Document

Report
ICON İNDEKSİ
ICON İndeksi;
Ortodontik Tedavi ihtiyacını, zorluğunu ve sonucunu belirleyen bir indeks yöntemidir.
Toplam Skor
Tedavi İhtiyacı
≥ 43
var
< 43
yok
Aşağıdaki kriterlere göre yapılan puanlama sonucu
oluşan değerlerin toplamı 43 puandan az ise ICON
INDEKSI’ne göre hastanın tedavi ihtiyacı estetik amaçlı olup
tedaviye alınmaz. Değer 43 puandan fazla veya eşit ise
hastada fonksiyon ve fonasyon kaybı söz konusu olup tedavi
gerekmektedir.
Benzer Anomali Numarası x 7 = SKOR 1
1.Normal oklüzyon ilişkisi
2.Tek dişi ilgilendiren lokal düzensizlik
3.Maxiller darlık
4.Maxiller darlık ve dişsel düzensizlik
5.Tek taraflı çapraz kapanış ile birlikte derin kapanış
6.Çapraz kapanışla birlikte görülen çapraşıklık
7.Maxiller darlık ile karakterize çapraz kapanış
8.Yer darlığına bağlı aşırı çapraşıklık
9.Artmış overjetle karakterli üst ileri itim olguları
10.Tüm çeneyi kapsayan aşırı yer darlığı ile karakterize çapraşıklık
Alt skor →
Üst ark
çapraşıklığı
(mm)
Üst ark
boşluğu
(mm)
0
1
2
3
<2
2.1-5
5.1-9
9.1-13
<2
2.1-5
5.1-9
>9
4
5
katsayı
13.1-17
17 mm ya
da gömülü
diş
5
5
Üst dental arka oklüzalden bakıldığında son molar dişlerin mesialleri arasındaki
dişlerin mesiodistal kron çapları toplamı ile mevcut ark uzunluğu arasındaki farktır.
Gömülü diş (komşu dişe çarpmış yada arada 4 mm’den az mesafe var veya ektopik)
mevcudiyetinde alt skor 5 ‘dir.
Altında daimisi olmayan süt dişlerin boyutları ve çekim veya travma sonucu
kaybedilen dişlerin boşluğu (proteze yer olarak tutulmayacak ise) ve sürmüş
süpernümerer dişlerin boyutları boşluk olarak değerlendirilmelidir.
Alt skor x 5 = SKOR 2
Maxiller dental arktaki yer darlığı ve yer fazlalığı dikkate alınarak
yapılan değerlendirmedir. Bu durumda maxiller arkta çapraşıklık miktarı
yer darlığının belirlenmesinde rehber nokta olarak kullanılır. Üst dental
arkta okluzalden bakıldığında son molar dişlerin mesialleri arasındaki
dişlerin mesiodistal kron çapları toplamı ile mevcut ark uzunluğu
arasındaki farktır.
Buna göre maxiller arkta yer darlığının miktarı tabloda belirlenen
değerin katsayı ile çarpılması sonucu belirlenir.
Gömülü diş ( komşu dişe çarpmış yada arada 4 mm ‘den az mesafe var
veya ektopik) mevcudiyetinde alt skor 5’tir.
Aynı şekilde arktaki yer fazlalığı da belirlenen kriterlere göre katsayı ile
çarpılarak belirlenmektedir.
Altında daimisi olmayan süt dişlerin boyutları çekim veya travma
sonucu kaybedilen dişlerin boşluğu (proteze yer olarak tutulmayacak
ise) ve sürmüş süpernümerer dişlerin boyutları boşluk olarak
değerlendirilmelidir.
Çapraz Kapanış
SKOR 3
Var
5
Yok
0
Alt skor →
0
1
2
3
4
Ön açık
kapanış
(mm)
Tam
Kapanış
<1
1.1-2
2.1-4
>4
Alt
Kesicinin
1/3’den
daha az
örtmüş
Ön derin
kapanış
(mm)
5
1/3’den 2/3’ünden
2/3’üne tamamına Tamamen
kadar
kadar
örtmüş
örtmüş
örtmüş
1
0
2
1
3
2
4
Alt skor x
3
4
=
SKOR 4
katsayı
4
4
Açık kapanış ve derin kapanışların değerlendirmeye katkısı
sağlanır. Tabloda belirlenen açık kapanış veya derin kapanış
değerleri dikkate alınarak değerlendirilecek olgu ile
karşılaştırılarak belirlenen puan değerlendirmeye katılır.
Alt skor →
Bukkal
bölge önarka yön
ilişkisi
0
1
2
Tam Sınıf
I,II veya
III ilişki
Tüberkül fossa
ilişkisi ile
tüberkül
tüberküle ilişki
arasında
3
Tüberkül tüberküle
ilişki
1
2
0
3
=
5
katsayı
3
0
Alt skor x
4
SKOR 5
Sınıf I, II ve III ilişkilerde tüberkül fissür ilişkisinde interdigitasyon
sağlanmakta ise değerlendirmeye katkı sağlanmaz. Bununla birlikte
iskeletsel Sınıf II ve III olgularda doğrudan interdigitasyona
bakılmaksızın çapraşıklık yok ise alt skor 1 ile çapraşıklık var ise 2 ile
katsayı çarpılarak elde edilen skor değerlendirmeye alınır. Yalnızca
interdigitasyonun tam olduğu Sınıf I olgular değerlendirmeye alınmaz.
SKOR 1 + SKOR 2 + SKOR 3 + SKOR 4 + SKOR 5
< 43
İSE
TEDAVİ İHTİYACI YOK
SKOR 1 + SKOR 2 + SKOR 3 + SKOR 4 + SKOR 5
İSE
TEDAVİ İHTİYACI VAR
≥43

similar documents