Konjunkturseminar mars 2013

Report
Sparing eller forbruksvekst –
Ja takk begge deler.
Lars E Haartveit, sjeføkonom i Virke
18.03.2013
Mye ligner på i fjor..
• Internasjonalt: Fortsatt usikkerhet og risiko – selv om frykten for Eurosammenbrudd er klart redusert
– Vi legger svak vekst hos våre handelspartnere (resesjon i Europa) til
grunn for våre prognoser
• Fortsatt ”annerledeslandet”, med vekst i forbruk, produksjon og
sysselsetting
• Uroen internasjonalt legger en demper på forbruk og investeringer i
Norge
18.03.2013
Det er fint å være norsk arbeidstaker og forbruker
• Høy sysselsetting og lav ledighet – fortsatt høy innvandring
• God realinntektsvekst
• Sterk krone
• Fortsatt høy sparerate – for 5. år på rad
– Ser ikke tegn til at den høye sparingen avtar – legger til grunn at den
fortsetter
18.03.2013
Høy aktivitet i boligmarkedet
18.03.2013
Høy sparing
18.03.2013
Sterk krone demper prisveksten
18.03.2013
Sammen med knallhard kamp om forbrukernes gunst:
• Aktørene mener prispress er den største utfordringen for 2013
– Det har vært sterkt lenge – i mange bransjer
• Hard konkurranse innen bransjer:
– Stor forskjell i vekstrater mellom aktører i samme bransje, vi ser det i
dagligvare, sport, el-hushold, møbler, sko, klær.
• Hard konkurranse mellom bransjer:
– De kjemper om de samme forbruker-kronene
– Bredt vareutvalg ellers: En lavpriskanal med sterk vekst som fører
varer som tradisjonelt har vært solgt gjennom andre kanaler
• Internett
– En konkurrent og pris-presser
18.03.2013
Du får mye for pengene: Andelen i faste priser har vært
stabil lenge selv om andelen i løpende priser faller
18.03.2013
Detaljomsetningen: Svak høst i fjor
18.03.2013
Dagligvarer: Sterk priskonkurranse
• Korrigert for økt matmoms i
2012 har prisene falt de
senere årene
• -samtidig som produsentprisindeksen og jordbruksoppgjøret i fjor trekker i
retning av økte priser
• God vekst etter en litt svak
periode rundt årsskiftet
2010/2011
18.03.2013
Dagligvarer: 40 prosent av detaljomsetningen
• Fortsatt satsing på egne
varer
• Ferskvarer viktig – også i
lavpriskjeder
• Ikke bare lavpris som
gjelder lenger –
supermarkedene kommer
mer og mer
18.03.2013
Prognose
Mrd kroner
Inkl. moms
Foreløpig
anslag på
Verdivekst , %
Bransje
2012
2012
2013
Dagligvarer/
kiosk
182
3,6
3,5
Detalj i alt
458
3,2
3,5
Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2010 (SSB) oppdatert med endring
fra terminstatistikk(SSB) og detaljomsetningsindeksen (SSB)
En sportsbransje i endring
• Høyt nivå etter mange år med
sterk vekst – mer enn 50
prosents økning fra 2005 til
2011
Stormarkedenes markedsandel i sportsbransjen i
2011
Stormarkeder
21%
Øvrige
79%
• Det etableres fortsatt nye
stormarkeder
• Leverandørene etablerer
stadig flere egne butikker –
”brand-stores”
• Netthandelen øker
18.03.2013
Sportsbransjen: Moderat vekst fra høyt nivå
• Nyetableringer trekker opp
• Har fortsatt trendene på sin
side
• Vareutvalget utvides – tar
trolig markedsandeler fra
andre bransjer
• På den annen side møter de
økt konkurranse fra salg
over nett
• Service vokser fortsatt
18.03.2013
Prognose
Mrd kroner
