Salmonella-bekæmpelse

Report
Salmonella-bekæmpelse
Dyrlæge, chefkonsulent Jan Dahl
Status
• Avls- og opformering, so-besætninger, slagtesvin,
slagterierne, mennesker
Hvad betyder salmonella-status?
• Ny viden
• Hvem skal jeg købe avlsdyr og smågrise fra?
• Fritestning
Salmonella-bekæmpelse i slagtesvine-besætninger
Kommende ændring i kødsaft-overvågningen
Salmonella-bekæmpelse i andre lande
Salmonella cholerasuis
Status avl- og opformering blodprøver
Positive besætninger
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1998
2000
2002
2004
2006
2008
Positive besætninger
2010
2012
Status so-besætninger
Ca. 45 % har Typhimurium, Derby eller Infantis=C
Fordobling på 15 år
Status slagtesvine-besætninger
Niveau 3: Steget fra 0,7 % til 1,5 %
Niveau 2: Steget fra 1,8% til 2,5 %
Slagtesvinebesætninger
Positive besætninger
70%
60%
Percent
50%
40%
30%
20%
10%
0%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Salmonella hos mennesker
Konklusion
Vi har fået spredt salmonella til flere besætningerfordi vi ikke havde forstået hvordan salmonella
spredes
Men vi er stadig gode til at få holde niveauet lavt i
besætningerne – med foder, syre, hygiejne etc.
Sammenlignet med det vi ser i Tyskland, Holland og
England
Antal mennesker smittet fra svinekød stabilt, lavt
Hvad betyder salmonella-status?
Ny viden
Salmonella Typhimurium, Derby og Infantis skal
opfattes som SPF-sygdomme i avl- og opformering
og so-besætninger
Selv besætninger i niveau 1, eller med lavt
salmonella-index i avl- og opformering kan smitte
Salmonella-status
A – besætning uden fund eller fritestet
B – besætning med mindre betydende fund
(foderbårne typer)
C- besætning med fund af Typhimurium, Derby eller
Infantis
Fritestning
5 år uden fund og uden niveau 2 eller 3 C – A
2 år med kun negative (mindst 20) kødsaftprøver C –
A
100 blodprøver i avl- og opformering sidste år C – A
Eller fritestning med 3 runder stibundsprøver
Hvem skal jeg købe avlsdyr eller
smågrise fra?
Slagtesvin - smågrise
Ham jeg plejer at købe hos
Slagtesvin – smågrise – ny
leverandør
Køb hos A/B
Køb hos C – hvis de er bedst
Færdigfoder
Hjemmeblander
Kun negative kødsaftprøver
Enkelte positive kødsaftprøver
Tørfoder
Vådfoder - med lavt pH
Kontinuerlig drift
Sektioneret drift
Hvem skal jeg købe polte hos?
Polte-indkøb
Køb hos A/B
Køb hos C – hvis de er bedst
Færdigfoder
Hjemmeblander
Tørfoder
Vådfoder
Sælger smågrise
Producerer selv alle slagtesvin
Kun negative kødsaftprøver
Enkelte positive kødsaftprøver –
eller status C selv
Sektioneret drift
Kontinuerlig drift
Rådgivning - slagtesvin
Hygiejne
Sektioneret drift
• Alt ind-alt ud
• Højtryksrenser
• Hygiejne-check – foderautomater og ventilations-skorstene
er et problem
• Iltende midler, aldehyder eller kalk
Kontinuerlig drift
• Ingen højtryksrensning
• Iltende midler eller kalk
Analyser driv-veje og driftsform
Hygiejne
Sektioneret drift
• Alt ind-alt ud
• Højtryksrenser
• Hygiejne-check – foderautomater og ventilations-skorstene
er et problem
• Iltende midler, aldehyder eller kalk
Kontinuerlig drift
• Ingen højtryksrensning
• Iltende midler eller kalk
Analyser driv-veje og driftsform
Foder
Trin 1
• 0,5-1 % myresyre, mælkesyre eller benzoe-syre?
Trin 2
• Mere byg
• Grovere formaling
• Korn udenom
Trin 3
•
•
•
•
•
Hjemmeblanding
Grovere formaling
Korn udenom
Roepiller
(Ensilage)
Titel på præsentation rettes under Sidehoved/sidefod
Vådfoder
Ph<4,5
Støbtid
Restmængde
Vandtemperatur
Syrer
Rådgivning so-besætninger
Samme faktorer
Men effekten er dårligere - svært at få dem til at blive
negative
Kommende ændring i kødsaftovervågning
Problem
• Alt ind-alt ud besætninger rammes af for få prøver i enkelte
måneder – lille leverance – ryger i niveau 3
Ny beregningsmodel tager højde for antal prøver
Håber, det bliver i løbet af få måneder.
Andre lande
Tyskland, Holland, Belgien kører kødsaft som os
England er holdt op efter 10 år
Ingen overvågning i avl/opformering og
sobesætninger i andre lande
EU
• Mål skal aftales på EU-niveau indenfor det næste år
Salmonella Cholera-suis
Gør grise syge
Sidste tilfælde for 10 år siden
Nu 4 tilfælde indenfor et år
• 2 er saneret
• 2 afventer endelig beslutning fra VSP
Afrunding
Salmonella har spredt sig til flere besætninger – men
håndteres på slagteriet
Deklaration af ao og so-besætninger – tænk over
indkøb
Svært at få so-besætninger til at gå fra C til A
Ny model for kødsaft-overvågning håndterer alt ind alt ud bedre

similar documents