İsim Uzayları

Report
İSİM UZAYI
Bir programın organizasyonu ve erişebilirliği
üzerinde size daha fazla kontrol sağlayan C#
özelliğidir .”Namescapes” olarak da bilinir.
Her c# programı şu veya bu şekilde isim uzayından
yararlanır.
C#, programınız için otomatik olarak bir varsayılan
isim uzayı sağlar.
Bir isim uzayı bir takım isimler diğerlerinden ayrı
tutmanın yollarından biri olan bir delaratif alan
tanımlar.
Using system
NET Framework kütüphanesi (yani c# kütüphanesi)
tarafından kullanılan isim uzayı System’dır.
Her programın başına yakın bir yere aşağıdaki satırı
dahil etmemizin nedeni budur.
using System;
 C# kütüphanesinin diğer parçalarını tutan ve
System ‘ in altında yer alan daha birçok isim uzayı
mevcuttur.
System
 System = Genel tanımlamaların olduğu uzaydır.
 System.configuration= System ve
uygulama ayarlamaları ilgili sınıfları barındırır.
 System.data = Data işlemleri ile ilgili sınıflar
barındırır.
 System.linq = Linq işlemleri ile ilgili sınıflar
vardır. (linq =sql komutları gibi bir sorgu dilinin
tüm nesneler üzerinde kullanılabilmesini sağlayan
yapıdır.)
 System = Genel tanımlamaların olduğu uzaydır.
 System.configuration= System ve
uygulama ayarlamaları ilgili sınıfları barındırır.
 System.data = Data işlemleri ile ilgili sınıflar
barındırır.
 System.linq = Linq işlemleri ile ilgili sınıflar
vardır. (linq =sql komutları gibi bir sorgu dilinin
tüm nesneler üzerinde kullanılabilmesini sağlayan
yapıdır.)
İsim uzayını deklare etmek
 Bir isim uzayı namespace anahtar kelimesi
kullanılarak deklare edilir.Namespace’in genel olarak
şekli şöyledir.
 namespace isim{
//üyeler
}
 Burada isim,isim uzayının ismidir.Bir isim uzayının
içinde tanımlanan her şey o isim uzayının kapsamı
içindedir.
İsim uzayları isim karışıklıklarını önler
Bir isim uzayı ile ilgili kilit öneme sahip husus ,bir
isim uzayı içinde deklare edilen isimlerin isim uzayı
dışında deklare edilen aynı isimlerde karışamayacak
olmasıdır.
Varsayılan İsim Uzayı
Programımız için bir isim uzayı deklare etmezseniz
varsayılan isim uzayı kullanılır.

similar documents