Inkl. moms
Foreløpig
anslag
Verdivekst , %
2012
2012
2013
Sport
16
3,3
3
Detalj i alt
458
3,3
3,5
Bransje
Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2010 (SSB) oppdatert med endring
fra terminstatistikk(SSB) og detaljomsetningsindeksen (SSB)
Klesbransjen: Store forskjeller mellom aktørene
• Høye volumer etter
kontinuerlig prisfall siden midt
på 90-tallet
• Vekst – men lavere enn
detaljomsetningsindeksen
viser
• Sterk krone bidrar til at prisene
faller fortsatt
18.03.2013
Klesbransjen: Forsiktig optimisme
• Mange nyetableringer
• Butikker/kjeder med store
merkevareinnslag har
sterkere vekst enn
gjennomsnittet
Prognose
Mrd kroner
Inkl. moms
Foreløpig
anslag
Verdivekst, %
2012
2012
2013
Klær
39
2,1
3
Detalj i alt
458
3,2
3,5
Bransje
Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2010 (SSB) oppdatert med endring
fra terminstatistikk(SSB) og detaljomsetningsindeksen (SSB)
• Tendens til at forbrukerne
velger færre og dyrere plagg
• Tradisjonelle
”ungdomsbutikker” får kunder
fra en stadig bredere
aldersgruppe
18.03.2013
Skobransjen: Taper markedsandeler
• Med unntak av en veldig god
start på 2012 har det godt
mye på det jevne, men med
• Store svingninger fra måned
til måned (vær og sesong)
• Bransjen selger nå om lag 2
av 3 sko som selges i Norge
• 5 store kjeder dominerer
bransjen
18.03.2013
Sko: Nettsalget øker her også
• Som klær:
– Prisene har falt her også – om
enn ikke i samme grad
– Forbrukerne velger litt dyrere
produkter
• Viktig å treffe moten om bransjen
skal gjenvinne markedsandeler
18.03.2013
Bransje
Sko
Detalj i
alt
Mrd kroner
Inkl. moms
Foreløpig
anslag
Verdivekst, %
Prognose
2012
2012
2013
6
-1,1
1
458
3,2
3,5
Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2010 (SSB) oppdatert med
endring fra terminstatistikk(SSB) og detaljomsetningsindeksen (SSB)
Bredt vareutvalg ellers (”lavpris”)
• Bransjen domineres av
lavpriskonsepter som:
– Europris, Clas Ohlson,
Nille, Smart Club
• Høye vekstrater over flere år –
tar markedsandeler fra nær
sagt alle andre bransjer
• Dobbelt så høy veksttakt som
detaljhandelen totalt de siste
tre årene
18.03.2013
Lavpris: Fortsatt god vekst
• Vi ser ingen tegn til at markedet
for lavpris er mettet
Mrd kroner
Inkl. moms
Foreløpig
anslag
Verdivekst,%
Prognose
Verdivekst i
%
2011
2012
2013
Bredt vareUtvalg ell.
12
6,8
7
Detalj i alt
458
3,2
3,5
Bransje
• 100 nyetableringer 3 siste år for
Clas Ohlson, Nille og Europris
samlet
Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2010 (SSB) oppdatert med
endring fra terminstatistikk(SSB) og detaljomsetningsindeksen (SSB)
• Åpnes mange nye butikker også i
år
• Vareutvalget utvides – gode på
sesongvarer – tar
markedsandeler i nær sagt alle
bransjer
18.03.2013
En møbelbransje i god vekst
• God vekst i fjor – store
forskjellene mellom aktørene helt
siden finanskrisen
• Den høye aktiviteten i
boligmarkedet en viktig driver bak
utviklingen
• Samlet sett sto prisene nær sagt
stille i fjor, etter to år med prisfall
18.03.2013
Møbler: Veksten fortsetter
• Boligmarkedet trekker fortsatt
opp
• ”Urbane” konsepter kommer
mer og mer – også på hytta.
