URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

Report
URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE
Večji projekti in investicije v letu 2013
Pripravila
Alenka Rednjak, vodja urada
Služba za ODO, ZiR in premoženje
Obnove domov in prostorov KS in MČ
•
•
•
•
•
•
•
Sanacija fasade KS Stara vas – 19.000 € - april
Stavbno pohištvo KS Staro Velenje – 8.000 € - september
Sanacija odtokov in tal KS Pesje – 8.000 € - september
Sanacija sanitarij KS Kavče – 5.000 € - september
Sanacija kuhinje KS Škale – Hrastovec – 2.000 € - september
Zamenjava vhodnih vrat KS Šmartno – 3.000 € - avgust
Nakup brunarice KS Podkraj – 5.000 € - februar
Služba za ODO, ZiR in premoženje
Investicije v sistemu zaščite in reševanja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zaščitno reševalna oprema za društva v sistemu ZiR – 12.000 €
Zaščitno reševalna oprema za PGD – 20.000 €
Zaščitno reševalna oprema za sektorske štabe – 5.700 €
Sanacija tlakov v PGD Velenje – 10.000 €
Sanacija kanalizacije PGD Pesje – 5.000 €
Sanacija strehe PGD Škale 5.000 €
Popravilo štabnih šotorov – 5.000 €
Nakup ročnih radijskih postaj – 1.710 €
14. dnevi zaščite in reševanja v Velenju
Služba za ODO, ZiR in premoženje
Investicija v turistično območje jezera - Čolnarna
• Izdelava projektov IDZ, PGD, PZI, PID in izvedba kanalizacije,
usposobitev vodovoda do čolnarne, izvedba dveh zunanjih
tušev, izdelava sanitarij v čolnarni, pridobitev uporabnega
dovoljenja za čolnarno – 40.000 €
• Izvedba razpisa za gostinca ob čolnarni
Nakup opreme za potrebe občinske uprave
• Nakup službenega vozila – 18.000 €
• Nakup ergonomskih pisarniških stolov – 4.400 €
Služba za ODO, ZiR in premoženje
Obnove poslovnih prostorov in objektov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ureditev glavnega vhoda Titov trg 1 – 23.000 €
Sanacija dvigala Titov trg 1 – 8.000 €
Sanacija stranskega vhoda in garažnih vrat Titov trg 1 – 5.000 €
Projekti za sanacijo fasade Titov trg 1 – 2.000 €
Revizija projektov obnove sejne dvorane Titov trg 1 – 2.000 €
Sanacija glavnega vhoda Kopališka 3 – 10.000 €
Sanacija fasade in temeljev Kopališka 4 – 30.000 €
Sanacija strehe Vila Rožle – 45.500 €
Menjava stavbnega pohištva Efenkova 61 – III. nad. – 10.000 €
Obnova Šaleške 19 a – cenitev – razpis - najemnik
Služba za ODO, ZiR in premoženje
Investicije na področju stanovanjskega gospodarstva
•
•
•
•
•
•
Investicijsko vzdrževanje stanovanj – 136.000 €
Energetska sanacija S. Blatnika 1a – 220.000 €
Poslovno stanovanjski objekt Gorica – 5.058.000 €
Podrtje objekta Ljubljanska 2 – 100.000 €
Podrtje objekta Koroška 14 – 60.000 €
Oskrbovana stanovanja – sodna delitev zemljišča
Služba za ODO, ZiR in premoženje
Akcije očistimo Velenje
• Čisto moje Velenje - poletje
• Očistimo brežine reke Pake – pomlad in jesen
Turistično informacijski center
Večji projekti
•
•
•
•
•
Turistična ponudba podeželja Šaleške doline
Z nasmehom z narave iz Šaleške doline
Fotografski natečaj
Doživetje socializma v Velenju
Prijatelji Velenja
Nakup opreme
• Nakup koles za izposojo turistom – 2.000 €
• Nakup previjalne mize – 800 €
• Nakup vozička in stojal za promocijo na sejmih – 700 €
Hvala za pozornost!
Alenka Rednjak
[email protected]

similar documents