Samordnet kommunikasjon ved UiT - Robert Riise

Report
Samordnet kommunikasjon
ved
UiT Norges arktiske universitet
Robert Riise, UiT Norges arktiske universitet
1
Bakgrunn
Finnmark er stort og folk bor spredt; HiF har brukt
avstandsoverbyggende teknologier i 25 år.
Storslett
Tromsø
Nesna (Nordland)
Oslo, Cabarete …
HiF var den høgskolen i Norge som hadde størst andel desentrale studenter.
2
Bakgrunn
• HiF har brukt ulike typer avstandsoverbyggende
teknologier for fleksibilisering av utdanning i mange år.
• Det finnes løsninger som på flere ulike måter gjør
hverdagen enklere for studenter, lærere og
administrativ stab.
• Det finnes løsninger som kan bedre kvaliteten på
utdanning og FoU.
• Det finnes løsninger som kan bedre kvaliteten på
administrative tjenester.
• Institusjonen ser at slike løsninger er viktige og vil
bli enda viktigere i tiden framover.
3
Hva vi vil
•
Utvikle mer fleksible og
moderne samhandlingsløsninger.
• Fleksibilisering av undervisning (dvs. nettstøttet/-basert).
• Effektivisering av kommunikasjon internt i organisasjonen og
mot eksterne samarbeidspartnere.
• Utvikle og tilgjengeliggjøre samhandlingsløsninger basert på
avstandsoverbyggende teknologi og nettbasert
kommunikasjon.
• Gjenbruke infrastruktur og videreutvikle en formålstjenlig og
brukervennlig infrastruktur for avstandsoverbyggende
teknologi i undervisning og kommunikasjon.
• Skal danne «økosystemet» for den funksjonaliteten vi ønsker
– en helhetlig tenkning.
4
Ønsker i forhold til ansatte
• Mer effektive og fornøyde ansatte
– Bruke mindre tid på reiser.
– Bruke mindre tid på å få tak i medarbeidere/studenter.
– Enklere å samarbeide med ansatte og andre uavhengig
av lokasjon.
– Fleksible løsninger som kan gjøre det enklere å
kombinere arbeid og fritid.
• Tilrettelegge for et innovativt arbeidsmiljø.
• Tettere samarbeid på tvers av campusene ved UiT.
• Tettere samarbeid mellom UiT og eksterne
samarbeidspartnere.
5
Ønsker i forhold til studenter
• Flere og mer fornøyde studenter (og bedre?)
– Mer fleksible løsninger uten fysisk tilstedeværelse
både for tradisjonell- og fjernundervisning.
– Større tilgjengelighet til undervisning i alle dens
former.
– Tettere samarbeid mellom studenter enten de er on
eller off campus.
– Tettere dialog mellom studenter og pedagogisk og
administrativt personell.
– Stor tilgjengelighet til alle nødvendige
administrative tjenester.
6
Samordnet kommunikasjon
• Integrering av ulike kommunikasjonstjenester og
kommunikasjonsteknologier, «alt kommuniserer med alt».
• Vår UC-tenking tar utgangspunkt i å prøve å skape en
konsistent brukeropplevelse der brukerne i størst mulig
grad holder seg i samme miljø – alt fra chat til
videokonferanse, inkludert opptak og streaming,
publisering og gjenfinning.
• Vi ønsker å ha fokus på hvordan vi kan bruke UCteknologien/(-tankegangen) framfor de rent tekniske
aspektene.
• Vi ønsker å ha størst fokus på undervisningsdimensjonen.
7
Januar
2013
HØGSKOLEN I FINNMARK
#MADEINFINNMARK
8
Aktører i prosjektet/piloten
•
•
•
•
•
Høgskolen i Finnmark (UiT Norges arktiske universitet)
eCampus/Uninett
Cisco Norge
Atea
Lokale brukere hos UiT, testpiloter.
9
Prosjektorganisering
10
Hva vi legger vekt på i prosjektet
• Økt fleksibilisering av utdanningene.
• Bedre kvalitet på utdanningene.
• Økt samhandling – for alle, i alle
sammenhenger – på alle plattformer.
• Større fleksibiltet for studenter og ansatte.
• Lyd/bilde tilgang – fra “overalt”.
• Forenkle opptak/streaming – også fra
kontoret/hjemmekontoret.
• Øke rekrutteringsgrunnlaget, flere studenter.
• Kostnadsbesparelser/kostnadsunngåelser.
