Celler er grunnlaget for alt liv

Report
Cellene er byggesteiner s 38-39
Alle
organismer har 7 livsprosesser
1: De skaffer seg mat
Menneske
Plante
Bil
Mennesket
spiser
organske
stoffer fra
dyr
Plantene lager
sin egen mat av
næringsstoffer,
vann,
karbondioksidgass og sollys
Hva med
bilen får den
"mat?"
2: De bryter ned maten slik at de kan bruke energien i
maten
Menneske
Plante
Bil
I kroppen vår blir maten
omdannet til energi som
cellene trenger for å
utfør et arbeid, f.eks
muskelcellene. Til
forbrenning må cellene
ha oksygen, og det får
de fra lufta når vi puster
Plantene
forbrenner
sukkeret de selv
har laget, for å
frigjøre energien.
Til forbrenninga
trenger de
oksygengass.
Den henter de fra
lufta
Forbrenner bilen
energirike stoffer
ved tilførsel av
oksygengass?
3: De kvitter seg med avfallstoffer
Menneske
Plante
Bil
Avfallstoffene
fra
forbrenninga
kvitter vi oss
med som urin
og ved gasser
som vi puster
ut (vann og
CO2)
Plantene
kvitter seg
med
avfallstoffene
som gasser.
De slippes ut
gjennom
åpninger i
bladene.
Hvordan kvitter
bilen seg med
avfallstoffer?
4: De har bevegelse
Menneske Plante
Bil
Vi mennesker
kan bevege
oss for å få
mat, finne
kjærste eller
for å komme til
skolen
Formålet
med bilen er
at den kan
bevege seg
Planten
holdes fast
av roten, men
frø spres til
nye steder
5: De kan sanse og reagere på forandringer i omgivelsene
Menneske
Plante
Bil
Med øynene kan
vi se mat og
sende
nervesignal til
hjernen slik at
hånden strekkes
ut og griper
maten
Blomster strekker
seg alltid mot
lyset. Hormoner i
planten sørger for
det
Har bilen systemer
som kan overføre
signaler fra et sted
til et annet
6: De kan formere seg
Menenske
Plante
Bil
Selv om noen
mennesker
velger å ikke få
barn eller ikke
kan få barn, har
mennesket som
art evnen til å
føre slekta videre
Planter formerer
seg ved frø eller
sporer eller på
en annen måte
Hva om to biler
omslynget i et
veikryss? Har de
noen sjanse?
7: De kan vokse
Menneske Plante
Menneske
vokser fra
foster til
voksen. Når
vi vokser,
dannes det
nye celler
Bil
Blomsten
Kan bilen
vokser fra frø vokse?
til blomst, og
treet får nye
blader hver
vår
Konklusjon:
Tre ting er udiskutabelt spesielt for alt levende:
-organismer består av celler
- de kan formere seg
- og de kan vokse
Det er umulig for noe som ikke er levende!
Encellede organismer side 40-41
De første organismer på jorda var encellede, og bestod altså bare av en celle.
Bakterier var de første organismer og oppstod i havet for 3,5 milliarder år siden. De har
ingen beskyttelse mot uttørking og må derfor leve i vann eller fuktige miljøer.
Film: tøffeldyret
Planktonalger er encellede organismer side 41
Plankton er gresk og betyr det som svever. Planktonalger svever fritt i vannet. De
kan være røde, grønne eller brune.
Algene utnytter sollyset på samme måte som plantene til å produsere
oksygengass. De er jordas største produsent av oksygengass. Vi kjenner i dag til
100 000 planktonalger i havet
Algene er viktig mat for: Krill, reker og dyreplankton
Fra celle til organisme side 42-43
Film: NRK skole
De fleste organismer du ser rundt deg, er store og består av millioner av
celler som samarbeider. Slike organismer kaller vi flercellede.
Kroppen din består av et hundre tusen milliarder celler
( en milliard =109)
- En celle kan bli til flere
ex: sædcelle smeltet sammen med en eggcelle
- Hver celletype har sin spesielle oppgave
ex: nerveceller, muskelceller, hudceller, røde blodceller.
Hver celletype har spesialisert seg på sine arbeidsoppgaver og samarbeider med de
andre cellene slik at kroppen din fungerer.
Et organ består av flere typer VEV
Magesekken er sammensatt av muskelvev, nervevev, og vev som danner overflaten.
Magesekken er et organ.
Organsystemene utgjør kroppen din
Hjerte og blodårene er knyttet til hverandre i et KRETSLØP som transporterer blodet
rundt
Sanseorganene, nervene og hjernene samarbeider og utgjør NERVESYSTEMET
Hvilke 11 organsystemer har du i kroppen
Huden med overhud, underhud, lærhud, kjertler, hår og negler.
Skjelettsystemet med knokler.
Muskelsystemet med muskler og sener.
Fordøyelsessystemet med fordøyelseskanalen som går fra munn til endetarm og kjertler som skiller ut fordøyelsesvæsker.
Kretsløpssystemet med hjerte, blodårer og blod.
Respirasjonssystemet med luftveiene og lungene.
Lymfesystemet med blant annet milten, mandlene, lymfeknuter og lymfeårer. Det er viktig for immunforsvaret.
Nervesystemet med hjernen, ryggmargen, nerver og sanseorganer. Nervesystemet styrer de andre organsystemene. Det registrerer forandringer i kroppen og i omgivelsene og er ansvarlig for bevi
Hormonsystemet med kjertler som skiller ut hormoner. Hormoner er signalstoffer som fraktes med blodet til forskjellige celler i kroppen og påvirker disse.
Urinsystemet med nyrer og urinveiene. Urinsystemet skiller ut vann og mange avfallsstoffer. Det er også viktig for å regulere kroppens vann- og saltbalanse, pH og blodtrykk.
Reproduksjonssystemet med kjønnsorganene.

similar documents