gerb prebavila

Report
Rus Gadžijev Barbara, Popovič Peter, Ponorac Slavica, Garbajs Manca
.
Katedra za slikovno diagnostiko
Inštitut za Radiologijo, UKC Ljubljana


Kronična bolezen, ki se pojavi kadar želodčna
vsebina (kislina, občasno tudi žolč) zateka
nazaj v ezofagus (refluks) in draži sluznico, s
posledičnim vnetjem – refluksnim
ezofagitisom.
Ob dolgotrajnem refluksnem ezofagitisu se
lahko razvije Barettov požiralnik – epitelna
metaplazija (prekanceroza – adenoca.)
HIATALNA HERNIJA – REFLUKS – REFLUKSNI EZOFAGITIS
KORELACIJA



večina bolnikov z GERB ima hernijo
veliko bolnikov s hernijo NIMA REFLUKSA
veliko bolnikov z refluksom NIMA
HIATALNE HERNIJE
Radiology Assistant


temelji na klinični sliki in endoskopski
preiskavi – ezofagitis
NE na osnovi najdbe hiatalne hernije!
Primarna:
 Endoskopska preiskava požiralnika
Sekundarna:
 RTG slikanje požiralnika oz. želodca z
barijevim kontrastom
Naključno odkritje hiatalne hernije:
 RTG pulmo-cor (p.c.)
 CT preiskava toraksa oz. abdomna
KONTRASTNA PREISKAVA Z BARIJEM
 OCENA LUMNA oz. SLUZNICE
 NE OMOGOČA ocene stene v celotni debelini ali
ocene zajetosti okolnih struktur in organov
(maščevje, bezgavke, jetra...)
Bolnik pije KONTRAST
sledi
 RTG slikanje želodca

v različnih fazah
 v različnih položajih (stoje, leže, polstransko)


POZITIVNI KONTRAST (KS):
BARIJEV SULFAT (BaSO4) per os
 v obliki gostejše tekočine
 prekrije sluznico v tankem sloju


NEGATIVNI KONTRAST:
ZRAK
 razpne lumen

Prikaz in ločevanje finih struktur sluznice ter manjših
(začetnih) patoloških sprememb.
Poznati izgled normalnega EG prehoda pri
različnih preiskavah:



dvojno kontrastna preiskava ezofagusa oz.
želodca z barijem
RTG pulmo-cor (p.c.)
CT toraksa oz. zgornjega abdomna
NORMALEN EZOFAGUS
NORMALEN GE PREHOD
Tubularni
ezofagus
Vestibulum
2-4 cm– spodnji
sfinkter
Neporoženevajoč ploščat epitelij
Ploščat epit. v visokoprizmatski - na
nivoju diafragme ali pod njo
A OBROČ – KONTRAKCIJA MIŠIC NA MEJI
TUBULARNI/VESTIBULARNI EZOFAGUS
Med preiskavo variabilen, lahko se pojavi in izgine
Radiology Assistant
B OBROČ (Z –LINIJA- BELE PUŠČICE)
NA EG PREHODU OZ. NA MEJI EPITELIJEV
HIATALNA
HERNIJA
HIATALNA
HERNIJA
DIAFRAGMA
Izgled se med preiskavo ne menja
DIAFRAGMA
Radiology Assistant
SPONTANI REFLUKS


dokažemo pri 1/3
bolnikov z refluksnim
ezofagitisom
refluks je lahko
prisoten tudi pri
asimptomatskih
bolnikih
Radiology Assistant

EG prehod leži NAD diafragmo, v torakalni
votlini
FUNDUS ŽELODCA
EG PREHOD (B
obroč/Z linija)
DIAFRAGMA




DRSEČA (aksialna) HIATUSNA
PARAEZOFAGEALNA
MEŠANA
KRATEK EZOFAGUS (skrajašanje in vlek
zaradi refluksnega ezofagitisa)
Radiology Assistant
POSTERO-ANTERIORNO
LATERALNO
NAKLJUČNA NAJDBA! Bolnik navadno NI poslan z napotno
dg.: hiatalna hernija želodca?
zrak
tekočina


Če radiolog odkrije hernijo, to še ne pomeni, da
ima bolnik GERB (vsi bolniki s hernijo nimajo
refluksa).
Simptome lahko povzroča že majhna hernija.
AKSIALNA HIATALNA HERNIJA
EG PREHOD
HERNIJA
DIAFRAGMA
SLUZNICA
ŽELODCA
PARAEZOFAGEALNA HERNIJA
ŽELODEC
fundus
FUNDUS ŽELODCA (*)
GE prehod (puščica)
EG prehod
MEŠANA HERNIJA
PUŠČICA – EG PREHOD
CT – ŠRINA PREHODA V VIŠINI HIATUSA < 15 MM
AKSIALNA RAVNINA
KORONARNA RAVNINA
NAKLJUČNA NAJDBA! Bolnik navadno NI poslan z napotno
dg.: hiatalna hernija želodca?
EZOFAGOGRAM:




GUBE SLUZNICE nepravilne,
zadebeljene,debela guba na Ge prehodu
ULKUSI IN EROZIJE
STRIKTURE
INTESTINALNA METAPLAZIJA EPITELIJA
(Barettov požiralnik)

visokoprizmatski nadomesti planocelularnega
Radiology Assistant
KRONIČNI EZOFAGITIS
ZADEBELJENA
GUBA
ULKUS
ZADEBELJENA
GUBA
STRIKTURA
Radiology Assistant
KRONIČNI EZOFAGITIS
EROZIJA
STRIKTURA, kot posledica GERB
Radiology Assistant
BARETTOV POŽIRALNIK
Intestinalna metaplazija
distalnega ezofagusa - posledica
dolgotrajnega refluksa
 VISOKO ležeča:

STRIKTURA



ULKUS
STRIKTURA/MEMBRANA
Distalno - RETIKULARNI
vzorec sluznice
Radiology Assistant

BARETTOV POŽIRALNIK
Visoko ležeča STRIKTURA
 ULKUS izpolnjen s KS


ADENOCA
PRAVI KOT
BARETTOV
POŽIRALNIK
Radiology Assistant




DIFUZNO IN
KOCENTRIČNO
ZADEBELJENA STENA
VNETJE?
SPAZEM?
TUMOR?
NAKLJUČNA NAJDBA! Bolnik navadno NI poslan z napotno dg.: hiatalna
hernija želodca?





Simptomi GERB : majhna /velika hernija?
Katera preiskava za dokaz hernije (UZ, RTG
p.c, Ba-KS, CT-KS)
Kje je EG prehod (B obroč/Z linija) nad/pod
diafragmo?
Kako vidmo refluksni ezofagitis z Ba- KS?
Barettov požiralnik? (Ba-KS, CT?,
akutne/kronične spremembe?, kateri del
požiralnika?)

similar documents