Smittet av Vold

Report
SMITTET AV VOLD
«Hvem hjelper
hjelperne?»
Per Isdal
FO-Oslo 14.05. 2014
Per Isdal - ATV
Per Isdal - ATV
«Smittet av Vold»
OM fenomenene sekundærtruamatisering,
compassion fattigue og utbrenthet i
hjelperrollen
OM hvordan arbeidet med elendighet virker inn
på hjelperen
OM hvordan vi kan bevare oss selv i et ekstremt
arbeid
Per Isdal - ATV
3 ansvar
1. Dette handler om arbeidsmiljøet og er
dermed et lederansvar
2. Vi er kolleger og i en så krevende jobb har
alle ansvar for hverandre
3. Hver enkelt har et ansvar for seg selv
- legge merke til
- si i fra om
- egenomsorg
Per Isdal - ATV
MENNESKER TÅLER IKKE VOLD
1960-tallet; Vietnamsoldater kan egentlig ikke
tåle vold (PTSD)
1970-tallet; kvinner kan egentlig ikke tåle vold
1990-tallet; barn kan ikke tåle å leve med vold
2000-tallet; terapeuter kan egentlig ikke tåle
vold
«lille speil på veggen der, hvem blir sykest i landet her?»
Per Isdal - ATV
Dumme
spørsmål!
Per Isdal - ATV
Hvordan orker du å jobbe med de
fæle greiene?
Per Isdal - ATV
He – he…..
(jeg er så lei av sånne dumme spørsmål – uff, enkle
mennesker!)
”nei, nei. Det er faktisk en fin og spennende jobb. Jeg rett og
slett liker den. Og så må du huske at jeg har trening på å
takle det”
Litt annet svar når en kvinne (pen) spør:
”nei, det er ganske tøft, jeg har jo noen av de mest
voldelige klientene i Norge. Det er fryktelige ting de
forteller. Det er viktig at det er noen som orker å jobbe
med dem. Men det er en givende jobb og faglig sett
veldig utfordrende og stimulerende, det er en jobb som
passer for meg og som jeg er veldig glad i”
Per Isdal - ATV
Et veldig godt
spørsmål!
Per Isdal - ATV
Et ærlig svar
”nei, jeg blir jo egentlig både sjuk og dårlig av alt det fæle jeg hører og står i.
Jeg har blitt forandret som menneske, har mareritt om vold de fleste netter, får
stadig flashbacks med fæle bilder inne i hodet mitt. Sliter både med hodepine
og konsentrasjonsvansker og litt problematisk fordøyelse. Jeg har egentlig
mistet alt håp og tror at det jeg gjør er fullstendig nytteløst. Noen ganger har
jeg lyst til å ta livet av klientene mine og jeg tenker også inne i mellom fæle
tanker om å skade de jeg er glad i. Jeg føler at det er voldsutøvere , pedofile og
voldtektsmenn over alt og jeg tør ikke slippe ungene mine ut av huset. Jeg er
mye sint hjemme, jeg krangler på jobben og synes at alle andre egentlig er
idioter. Jeg hater mye og mange. Jeg orker ikke lenger omgås folk, men vil
heller være alene og se på drit på TV. I tillegg har jeg fått rare smaker slik som
for eksempel at jeg har begynt å like køntry og romantiske komedier. Jeg
skammer meg! Men ellers er det all-right!!!
Per Isdal - ATV
Hva lærte vi på ”psykologskolen”
Jeg vil påstå at jeg ikke på noen måte var forberedt på hvordan arbeidet i
grusomhetens nærhet skulle påvirke meg.
Flinkhetsidealet var sterk (flinkhet er å ikke reagere?)
”Ikke ta med jobben hjem” – som om det finnes en på/av knapp
Hvordan ble dere forberedt på deres «innføringsprogram»?
Per Isdal - ATV
En jobb med sterke inntrykk!
Sykepleierne var tidlig ute
- Sykepleiere på akuttmottak; alvorlige
skader og mulig død
- Mistet følsomheten
Hvorfor skal ikke det samme skje med oss?
