Infosessie Brussel Kind en Gezin

Report
Infosessie Brussel
7 en 12 december 2013
In samenwerking met ONE
INHOUD
1. Inleiding
• Context : kinderopvang in
Brussel
• Bevoegdheid K&G/ONE
• Gemeenschappelijk
transitieplan
2. Regelgeving
• Nieuwe Vlaamse regelgeving
kinderopvang
• Franstalige regelgeving
3. Opvolging en begeleiding
Inleiding - context
• Kenmerken Brussel
• Demografische evolutie vs.
opvangbehoefte
• Meertaligheid
• Meerdere bevoegde overheden
Inleiding - bevoegdheid
• Kind en Gezin: Nederlandstalig georganiseerde
instellingen
• ONE: Franstalig georganiseerde instellingen
= documenten die betrekking hebben op de
‘organisatie’ : statuten, interne documenten,
overeenkomsten enz…
Inleiding – gemeenschappelijk transitieplan
WAT ?
specifieke afspraken voor Brussel tussen K&G
en ONE voor een afgebakende periode naar
aanleiding van nieuw Vlaams decreet
WAAROM ?
•
Zoveel mogelijk kwaliteitsvolle opvang
behouden
•
Opvang zoveel mogelijk oriënteren naar
overheid waar hij thuishoort
INHOUD
1. Inleiding
• Context : kinderopvang in
Brussel
• Bevoegdheid K&G/ONE
• Gemeenschappelijk
transitieplan
2. Regelgeving
• Nieuwe Vlaamse regelgeving
kinderopvang
• Franstalige regelgeving
3. Opvolging en begeleiding
INHOUD
1. Inleiding
• Context : kinderopvang in
Brussel
• Bevoegdheid K&G/ONE
• Gemeenschappelijk
transitieplan
2. Regelgeving
• Nieuwe Vlaamse regelgeving
kinderopvang
• Franstalige regelgeving
3. Opvolging en begeleiding
Opvolging en begeleiding
• ATTESTEN VAN TOEZICHT
– Bewijs kennis Nederlands
verantwoordelijke
– Indien op 1/04/2014 AVT =
automatische vergunning +
algemeen geldende
overgangsmaatregelen
– MAAR: nog mogelijk om toch te
kiezen voor ONE
Gedurende vooraf bepaalde termijn
Versoepeling voor sommige
voorwaarden
Opvolging en begeleiding
• ENKEL GEMELD
• Vanaf 1/04/2014 vergunningsplicht
• Aanvraag vergunning tot 31/12/2014 bij Kind en
Gezin of ONE
Opvolging en begeleiding
Waar bevind ik mij ?
– Ik blijf bij Kind en Gezin en doe al
het nodige om de voorwaarden van
Kind en Gezin te respecteren
– Ik heb nood aan meer informatie om
te beslissen of het mogelijk is om te
voldoen aan de voorwaarden van
Kind en Gezin
– Ik neem contact op met ONE om te
onderzoeken of ik in aanmerking
kom voor een vergunning van ONE
Knelpunten en vragen: ONE en Kind
en Gezin volgen dit samen op !
OVERZICHT TAALVEREISTEN
Wie?
Wat?
Vergunning Verantwoordelijke: 2.3 behaald
actieve kennis NL
(nu)
Tegen
wanneer ?
01/01/2014
B2 mondeling
B1 schriftelijk
Vergunning 1 kinderbegeleider
B1 mondeling
A2 schriftelijk
ZOO: 3 j
ZKDV: 1 j
Subsidie
Trap 1
Alle
kinderbegeleiders
B1 mondeling
A2 schriftelijk
ZOO: 3 j
ZKDV: 1 j
Nederlands in de
werking
Taalbeleid
01/04/2014
Voorrang aan NLtalige ouders
Max 55 %
Min 1 kind
01/04/2014
Subsidie
Trap 2
12

similar documents