DUM stáhnout - Základní škola Kostelec n. Orl.

Report
rámci projektu
Digitální učební materiál
vytvořený v rámci projektu:
HUMANIZACÍ ŠKOLSTVÍ K ROVNÝM PŘÍLEŽITOSTEM
CZ.1.07/1.4.00/21.0987
Dětský domov, základní škola, školní družina a školní jídelna, Kostelec nad Orlicí, Pelclova 279
OBRATLOVCI
PLAZI
1. obecné znaky a ještěři
Romana Breklová, 6. 10. 2011, 8. ročník, přírodopis – čtení s porozuměním, orientace v textu
PŘEDCHŮDCI PLAZŮ
BÝLOŽRAVCI
styrakosaurus
brachiosaurus
triceratops
stegosaurus
MASOŽRAVCI
ALOSAURUS REX
VELOCIRAPTOR
ZÁKLADNÍ ZNAKY
KOSTRA
1. LEBKA
2. KOSTRA PŘEDNÍ KONČETINY
3. PÁTEŘ
4. ŽEBRA
5. KOSTRA ZADNÍ KONČETINY
VNITŘNÍ STAVBA
1. SRDCE
2. PLÍCE
3. POHLAVNÍ ŽLÁZY
4. TRÁVICÍ SOUSTAVA
5. LEDVINY
6. MOČOVÝ MĚCHÝŘ
7. KLOAKA
ROZDĚLENÍ PLAZŮ
JEŠTĚŘI
HADI
ŽELVY
KROKODÝLOVÉ
1. JEŠTĚŘI
- nejpočetnější skupina plazů ( asi 3 000 druhů)
- u nás žije několik druhů ještěrek
- snadné odlamování ocasu – poměrně rychle
doroste (obranné opatření)
JEŠTĚRKA OBECNÁ
-
teplé, slunné, skalnaté svahy
zima - zimní úkryty
květen – červen samička snese 3 – 15 vajíček
vajíčka zahrabe do jamky
mláďata se líhnou za 56 dní
živí se různým hmyzem a pavouky
ROZMNOŽOVÁNÍ
JEŠTĚREK
SLEPÝŠ KŘEHKÝ
-
příbuzný ještěrkám
asi 50 cm dlouhý
má hadovité, beznohé tělo
je živorodý – z vajec, které naklade samice se
hned líhnou mláďata, někdy ještě v těle matky
- živí se červy, hmyzem a jeho larvami
SLEPÝŠ ŠEDÝ
VÍŠ, CO TO JE?
SLEPÝŠ ŽERE
SLIMÁKA
HEMIPENIS
Odpovědi pod obrazci
CIZOKRAJNÍ JEŠTĚŘI
BASILIŠEK
CHAMELEON
AGAMA
GEKON
VARAN
Ještěři -http://quinncreative.files.wordpress.com/2010/09/italian_wall_lizard.jpghttp://quinncreative.files.wordpress.com/2010/09/italian_wall_lizard.jpg
Ještěrka obecná - http://www.ijon.de/echsen/images/Lacerta.agilis.exigua.jpg
Ještěrka obecná – pár – foto http://www.google.cz/imgres?q=je%C5%A1t%C4%9Brka+obecn%C3%A1&hl=cs&gbv=2&tbm=isch&tbnid=HFhUiXOwlNuuuM:&imgrefurl=http://www.biolib.cz/c
z/image/id20495/&docid=5ZivFeclyKVkDM&w=800&h=575&ei=EYiATsjWMsrE4gSuiN3nDg&zoom=1&iact=hc&vpx=493&vpy=297&dur=1264&hovh=190&hovw=
265&tx=178&ty=133&page=1&tbnh=139&tbnw=151&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:7,s:0&biw=1280&bih=631
Kostra ještěrky http://www.google.cz/imgres?q=je%C5%A1t%C4%9Brka+kostra&hl=cs&sa=G&gbv=2&tbm=isch&tbnid=sklDOruWLldlsM:&imgrefurl=http://82.114.195.35:90/Vy
uka/Ka%25C4%258D%25C3%25ADrkov%25C3%25A1%2520Jarmila/2.ro%25C4%258Dn%25C3%25ADk/09%2520Strunatci/4%2520Plazi/&docid=IsR76cNS2OtDl
M&w=836&h=2288&ei=xomATp7pNOuN4gSG0_zODg&zoom=1&iact=hc&vpx=481&vpy=138&dur=108&hovh=372&hovw=136&tx=91&ty=283&page=2&tbnh=1
33&tbnw=46&start=18&ndsp=19&ved=1t:429,r:2,s:18&biw=1280&bih=631
