Gynekologie

Report
Endometrióza
as.MUDr.Jiří Pavlásek
Gynekologicko-porodnická klinika 3.LF UK a
FNKV
Přednosta: doc.MUDr.E.Kučera,CSc.
Endometrióza
-definice: ektopický výskyt endometria (Přítomnost
funkčních endometrálních žláz a stromatu mimo
děložní dutinu)
-histologie: Endometriální žlázky a stroma +/zánětlivá reakce
-Skutečná incidence neznámá: ? 1-5%
-5-15% žen v reprodukčním věku ( nejmladší 11 let,
nejstarší 78 let )
-15-25% žen léčených pro sterilitu
-Nejčastější výskyt mezi 30-40 rokem ( častěji
bělošky )
-Byla zjištěna ve všech tkáních a orgánech ženského
těla ( vyjma sleziny ) – systémové onemocnění
Etiologie:
-není jednoznačně objasněna,žádná teorie není
vyvrácená, nevylučuje se jejich kombinace
(vs multifaktoriální původ)
-jde tedy asi o systémové onemocnění
s imunitně
podmíněnou patogenezí
Nejčastější teorie:
-implantační teorie (Samson,1921) -reflux menstruační krve cestou
vejcovodů a implantace endometrálních buněk
-imunologická teorie (Drnowski,1987) -porucha buněčné imunity
umožní implantaci endometrálních buněk
-teorie luteinizovaného neprasklého folikulu (LUF sy.) -následkem je
nízká hladina E a P v perit.dutině jež usnadní implantaci
endometrálních buněk
-metaplastická teorie (Meyer,1919) -metaplazie nelomového epitelu na
endometrální žlázky a stroma(spíše jde o následek iritace)
-indukční teorie (Merrill,1966) -vliv chemických látek tvořených
endometriem na vznik endometriozy z nediferencovaného
mezenchymu
-transportní teorie (Halban) -přenos endometrálních buněk krví a
lymfou
-teorie embryonálních zbytků (zbytky Mullerových vývodůendometrioza rektovaginálního septa)
Symptomatologie






Chronický syndrom
pánevní bolesti,
dysmenorrhoea
Abnormální děložní
krvácení
Infertilita
Dyspareunie
Adnextumor
(Endometriom)
Tenesmy, Hematurie,
Pneumotorax, Hemoptýza
Výskyt
Chirurgické studie
(nekontrolované)
Chirurgické studie
(kontrolované)
Statistické studie
1 – 53%
Epidemiologické studie
0.25 nových
případů/1000 žen-rok
Prevalence = 7.5%
23 – 47% (Infertilní)
1 – 5% (Fertilní)
6.2 –7.9%
postihuje ~5 Mil žen,
30-40% neplodných
Diagnostika:
-anamneza (cykličnost symptomů)
-gynekologické vyšetření (fixace dělohy, adnextumory,
bolesti zadních vazů -vyšetření p.r.)
-ultrazvuk
-elevace CA 125
-hysteroskopie (prokáže vnitřní endometriozu)
-laparoskopie (nezbytná pro potvrzení diagnozy a odběr
histologie-nutné)-zlatý standart

Dif.dg.: zánět, nádory malé pánve
Klasifikace:











A -podle lokalizace
1)endometriosis genitalis
-interna (děloha-adenomyosis-zvětšená děloha
s dysmenoreou a
menorrhagií vejcovod-salpingitis isthmica
nodosa)
-externa (ovarium, tuba, peritoneum pánve, sacrouterinní
vazy, rektovaginální septum)
2)endometriosis extragenitalis (střevo, močový měchýř, jizvy po
laparotomií či epiziotomii,vzácně plíce, mozek apod.)
Jiné dělení podle lokalizace
-endometrioza
peritoneální
ovariální
rektovaginální septum
B -podle stupně závažnosti
Klasifikace podle American Fertility Society-podle stupně
postižení,lokalizace,adhezí a aktivity se rozděluje do IV stadií
Klasifikace - stádia
Několik klasifikací
 Revidovaná klasifikace ASM – nejčastěji
používaná
 Rozsah od stádia I (Minimální) do stádia IV
(Těžká)
 Stádia zohledňují rozsah, hloubku změn
a přítomnost adhezí

Formy endometriózy
Endometrióza
červená
černá (“střelný prach”)
bílá (“atypická”)
Endometrióza souvisí s „peritoneálními
defekty“ – syndrom Allen-Masters !
Léčba

Zásady:
– léčba bolesti
– ochrana / obnovení plodnosti
 Poučení pacientky:
– onemocnění může být chronické
a nevyléčitelné
– optimální příčinná léčba neexistuje
Léčba bolesti

Nesteroidní antiflogistika
 Hormonální antikoncepce
 Progestiny
 Danazol
 GnRH-analoga
Hormonální antikoncepce –
kontinuální podávání
“Pseudogravidita” (Kistner)
 ? Minimalizuje retrográdní menstruaci
 Nižší počet vyléčených infertilit než další
postupy
 Volba kontraceptiva s nízkým estrogenním
efektem

Progestiny
Mohou být efektivní jako GnRH-a v léčbě
bolesti
 Medroxyprogesteronacetát 10-30 mg/den, DepoProvera 150 mg 1x za 2 týdny
 Dlouhodobé podávání
 Relativně levná metoda
 Vedlejší efekty: změny nálady, zvýšení váhy,
amenorrhea

Danazol

Slabý androgenní efekt
 Suprese LH / FSH
 Působí atrofii a regresi endometria
 Drahý
 Vedlejší efekty: vahový přírůstek,
maskulinizace, změny hlasu
GnRH-analoga
Počáteční stimulace FSH / LH
 Snížení citlivosti GnRH receptorů–
”Pseudomenopausa”
 Dlouhodobý účinek je individuální
 Drahý
 Doba použití omezená pro estrogen deficitní
syndrom

Chirurgická léčba
(Laparoscopie / Laparotomie)








Excise ano / Fulgurace ne!
Resekce endometriomů
Lyse adhesí, reconstrukce Douglasova prostoru
Uterosakrální ablace - LUNA
Presakrální neurectomie
Appendectomie
Závěs dělohy (??? efektivita)
Hysterectomie +/- BSO
Otázky
? Odstranit vnitřní rodidla ?
 ? Podávat gestageny při HRT po operaci ?
 ? Adjuvantní léčba ?
 ? Chirurgická, medikamentózní léčba, či
kombinace obou ?

Závěry
 Endometrióza
je častá chronická choroba
 Typické příznaky zahrnují bolest,
neplodnost, nepravidelné krvácení z rodidel
 Optimální léčba je neznámá
 Chirurgická léčba se zachováním fertility je
efektivnější
 Je třeba hledat lepší medikamentózní
postupy
Děkuji za pozornost!

similar documents