Alt Ağ Oluşturma - Mehmet Mehdi KARAKOÇ

Report
ALT AĞLAR
Altağ oluşturma
2
Alt Ağ Maskesi
Alt Ağ Maskesi: Bir IP adresinin hangi ağda olduğunu bulmak için
kullanılan sayıya Alt Ağ Maskesi denir.
Genelde IP ile beraber verilir.
Normalde;
A sınıfı için: 255.0.0.0
B Sınıfı için: 255.255.0.0
C Sınıfı için: 255.255.255.0
şeklindedir.
*İki bilgisayarın bir birine doğrudan veri gönderebilmesi için aynı
ağda olması gerekir. Aksi takdirde yönlendiricilere ihtiyaç
duyulur.
3
Ağ Maskesin ile Ağ Adresi Hesaplama
• Cihazın IP adresi ve alt ağ maskesi 2’lik sayı sistemine çevrilir.
• Elde elde edilen iki sayı mantıksal ve işlemine tabi tutulur.
• Sonuç tekrar 10’luk sisteme çevrilir.
Ör:
4
Alt Ağlara Bölme
• Bir ağı alt parçala bölme işlemidir.
• Bu sayede;
 Ağ trafiği bölünerek daha verimli bir yapı elde edilir
 Ağ trafiği azaltılır
 Ağın yönetimi kolaylaştırılır
 Kullanılmayan IP sayısı azaltılır
5
Alt ağlara bölme
• Bir IP adresini alt ağlara bölebilmek için Host ID’de bulunan
bitleri olarak ödünç alınır.
• Her bit 2n adet alt ağ oluşturmaya imkân sağlar.
• Örneğin 4 adet alt ağa ihtiyaç varsa 2n=4, n=2 bit ödünç alınır.
6
Alt Ağ Maskesinin Gösterimi
• Bir IP adresinin ağ maskesinin göstermek için adresinin sonuna
/X şeklinde bir ifade yazılır.
• ÖR: 54.120.200.15/8
şeklinde yazılmışsa Ağ Maskesi=ilk sekiz biti 1, gerisi 0 olan 32
bitlik sayı(=11111111.00000000.00000000.00000000=255.0.0.0)
• ÖR: 192.168.2.1/25 (İlk 25 bit’i 1 gerisi 0 olacak)
Ağ Maskesi: 11111111.111111111.11111111.10000000
=255.255.255.128
7
Alt ağların ağ adresleri, cihaz adresleri ve
yayın adreslerinin gösterimi
Alt ağa bölünmeden önceki durum
2 alt ağa bölündükten sonraki durum
Alt ağların ağ adresleri, cihaz adresleri ve yayın adreslerinin gösterimi
8

similar documents