an t-alt roimh na focail a bhí agat don
cheacht deireanach.

similar documents