• Nyetableringer trekker opp
18.03.2013
Prognose
Mrd kroner
Inkl. moms
Foreløpig
anslag
Verdivekst, %
Bransje
2012
2012
2013
Møbler
21
4
4
Detalj i alt
458
3,2
3,5
Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2010 (SSB) oppdatert med endring
fra terminstatistikk(SSB) og detaljomsetningsindeksen (SSB)
Svak høst for elektrobransjen
• Prisras på audiovisuelt utstyr.
Prisene ligger under 40% av
1998-nivå. Hvitevarene faller
også i pris.
• En økende andel selges over
nett
• Kjedene tilbyr både butikk- og
netthandel
• 2012 litt men ikke mye bedre
enn 2011
18.03.2013
Elektrobransjen: Nettbrett og nettsalg
• Nettbrett i kraftig vekst på
bekostning av PC
Prognose
Mrd kroner
Inkl. moms
Foreløpig
anslag
Verdivekst ,%
2012
2012
2013
El.
Hushold.app
20
1,1
4
Detalj i alt
458
3,2
3,5
Bransje
• Smarttelefoner: Færre men
dyrere mobiler
• Også småelektriske produkter
kan bli vekstdrivere
• Boligmarkedet positivt for
hvitevarene, og en viss bedring i
radio/TV
• Internett-salget øker
18.03.2013
Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2010 (SSB) oppdatert med
endring fra terminstatistikk(SSB) og detaljomsetningsindeksen (SSB)
Byggvarehandelen: Godt år samlet sett
• Etter et meget godt 1. halvår
ble de siste månedene av
året noe skuffende
• Fortsatt høy aktivitet i
boligmarkedet
• Sterkere vekst enn
detaljomsetningsindeksen
viser – får de ikke med seg
den sterke veksten på
vestlandskysten?
18.03.2013
Byggvarehandelen: God vekst også fremover
• Fortsatt høy befolkningsvekst
• Fortsatt sentralisering
• Høyt vedlikeholdsbehov og
strenge byggeforskrifter
• Mye av det som omsettes her
oppfattes som
sparing/investering av forbruker
18.03.2013
Prognose
Mrd kroner
Inkl. moms
Foreløpig
anslag
Verdivekst, %
2012
2012
2013
Byggvarehus
28
6,4
7
Detalj i alt
458
3,2
3,5
Bransje
Beregnet på grunnlag av varehandelsstatistikk 2010 (SSB) oppdatert med
endring fra terminstatistikk(SSB) og detaljomsetningsindeksen (SSB)
Lavpris og byggvarer med sterkest vekst
3.5 %
3.6 %
3.5 %
Dagligvare/kiosk
3.0 %
3.3 %
Sport
-1.4 %
Klær
-1.1 %
Sko
0.9 %
2.1 %
3.0 %
1.0 %
1.9 %
4.0 %
4.0 %
Møbler og interiør
Elektro, radio, TV
-1.1 %
2013E
4.8 %
2012E
4.0 %
1.1 %
2011
7.0 %
6.8 %
6.4 %
Bredt utvalg ellers
Byggvarehus
18.03.2013
-1.0 %
0.0 %
7.0 %
3.5 %
3.2 %
2.9 %
DETALJHANDEL I ALT
-2.0 %
6.4 %
4.6 %
1.0 %
2.0 %
3.0 %
4.0 %
5.0 %
6.0 %
7.0 %
8.0 %
Våre prognoser:
• For året totalt ser det ut til at 2013 kommer ut med en vekst om lag som i
2012 – men med et helt annet forløp:
– Begynnelsen på året vil vise lave – til dels negative - vekstrater målt
mot samme periode i fjor
– mens dette tas igjen utover høsten og vinteren
• Risiko begge veier – men kanskje mest på oppsiden:
– Sparingen har vært høy lenge – dette kan fort snu selv om vi ikke har
sett tegn til det ennå
18.03.2013
Takk for oppmerksomheten
18.03.2013

similar documents