• Integrering med eksisterende løsninger.
11
Mål – i forhold til prosjektet
• Effektmål
• Danne beslutningsgrunnlag for eventuell videre satsing på
ny teknologi for samordnet kommunikasjon ved HiF.
• Dele resultater med Uninett og resten av UH-systemet.
• Resultatmål
• Prosjektrapport med presentasjoner og anbefalinger om
videre satsing på ny teknologi for samordnet
kommunikasjon ved HiF.
• Deling av resultater gjennom blant annet prosjektblogger.
•
•
Åpen internt
Lukket mot Uninett og Atea/Cisco
12
Hovedtema i prosjektet
• «Infrastruktur»
• Hvordan få ting til å fungere sammen, knytte de ulike
teknologiene og tjenestene sammen.
• Utnytte/integrere eksisterende løsninger i størst mulig
grad.
• Samhandlingsløsning for undervisning og kommunikasjon
- Web-/video-/telefonmøter m.m.
• Streaming/opptak
• Opptak og streaming av lyd og bilde fra studio,
undervisningsrom, møterom og kontor.
• Størst mulig grad av selvbetjening, automatisk publisering.
• Telefoni
– Fullintegrert IP-basert telefoniløsning
13
Våre testpiloter
• Skal være med å gjøre en enkel test av utstyr
og teknologi.
• Tilgjengelighet av tjenester, funksjoner.
• Brukervennlighet – hva som nå ligger i det…
• Kvalitet på lyd og bilde.
• I den grad det er aktuelt sammenligne ny
løsning mot den som brukes i dag.
• Det legges ikke opp til at ny løsning erstatter gammel løsning
i pilotfasen, da vi i denne fasen «eksperimenterer».
14
Mer om prosjektet
• Diverse nødvendige fellestjenester og utstyr
finansieres/tilbys av eCampus/Uninett.
• eCampus/Uninett deltar som tilrettelegger og
rådgiver. Det samme gjør leverandøren
Atea/Cisco.
• Prosjektet er delt inn i 3 faser. Hver fase
introduserer nye tjenester og ny funksjonalitet –
de mest grunnleggende først.
• Alle fasene vil ikke nødvendigvis bli gjennomført –
omfattende infrastruktur og hardware må på plass…
15
Cisco Jabber for Windows - Jabber 9.x brings it all together…
Instant Messaging
/ Group Chat
Rich
Presence
Contact
Search
User Management
& Authentication
App Integration
(MS Office)
Enterprise
Call Control
Business
Video
Web/Desktop
Collaboration
Cisco Jabber
&
Conferencing
Client Services
Framework
MediaNet
Visual
Voicemail
16
Cisco Jabber
- Komplett UC-applikasjon
-
Samhandling på mange plattformer
- Tilstedeværelse og chat
-
PC, MAC, nettbrett, smarttelefon
- Softphone, video, talepost
-
Integrasjon med Microsoft Office
- Deling av skrivebord, konferanse
17
Cisco Jabber
- Ledig
- Ikke pålogget
- Borte
- Ikke på jobb
- Ikke forstyrr
- Opptatt
- Opptatt i telefonen
Til venstre ser en noen av de statuser som
kan finnes på en kontakt og en selv
18
Eksempel på muligheter for undervisning med Jabber
Professor ved UiT med Jabber
klient deltar i undervisning.
Opptak av undervisning
publisert på internett.
HiF Hammerfest videokonferanse.
Lærer i klasserom hos HiF Alta
med Jabber-klient på egen pc (og
eBeam smartpenn).
Studenter, ansatte eller
andre med Jabber deltar i
sanntid.
Studenter fysisk tilstede i klasserom.
19
Klienter
• Ansatte / Pilotbrukere
– Cisco Jabber
• Windows / MAC + iPad / Android
– Cisco WebEx
• Ansatte / Studenter / Andre
– Deltager WebEx
– Google Talk / Gmail XMPP IM etc
• Gratis Jabber for TelePresence
– www.ciscojabbervideo.com
• Windows / MAC + iPad / Android
20
• En serie web-konferanse og samhandlingsprodukter,
blant annet et spesielt designet for on-line
undervisning.
– HD-video, breakout sesjoner, hands-on lab’er
– Deling av desktop, filer, dokument, multimedia,
whiteboard, applikasjoner m.m.
