Računalniki in električna energija

Report
Računalniki in
električna energija
Predstavitev projekta
Ekošola šol. leto 2014/15
Test IT d.o.o.
Tina in Franci Jereb
Računalniki in električna energija – projekt Ekošola 2014/15
september 2014
Uvod
Varčevanje z energijo je pojem, s katerim se desetletja nihče ni
resno ukvarjal
Učinkovita in varčna raba energije (URE)
Nadzor in optimizacija porabe električne energije
Skrb za okolje – okoljska naravnanost
Računsko sodišče RS v revizijskem poročilu „Uspešnost izvajanja
ukrepov za učinkovito rabo energije“ (julij 2013) ugotavlja, da
dosedanji ukrepi na področju zmanjševanja niso zadostni (cilj 9%
znižanje porabe energije do 2016 | le 32% znižanje je posledica
ukrepov | < 1% prihrankov v javnem sektorju)
S projektom „Računalniki in električna energija“ želimo šole,
njihove zaposlene in šolarje spodbuditi k bolj premišljeni uporabi
računalniške opreme, tako v šoli kot doma.
Računalniki in električna energija – projekt Ekošola 2014/15
september 2014
Predstavitev projekta
Namen in cilji projekta:
Spremljanje porabe električne energije
Spoznavanje različnih možnosti varčevanja z el. energijo
Iskanje rešitev s predlogi ukrepov za zmanjšanje porabe el.
energije
Prenos izkušenj in znanja v prakso in domače okolje
Ozaveščanje odgovornih oseb in širše javnosti
Rezultat: zmanjšanje porabe električne energije
Slovenske ekošole so lahko na tem področju zgled ostalim
šolam in drugim javnim ustanovam v Sloveniji!
Računalniki in električna energija – projekt Ekošola 2014/15
september 2014
Predstavitev aktivnosti
Šola izbere najmanj 3 od predlaganih aktivnosti:
Poraba električne energije pri uporabi računalniške opreme v
šoli
Anketa o uporabi računalniške opreme in odnosu do varčevanja
z električno energijo
Izračun ogljikovega odtisa
Nabava računalniške opreme in zeleno javno naročanje
Izdelava plakata, nalepk in sloganov
Dan energetske učinkovitosti
Ob koncu šol. leta priprava poročila in predstavitev
rezultatov
Računalniki in električna energija – projekt Ekošola 2014/15
september 2014
Koristi
Spremljanje porabe in prihrankov električne energije
Znižanje CO2
Zmanjšanje porabe električne energije
Zmanjšanje stroškov povezanih z električno energijo
Podaljšanje življenske dobe računalnikov
Povečanje varnosti računalnikov
Ozaveščanje učencev, zaposlenih na šoli in širše javnosti za
bolj premišljeno in varčno uporabo računalniške opreme,
tako v šoli kot doma
Računalniki in električna energija – projekt Ekošola 2014/15
september 2014
Projekt v šolskem letu 2013/14
 Šolsko leto 2013/2014:
 4 osnovne šole, 3 srednje šole/gimnazije, 1 šolski center
 Rezultati:




uporaba namiznih računalnikov + monitor
doma dva ali več računalnikov
v času neuporabe računalnikov jih več kot polovica le-teh ne ugaša
40% - od 3 do 5 ur, 7% - od 6 do 8 ur, 5% - od 9 do 11 ur, 9% - 12 ur ali več
 Pozitivne izkušnje:
 Aktivna vključenost dijakov privedla do pozitivnega rezultata
zmanjšanja porabe el. energije na srednji šoli
 Pridobivanje informacij o varčevanju el. energije pri pouku fizike
Računalniki in električna energija – projekt Ekošola 2014/15
september 2014
Projekt v šolskem letu 2013/14
 Poudarek na namenu projekta:
 Iskanje rešitev in aktivnosti za dejansko zmanjševanje porabe
električne energije na šoli – ozaveščanje naj bo le prvi korak
 Večji poudarek na aktivnosti v šoli (ne samo na navade v domačem
okolju)
Računalniki in električna energija – projekt Ekošola 2014/15
september 2014
Pilotna postavitev in dobre prakse
OŠ Log – Dragomer – pilotna postavitev
Na 10 računalnikov nameščen program EnviProt ASM
Obdobje 15 dni
Zabeležen prihranek 147kWh -> 10€ / 15dni > 20€ / mesec
Če bi vseh 70 računalnikov uporabljalo EnviProt ASM -> 140€ /
mesec
Letni prihranek je ocenjen (9 mesecev) -> 1.260€
Primer dobre prakse - Manjše mesto v Južni Nemčiji
Mestna uprava in 18 javnih šol
3.000 računalnikov uporablja program EnviProt ASM
V 6 mesecih povrnitev investicije
Zagon računalnikov vsako delovno jutro 10 minut pred poukom
Računalniki in električna energija – projekt Ekošola 2014/15
september 2014
Vprašanja in odgovori
Stopimo skupaj in dosegli bomo veliko!
Dodatne informacije
TEST IT d.o.o.
POD GRIČI 50
4226 ŽIRI
[email protected]
www.enviprot.si
Računalniki in električna energija – projekt Ekošola 2014/15
september 2014

similar documents