Per Isdal - ATV
Per Isdal - ATV
Per Isdal - ATV
Per Isdal - ATV
Per Isdal - ATV
Per Isdal - ATV
Vitne til vold og overgrep
Dere
- Hører om vold og overgrep
- Noen ganger ser dere det (?)
- Ser resultat av vold og overgrep
- Ser selv for dere hvordan barn har det i disse
situasjonene
”Vitne til vold” står høyt på internasjonale og
diagnostiske traumelister
Isdal & Stav - ATV
Per Isdal - ATV
”Hva er den aller verste lyden som finnes?
Per Isdal - ATV
lyd
- Den desidert mest aversive/vonde lyd som
finnes er BARNEGRÅT!
Vi står i jobber der hverdagen er å høre barns
gråt, smerte, fortvilelse, lidelse og ensomhet
Vi har en særlig kapasitet til å preges av
opplevelser av FARE
Per Isdal - ATV
Påstand
Vi blir utsatt for svært sterke og
vonde stimuli i vårt arbeid
(et arbeid i grusomhetens nærhet)
Vi er i risiko for å bli preget, endret og
i ytterste forstand syke av jobben
Per Isdal - ATV
Belastning; traumatisering og sekundærtraumatisering
Direkte;
- Vold
- suicid
- Trussler
- Krenkelser
- Grenseoverskridelser
- Seksualisering
- selvskading
- avvisning
Per Isdal - ATV
indirekte;
- historier
- virkeligheter
- framtider
- barndommer
- Pårørendes avmakt
“Belastningsidol”
Når dere tenker på jobbene deres hva er de 3
sterkeste belastningene dere opplever?
1.
2.
3.
Per Isdal - ATV
Svaret!
“Det å ikke kunne hjelpe!”
Hva sier de at det handler om:
- Rammene (økonomi/oppdrag) gjør at de ikke får følge opp
mennesker og gi den hjelpen de ønsker og tror på
- Har ikke tid nok
- Har ikke ressurser nok
- Får ikke lov
- Klientene tar ikke imot hjelp
Er det fordi vi er hjelpere at det å ikke kunne hjelpe er det
vondeste som finnes?
Per Isdal - ATV
Om å møte veggen
Når jobben kommer
for nær vår egen
virkelighet
Når vi treffes
mange nok ganger
Per Isdal - ATV
«vareopptelling»
Hva skjer med meg?
Per Isdal - ATV
vareopptelling
1. oppdagelse
Et alvorligere menneske
Et sintere menneske
Er det alderen?
Er det mitt egentlige jeg?
Er det jobben?
Per Isdal - ATV
Per Isdal - ATV
Per Isdal - ATV
Per Isdal - ATV
Per Isdal - ATV
Per Isdal - ATV
«utenforhet»
Per Isdal - ATV
overbelastning
Stresset (det traumatiske) blir en belastning
• Generell motstand mot kompliserte stimuli
• Konsentrasjonsvansker
• unngåelse av ubehagelige stimuli, økt
følsomhet.