– Prøver, karaktersetting
– Chat, Q&A, spørreundersøkelser, quizzes
– Opptak av livesesjoner
– LMS-integrasjon
• Kan starte møter fra Jabber (og på mange andre
måter)
21
Cisco Content Server, Show-and-Share m.m.
22
Streaming og opptak
23
Streaming og opptak
24
Skisse over løsning
CUCM: Cisco Unified
Communication
Manager. (publisher
og subscriber)
CUP: Cisco Unified
Presens
VCS-C/E: Video
Communication
Server
(Control/Express)
TCS: Cisco
Content Server
MCU: Multipoint
Control Unit
TMS: Telepresence
Management Suite
25
Status for piloten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Teknisk infrastruktur rullet ut.
Klientene er rullet ut.
Vi har testet internt, innenfor de rammene vi har.
Testet deling av skjerm, overføring av filer, IM,
presence og chat.
Testet lyd- og videomøter, god kvalitet.
Opptak mot Cisco Content Server testet ut, tidlig fase.
MCU, flerpart videokonferanser operativ fra
Jabber/Jabber movi.
Utfordring: fortsatt 2 jabber klienter, ny Jabber-klient
som integrerer de to vil være klar i november 2013.
Utfordring: Fusjonen!
26
Status forts.
• Vi har fått en nummerserie, 100 telefonnummer fra
Uninett: 785917xx
• Et nytt UC-prosjekt ved UiT er startet.
– Tester og sammenligner «konkurrentene» Lync og
Jabber.
– Størst fokus på «Skype-funksjonaliteten»?
– Egentlig et helt selvstendig prosjekt, men vi bruker
den samme Cisco-løsningen.
• Cisco er i ferd med å innføre en ny
lisensieringspolitikk-/modell som sannsynligvis vil
gjøre Cisco-produkter og –tjenester mer tilgjengelig
enn tidligere.
27
Veien videre
• Prosjektet skulle vært avsluttet 1.7.2013, men er
forlenget ut året.
• Få brukere utenfor IT-avdelingen aktiv.
• Teste sluttbrukerutstyr – lydenheter, kamera; men ikke
veldig stort fokus på dette…
• Teste neste versjon av Jabber der Jabber og Jabber
Movi (SIP) integreres i èn klient.
• Teste WebEx.
• Samle erfaringene, konkludere.
28
Oppsummert
• Fokus på undervisningsdimensjonen framfor
kontorstøttefunksjonene.
– Bruk av avstandsoverbyggende teknologier.
– Nettstøttet-/nettbasert undervisning og læring.
• Fokus på enkel produksjon av læringsressurser som
distribueres over nett, live eller on-demand.
– Automatiserte og selvbetjente tjenester for opptak og
streaming.
– Mulighet for opptak (og streaming) fra hvor som helst.
• Fokus på enkel gjenfinning av læringsobjekter.
– Indeksering, katalogisering, direkte kobling mot LMS.
• Fokus på å bygge en attraktiv læringsarena.
29
Kunnskap er Norges viktigste ressurs
Del den.
Takk for oppmersomheten!
30
Personlig audio-/videoutstyr
•
Viktig med godt kamera.
– Helst HD
– Enkle kamera kan kreve mye av maskinen: Å prosessere HD-kvalitet video er
heftige saker og kan være for krevende for «enkle» PC’er. Mer avanserte kamera
gjør ofte prosesseringen i selve kameraet.
– Innebygd kamera i den bærbare PC’en er bare brukbart i nødstilfeller.
•
Enda viktigere med godt lydutstyr.
– Headset av en eller annen type er det som teller.
•
•
•
Mange varianter
– Trådet eller trådløst, DECT eller bluetooth, mono eller duo, øreplugg.
– Personlige preferanser styrer ofte valget, men bruksområdet er viktig å ha i betraktning,
f.eks.:
» Alene på et kontor? (trådet, trådløst)
» I undervisningsrommet? (trådløs (10m) )
» Behov for å bevege seg rundt (DECT (100m+) )
» Støyende omgivelser (god støydemping, øreklokker…)
UC-løsningene har ofte sertifisert video- og audioutstyr.
Husk at selv om du opplever lyd- og bildekvaliteten som god er det ikke sikkert at
personen(e) i andre enden gjør det, f.eks. fordi du bruker for dårlig utstyr.
31
Kamera
Cisco TelePresence PrecisionHD USB Camera
MicroSoft HD kamera
32
Audio
Mai
2013
HØGSKOLEN I FINNMARK
#MADEINFINNMARK
33

similar documents