26.2 Kapacitetsomkostninger

Report
26.2 Kapacitetsomkostninger
1. Klik nederst til højre på ikonet
for visning i ”Fuld skærm”.
2. Klik med musen i dit eget tempo
for at se præsentationen.
3. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias?
Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.
26.2 Kapacitetsomkostninger
Indholdsfortegnelse
Det principielle forløb
Springvis varierende omkostninger
Reversible omkostninger
Irreversible omkostninger
Afslutning
26.2 Kapacitetsomkostninger
I forbindelse med etablering af en virksomhed er det
nødvendigt at opbygge en kapacitet.
 Kapaciten kan fx omfatte lokaler, inventar, biler, maskiner og
medarbejdere
 Denne kapacitet skal være til stede, før indkøb, produktion og
salg kan finde sted
 Kapacitet koster penge, og forbruget heraf kaldes
kapacitetsomkostninger eller faste omkostninger.
Kapacitetsomkostninger er omkostninger, der ikke direkte er
bestemt af afsætningens størrelse og sammensætning.
26.2 Kapacitetsomkostninger
Kapacitetsomkostninger opdeles i
kontante kapacitetsomkostninger og afskrivninger.
Kontante kapacitetsomkostninger:
 Her sker betalingen og brugen af kapaciteten samtidig,
fx husleje, funktionærlønninger, reklame, rengøring, forsikringer og
kontorartikler.
Afskrivninger:
 Her sker betalingen og brugen af kapaciteten ikke samtidig.
Når en virksomhed fx anskaffer maskiner, biler og inventar, betaler
den på én gang for flere års brug af disse anlægsaktiver.
26.2 Kapacitetsomkostninger
En virksomhed har opstillet følgende opgørelse
over kapacitetsomkostninger pr. måned:
kr.
Kontante kapacitetsomkostninger:
Lønninger
450.000
Husleje
200.000
Øvrige kontante kapacitetsomkostninger
250.000
I alt
900.000
Afskrivninger
I alt
100.000
1.000.000
Virksomheden har kapacitet til at producere og sælge
op til 5.000 stk. af produktet pr. måned.
26.2 Kapacitetsomkostninger
Kapacitetsomkostninger (KO)
Afsætning
Kapacetetsomkostninger i alt (KO)
stk.
kr.
0
1.000.000
1.000
1.000.000
2.000
1.000.000
3.000
1.000.000
4.000
1.000.000
5.000
1.000.000
KO er kr. 1.000.000 ved
alle mængderne.
Det skyldes, at KO er
uafhængig af afsætningens
størrelse.
26.2 Kapacitetsomkostninger
Kapacitetsomkostninger (KO)
og kapacitetsomkostninger pr. enhed (KE).
Afsætning
Kapacetetsomkostninger i alt (KO)
Kapacetetsomkostninger pr. enhed (KE)
stk.
kr.
kr.
0
1.000.000
–
1.000
1.000.000
1.000
2.000
1.000.000
500
3.000
1.000.000
333
4.000
1.000.000
250
5.000
1.000.000
200
KE =
KO / Afsætning
Bemærk at KE ved 0 stk. ikke kan beregnes, da man ikke kan dividere med 0.
26.2 Kapacitetsomkostninger
kr.
Kapacitetsomkostninger
i alt (KO)
Se tabellen
igen
Afsætning i stk.
kr.
Kapacitetsomkostninger
pr. enhed (KE)
Afsætning i stk.
26.2 Kapacitetsomkostninger
Hvis kapaciteten udvides, vil virksomhedens
kapacitetsomkostninger stige.
 Så længe virksomheden holder aktiviteten inden for
kapacitetsrammen, vil beløbet for kapacitetsomkostningerne
ligge fast.
 Hvis kapaciteten udvides med endnu en maskine, en
medarbejder til eller et større lokale, vil virksomhedens
kapacitetsomkostninger (afskrivninger, lønninger og husleje)
stige.
Springvis varierende omkostninger er
kapacitetsomkostninger, der ved en udvidelse af
virksomhedens kapacitet stiger i spring.
26.2 Kapacitetsomkostninger
Springvis varierende omkostninger
Kapacitetsomkostninger (KO)
Kapacitetsgrænse
Afsætning
Kapacetetsomkostninger i alt (KO)
stk.
kr.
0
200.000
1.000
200.000
2.000
200.000
3.000
200.000
3.001
300.000
4.000
300.000
5.000
300.000
6.000
300.000
KO på kr. 200.000 dækker en
kapacitet på 3.000 stk. pr. måned.