• Sosial og emosjonell overbelastning – behov
for selvbeskyttelse
Per Isdal - ATV
PTSD
• Normalreaksjoner på overveldende opplevelser
Symptomer:
Uro, flashbacks, mareritt, følelsessvingninger (inkl. aggresjon),
generell engstelse, unngåelse, nummenhet, konsentrasjons og
hukommelsesvansker, søvnvansker, muskelspenninger,
fordøyelsesbesvær, hodepine og andre somatiske plager
Per Isdal - ATV
Belastningspsykologi - Viktige faktorer
• Alvorlighet – hvor farlig/ille er det
• Frekvens – hvor ofte skjer det
• Safe place - har vi rom for omsorg og
støtte
• Personlig historie og livssituasjon
Per Isdal - ATV
PTSD for hjelpere
• PTSD er normalreaksjon på traumatiske hendelser. På
samme vis er hjelperens reaksjoner og tegn på
traumatisk stress eller vikarierende traumatisering
normale reaksjoner på stressfylte og tildels
traumatiske hendelser for hjelperen
• SEKUNDÆRTRAUMATISK STRESS
- symptomorientert begrep
• VIKARIERENDE TRAUMATISERING
- samspillsbegrep
• COMPASSION FATIGUE
- tilstandsbegrep
Per Isdal - ATV
Compassion fattigue
Compassion fatigue (involverings utmattelse, medfølelsestretthet, empati-utbrenthet, engasjements-død)
kombinasjonen av sekundær PTSD og utbrenthet
Compassion; ”..a feeling of deep sympathy and sorrow for
another who is stricken by suffering or misfortune,
accompanied by a strong desire to alleviate the pain or
remorse its cause”
Compassion er menneskets viktigste legende kraft, den mest
potente endringsfaktor som finnes
Compassion fattigue kan bli forstått som ”the cost of caring”
for mennesker i følelsesmessig smerte
Per Isdal - ATV
Per Isdal - ATV
Nervøs aktivering
Limbisk fyring
- Trigger autonome
nervesystem
- Sympatiskus
Puls og blodtrykk
Blodtilstrømming
Oppmerksomhet
Forsvarssenter (venstre
temporallapp)
Per Isdal - ATV
Stress og det autonome nervesystem
Perisdaltikken
(peristaltikken)
Per Isdal - ATV
HVORFOR FÅR HJELPEREN REAKSJONER?
- EMPATISK OG FØLELSESMESSIG TILSTEDEVÆRELSE I
MØTE MED GRUSOMME VIRKELIGHETER (vi er ikke
psykopater!)
MOTVIRKE VIKARIERENDE TRAUMATISERING
1. Se på det som en form for yrkesrisiko – er med på å
normalisere hjelperens reaksjoner og ettervirkninger
av arbeidet
2. Bryte isolasjon – bryte med tabu, skam og isolasjon
som dette feltet har vært preget av. MANGE HJELPERE
STREVER MED SINE REAKSJONER ALENE
Nb! FLINK er farlig, det er profesjonelt å reagere.
Per Isdal - ATV
I DETTE ARBEIDET MÅ VI FORVENTE A
REAGERE!
. I hvilken grad forstår vi og ser
sammenhengen i våre egne reaksjoner?
. I hvilken grad setter vi inn tiltak for å
mestre reaksjonene på en god måte?
SPØRSMALET ER IKKE OM VI BLIR PÅVIRKET, MEN
HVORDAN OG HVA VI GJØR MED DET
Per Isdal - ATV
Per Isdal - ATV
Leirbålet
Den absolutt modigste indianerstammen i Amerika hadde
et rituale
En gang i året reiste krigerne ut i ødemarken, satte opp
sine telt og tente et stort bål
Så satt de rundt bålet og fortalte hverandre historier om alt
det fæle de hadde opplevd, hvor redde de hadde vært,
om venner de hadde mistet
De gråt og skrek i en uke – og trøstet hverandre
De var sikker på at for å kunne være sterke så måtte de
finne et sted der de kunne være ”svake”
HVOR ER VÅRE LEIRBÅL?
Per Isdal - ATV
refleksjon
• Hvor er våre leirbål
• Hva slags leirbål kan vi trenge
Per Isdal - ATV
2 grunnleggende behov:
- Å reagere, sette ord på, få ut, snakke…..
- Å bli mottatt, hørt på, støttet, forstått….
Isdal & Stav - ATV
ATVs rutiner
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Alle ansatte er godt skolert i s.t. og c.f.
POLICY-dokument i personalhåndboka
Egen ”traumeansvarlig” for personalet
Høy satsing på traumebearbeidingsmetodikk (debriefing,
TIR, TFT, EMDR) som vi også bruker på hverandre.
Faste debriefingsgrupper 2 ganger i halvåret
Kollegastøtte: Åpen dørs politikk
Punkt i årsrapporten
Voldsfrie soner
Faglige diskusjoner fri for ”krenkelser”
Sosial satsing: fest, mat, dans, KOS
Suksess-kaffe
Per Isdal - ATV
SAFE-PLACE
Hvordan jobber vi sammen og hvordan styrker vi
hverandre?
