AVT

Report
Využití evolučního algoritmu k optimalizaci
skladových zásob
Autor: Zita Němečková
Co je to logistika?
 soubor činností, jejichž úkolem je zajistit, aby bylo
správné zboží ve správném čase, ve správném
množství, ve správné kvalitě na správném místě a se
správnými náklady.
Skladovací problém
 U průměrného podniku náklady na skladování činí
okolo 20 % obratu firmy
 Určení objednací hladiny a množství nákupu
 Cíl : co nejnižší náklady a dostupnost zboží
Evoluční algoritmus
 Vychází z principů evoluce
 Existuje mnoho variant a modifikací
 Mnoho ekonomických problémů se řeší jeho pomocí
 Použité principy: křížení, mutace,
selekce(turnaj),fitness(simulace skladu a požadavků
na něj)
Specifikace pro řešení
 Objednací hladina i objednané množství je určeno dle




zkušeností a ne propočtů
Upřednostňuje se dostupnost před náklady
Neexistuje zisk ze spotřeby materiálu – materiál je
použit především na opravy
Sezónnost spotřeby zboží
Řeší se pouze hlavní distribuční sklad
Vstupní data
 Spotřeba daného zboží během jednoho roku po dnech
 Průměrná cena za kus – cena za kus a dopravu kusu
 Cena za skladování
 Pokuta za nedostatek (metoda ABC)
 Doba dodání
Výstup
 Objednací hladina a hladina na kterou objednáme po
měsících
Výsledky
 Pokuta za nedostatek = 620
 Dodací lhůta = 14 dní
 Cena za kus = 320
 Skladovací náklady = 10 za kus za den
 Původní stav na skladu = 10 ks
Porovnání výsledku algoritmu a
původního nastavení
 Původní nastavení ve firmě bylo na objednací hladinu
8 a objednávalo se na +3
 Fitness funkce vyšla 437330
 Algoritmus našel toto řešení
 Fitness funkce 430280
Porovnání výsledků
Závěr
 Dosáhli jsme posunu k úsporám v navrženém výpočtu
 Výpočty by se měli přiblížit realitě – např. cena
objednávky by neměla růst lineárně
 Větší robustnost algoritmu – procházet více let
najednou (největší prioritu při výpočtu by měli
poslední roky)
 Ošetřit evoluční algoritmus proti uváznutí v minimu
(např. Ostrovní řešení) a zvýšit jeho konvergenci
 Začnou se sbírat a vypočítávat nové atributy v rámci
firmy

similar documents