Hvis kapaciteten skal øges,
medfører det et spring i KO fra kr.
200.000 til kr. 300.000 pr. måned.
26.2 Kapacitetsomkostninger
Springvis varierende omkostninger
Kapacitetsomkostninger pr. enhed (KE)
Afsætning
Kapacetetsomkostninger i alt (KO)
Kapacetetsomkostninger pr. enhed (KE)
stk.
kr.
kr.
0
200.000
–
1.000
200.000
200
2.000
200.000
100
3.000
200.000
67
3.001
300.000
100
4.000
300.000
75
5.000
300.000
60
6.000
300.000
50
KE =
KO / Afsætning
26.2 Kapacitetsomkostninger
kr.
Kapacitetsomkostninger
i alt (KO)
Se tabellen
igen
Kapacitetsgrænse
Afsætning i stk.
kr.
Kapacitetsomkostninger
pr. enhed (KE)
Afsætning i stk.
26.2 Kapacitetsomkostninger
I år 2 afsatte Fashion Shoe 2.500 par sko.
Lønninger til ekspedienter udgjorde kr. 250.000.
Lønninger år 3
KO kr.
Lønninger år 2
Kapacitetsgrænse
Afsætning i stk.
I år 3 forventer butikken en afsætning på 4.000 par.
Derfor ansættes en ekstra sælger til kr. 100.000.
26.2 Kapacitetsomkostninger
Den ekstra sælger er på halv tid og ansat på timeløn.
Hun har en kort opsigelsesfrist.
Lønninger år 3
kan hurtigt
reduceres
til kr. 250.000
KO kr.
Afsætning i stk.
Hvis afsætningen senere kommer under 3.000 par, kan
butikken dermed på kort sigt fyre den ekstra sælger.
Se animationen igen
26.2 Kapacitetsomkostninger
Reversible omkostninger.
 Hvis virksomheden kan slippe af med lønomkostningerne igen,
betegnes de som reversible omkostninger.
 Hvor hurtigt dette kan ske, afhænger bl.a. af opsigelsesvarsler.
Lønomkostninger er altså til en vis grad at betragte som
reversible omkostninger.
Springvis varierende omkostninger er reversible, hvis man
kan slippe af med dem igen ved en nedgang i aktiviteten.
26.2 Kapacitetsomkostninger
I år 2 afsatte Fashion Shoe 2.500 par sko.
Den årlige husleje udgjorde kr. 200.000.
KO kr.
Husleje år 3
Husleje år 2
Afsætning i stk.
I år 3 forventer butikken en afsætning på 4.000 par.
Derfor lejes ekstra salgslokaler til kr. 100.000.
26.2 Kapacitetsomkostninger
De ekstra salgslokaler er lejet på en langtidskontrakt.
KO kr.
Husleje år 3
udgør stadig
kr. 300.000
Afsætning i stk.
Hvis afsætningen senere kommer under 3.000 par, kan
butikken ikke på kort sigt frigøres fra den ekstra husleje.
Se animationen igen
26.2 Kapacitetsomkostninger
Irreversible omkostninger.
 Hvis virksomheden ikke kan slippe af med omkostningerne igen,
betegnes de som irreversible omkostninger.
 Da butikken har indgået en langtidskontrakt på huslejen, er den
ekstra husleje en irreversibel omkostning.
 Det gælder også for afskrivningerne på køb af inventar.
Springvis varierende omkostninger er irreversible,
hvis man ikke kan slippe af med dem igen ved
en nedgang i aktiviteten.
26.2 Kapacitetsomkostninger
Du har nu lært, at:
Kapacitetsomkostninger opdeles i:
 Kontante kapacitetsomkostninger
hvor betaling og brug sker samtidigt,
fx gager, husleje, reklame og rengøring
Quiz:
Kapacitetsomkostninger
Selvrettende opgave:
Kapacitetsomkostninger
 Afskrivninger
hvor betaling og brug ikke sker samtidigt,
fx ved anskaffelse af maskiner, biler og inventar.
Kapacitetsomkostninger pr. enhed (KE)
= Kapacitetsomkostninger i alt (KO) / Afsætning
Springvis varierende omkostninger er:
 Kapacitetsomkostninger, der ved en kapacitetsudvidelse stiger i spring
 Reversible, hvis de er nemme at slippe af med igen
 Irreversible, hvis de ikke er nemme at slippe af med igen.

similar documents