Har vi et miljø som er:
- Støttende
kritiserende
- Forståelsesfullt
korrigerende
- Varmt
utrygt
- Hyggelig
klaging og subg.
- Ikke-aggressivt
sinne og konflikt
Per Isdal - ATV
Personlig strategi
Utgangspunkt i at jobben gjør noe med meg
Jeg prøver å balansere
AKSEPTERE: ”det er greit Per, du trenger en romantisk
komedie, kos deg med køntry du”
”det er klart du har behov for å være litt alene”
UTFORDRE (litt): ”kom igjen, du trenger å møte folk”,
”nei, hør på den jazzplaten og se i hvertfall en
russisk/kurdisk/fransk film”
«slutt å være så flink, ta hensyn til at jeg har en tøff jobb»
Per Isdal - ATV
Per Isdal - ATV
Per Isdal - ATV
om å se sammenhengen
…avgjørende å se sammenheng
- Gir mening
- Normaliserer oss selv
- Setter ting i perspektiv
- Åpner for endring
Per Isdal - ATV
Vonde historier vs. Gode historier
• Jobben med barn og unge som har det vanskelig gir et hav av
opplevelser
- smertefulle og vonde
- rørende, flotte og vakre
• De vonde historiene kan lett få hovedplassen og våre yrkers
fokus på problemer framelsker deling av de vonde historiene.
• For å motvirke at tro og håp på muligheter og en bedre
verden blir borte og for å bevare vår kraft bør vi aktivt passe
på å dele og huske de gode historiene. Dette er viktig ikke
bare for oss men også for alle de barn og unge vi møter.
Per Isdal - ATV
Stakkars deg?
Er jeg syk?
Nei, jeg er terapeut og jeg reagerer som de
fleste terapeuter på jobben (64% risikosonen for
PTSD)
Syk = å ikke kunne jobbe
Stygge tolkninger; diagnostisering
Vårt behov for å individualisere både egne og
andres reaksjoner
Per Isdal - ATV
politikk
- Det er ikke vi som er syke, det er jobbene som er farlige
- «Syk» varierer med belastningen i jobben;
Antall saker, alvoret i sakene, skolering, oppfølging, mulighet til
restituering, kollegamiljø, ledelse, opplevelse av kontroll, mening
i arbeidet, kompetanse osv.
- Vår individuelle mestring (self compassion) kan aldri fjerne
risikoen for «syk». Vi kan ikke som enkeltpersoner «flinke» oss
bort fra «syk»
Dette dreier seg i høy grad om våre arbeidsvilkår! Dette er
fagpolitiske kampspørsmål og medarbeidere, politikere,
helsebyråkrater og fagforeninger har for lite kunnskap om
arbeidsrisiko i våre yrker!
Per Isdal - ATV
Noen ganger….
drømmer jeg om å jobbe i kassa på
Per Isdal - ATV
Hva gir jobben meg: Berikelser
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Opplevelsen av å bli et rikere menneske
Jeg gjør noe godt og viktig i samfunnet
Jeg hjelper de som har det vondt
Barn og unge blir glad i meg, det oppstår bånd
Jeg får oppleve fantastiske øyeblikk av kontakt
Jeg får oppleve mestring og kontroll av svært krevende situasjoner
Intellektuelle og emosjonelle utfordringer, det er aldri kjedelig
Jeg får oppleve endring
Jeg blir et bedre menneske
Jeg blir enda gladere for det gode jeg selv har i livet og setter enda
mer pris på mine barn
Per Isdal - ATV
Vekst
• «Traumatisk vekst»
• Mening ut over oss selv gjør oss til bedre
mennesker
• Bedre mennesker har bedre liv
Per Isdal - ATV
Men….
Vi må ta vare på oss selv og våre sjeler
«Mot alt som er vondt, hjelper alt som
er godt (for deg)»
Per Isdal - ATV

similar documents