Råfil

Report
”Grunnleggende råfilfremkalling i praksis”
Jo Stenersen
 Datafil som inneholder alt kameraet ser.
 Råfilen er ikke et bildeformat og kan ikke vises.
 Hver kameraprodusent har sitt eget format:
*Nikon – NEF
*Canon – CR2
 Oppdatert filkonverter for ditt kamera.
 Evt. konvertere til DNG – ”universelformat”
(Adobe DNG konverter)
 Råfilkonvertering er fremkalling av datafil!
 Fremkallingen skjer ”manuelt”
 ALLE bildefiler er redigert/fremkalt
 Råfilkonvertering tar ikke lang tid og ER enkelt.
 Gir bedre bildekvalitet
 Langt bedre muligheter for justering av bildefil
 Lar DEG bestemme over resultatet
 Fordel vs JPG:
-større datamengde å jobbe ut fra.
-egen kontroll over resultatet
-ofte bedre resultat enn kamera
-kan justere hvitbalanse
-kan justere i mye større grad uten at filen ”sprekker”
 Bedre bilder!
 Ulemper vs JPG:
-krever mer lagringsplass.
-kan ikke brukes rett fra kamera.
-krever redigering/ fremkalling
-kan ikke bearbeides i ”alle” programmer.
 Råfilbehandling:
- Justering av hvitbalanse
-Eksponering
-Tonenivåer (Levels)
-Fargemetning
-Kontrast
-Støy
-Fargeprofil
-Lett oppskarping
 Høres mye ut men er logisk og intuitivt.
Jobb fra toppen og nedover i fremkalleren.
 Råfilredigering = råfilkovertering
 Fremkaller råfilen
 Foretar justeringer etter behov
 1. steg: råfilfremkalling/råfilkovertering  råfilkonverter
 2.steg: Justere og lagre bildefilen  bildebehandlingsprogram
 Lagres som TIFF med evt kopi i JPG
Åpningsbilde i Adobe Camera Raw (Photoshop Elements 11)
Hvitbalanse ”Skygge”
Hvitbalanse ”As shot”
Trykk ”ALT” inn, klikk med musen på justeringsknapp og hold knappen nede
Trykk ”ALT” inn, klikk med musen på justeringsknapp og hold knappen nede
Røde felter viser utbrente/ hvite områder.
Trykk ”ALT” inn, klikk med musen på justeringsknapp og hold knappen nede
Fargede felter viser gjengrodde/svarte områder
Etter justering av ”Blacks”
Original
”Fill light” lysner mellomtoner
Før justering av ”fill light”
Etter justering av ”fill light”
Justere ned brightness
Før justering av ”Brightness”
Etter nedjustering av ”Brightness”
Før økning av kontrast
Etter økning av kontrast
Øke fargeintensitet
Før øking av fargeintensitet av alle farger (Saturation)
Økt fargeintensitet (Saturation)
Økt intensitet av dempede farger (Vibrance)
Før økt intensitet av dempede farger (Vibrance)
Etter økt intensitet av dempede farger (Vibrance)
Klikk på fane for støydemping og oppskarping
Øke forstørrelsesgrad til 100%
Fjerne områder som ikke skal skarpes opp
100% visning – ”ALT” nede og klikk og dra på ”Masking” slider
Sorte områder skarpes ikke opp – hvite skarpes svakt opp
100% visning – sjekk for støy (spesielt i mørkere områder) og evt juster med
”Luminance”
100% visning – sjekk for støy (spesielt i mørkere områder) og evt juster med
”Luminance”
”Open Image” lagrer endringen på råfilen og åpner i Elements.
Vi vil ikke ha lagring på råfil! Vi skal ha en kopi…..
Hold ”ALT” nede og trykk ”Open Copy” for å åpne KOPI i Elements
VIPS!
Kopi av råfilen er konvertert.
Klar til finpuss, beskjæring, oppskarping og lagring!
Råfil
Ferdig konvertert
 Som for bilde med farger men:
”Saturation” dras til -100
 ”Clarity” økes drastisk – hvor mye vil variere med forsøk med +75 til
+95 (Se opp for lyse ”haloer” i overgang fra mørke til lyse partier)

 Digitalfotograferingens svar på ufremkalt film
 Råfilen er ikke et bildeformat og kan ikke vises som




den er.
Hver kameraprodusent har sitt eget råformat:
*Nikon – NEF
*Canon – CR2
Evt. konvertere til DNG – ”universelformat”
(Adobe DNG konverter) – funker i ”alle” program.
Husk! Ikke trekk for hardt i ”spakene” under
redigering!
Husk! Ikke lagre endring på råfilen!
 Egen vitenskap?
Er hva du gjør det til!
 Egen vitenskap?
 Fremkallingen kan også forsterke ”feil”  ”støy”
 Egen vitenskap?
 Fremkallingen fremkaller også ”feil”
 Bedre å mørkne filen enn å lysne
 demper støy i stedet for å forsterke den.
gir mer detaljer i skygger
 Ta bildet ”lysere” enn normalt – men ikke brenn ut!
 Histogrammet og ”blinkevarsel” er dine nye
bestevenner!
 Hvor mye kan jeg overeksponere?
normalt sett kan det ”blinke” litt.
 Hvordan overeksponere?
 Bruk lysmåler og histogram.
 Hva hvis det er for mørkt?
 Prioriter lukkertid!
 ”Garbage in – garbage out!”
2014
Jo Stenersen
www.stenersenfoto.com

similar documents