Slepýš křehký http://www.google.cz/imgres?q=slep%C3%BD%C5%A1&hl=cs&sa=G&gbv=2&tbm=isch&tbnid=wH4_ekwSrg8cGM:&imgrefurl=http://www.naturfoto.cz/slepyskrehky-fotografie1433.html&docid=UIorU4Y8bY2RaM&w=600&h=393&ei=q4qAToOsNMHb4QT1lNnUDg&zoom=1&biw=1280&bih=631&iact=rc&dur=125&page=1&tbnh=132&t
bnw=187&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=119&ty=94
Slepýš – šedý -http://www.google.cz/imgres?q=slep%C3%BD%C5%A1&hl=cs&sa=G&gbv=2&tbm=isch&tbnid=S4VcVZYp5PhkAM:&imgrefurl=http://www.opavacity.cz/scripts/detail.php%3Fid%3D19699&docid=HAaQlzSzqXMQUM&w=258&h=352&ei=q4qAToOsNMHb4QT1lNnUDg&zoom=1&biw=1280&bih=631&iact=rc
&dur=365&page=2&tbnh=128&tbnw=94&start=16&ndsp=18&ved=1t:429,r:5,s:16&tx=45&ty=107
Ještěrčí vajíčka http://www.google.cz/imgres?q=je%C5%A1t%C4%9Brka+s+vaj%C3%AD%C4%8Dky&hl=cs&sa=G&gbv=2&tbm=isch&tbnid=3qfo8YWPaU3blM:&imgrefurl=http://
petr-balej.wz.cz/reptiliaplazi.htm&docid=AAlkkjJSxxKQ2M&w=600&h=468&ei=uoyAToGXEKSL4gS7zPjMDg&zoom=1&iact=hc&vpx=979&vpy=144&dur=2328&hovh=198&hovw=254&tx
=136&ty=90&page=1&tbnh=131&tbnw=182&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:4,s:0&biw=1280&bih=631
Ještěrka líhnoucí se z vejce http://www.google.cz/imgres?q=je%C5%A1t%C4%9Brka+s+vaj%C3%AD%C4%8Dky&hl=cs&sa=G&gbv=2&tbm=isch&tbnid=y4JiLDG0CDORKM:&imgrefurl=http://
www.ambiweb.cz/blog/721-jesterka-lacertaagilis/&docid=ECPgHBfS04A1bM&w=370&h=256&ei=uoyAToGXEKSL4gS7zPjMDg&zoom=1&iact=hc&vpx=826&vpy=293&dur=124&hovh=187&hovw=270&tx=13
2&ty=119&page=1&tbnh=133&tbnw=173&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:9,s:0&biw=1280&bih=631
Těhotná ještěrka http://www.google.cz/imgres?q=je%C5%A1t%C4%9Brka+%C5%BEivorod%C3%A1&hl=cs&gbv=2&tbm=isch&tbnid=KsUtBwODRzdCdM:&imgrefurl=http://www.b
iolib.cz/cz/taxonimage/id2117/%3Ftaxonid%3D358&docid=mA0FbNuncQ02yM&w=640&h=423&ei=_o2ATo78BYrO4QSP66DdDg&zoom=1&iact=hc&vpx=846&v
py=154&dur=2211&hovh=182&hovw=276&tx=155&ty=95&page=1&tbnh=120&tbnw=160&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:16,s:0&biw=1280&bih=631
Slepýš – hemipenis http://www.google.cz/imgres?q=slep%C3%BD%C5%A1+p%C3%A1%C5%99en%C3%AD&hl=cs&sa=G&gbv=2&tbm=isch&tbnid=e2RsicbNYGSwRM:&imgrefurl=htt
p://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id30778/%3Ftaxonid%3D364&docid=17wMSES3gugcqM&itg=1&w=450&h=337&ei=mY6ATr7ELqHi4QSGtOzhDQ&zoom=1&bi
w=1280&bih=631&iact=rc&dur=693&page=2&tbnh=120&tbnw=160&start=16&ndsp=18&ved=1t:429,r:7,s:16&tx=97&ty=63
&page=1&tbnh=103&tbnw=170&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:5,s:0&biw=1280&bih=631
Slepýš žere slimáka http://www.google.cz/imgres?q=slep%C3%BD%C5%A1+p%C3%A1%C5%99en%C3%AD&hl=cs&sa=G&gbv=2&tbm=isch&tbnid=k0snqE8_
PjvE5M:&imgrefurl=http://www.hajany.com/clanky/zahrada_-flora/jak-na-slimaky_-plzaky-a-hlemyzde.html&docid=2P6twu-LJemXM&w=244&h=183&ei=mY6ATr7ELqHi4QSGtOzhDQ&zoom=1&iact=hc&vpx=697&vpy=304&dur=8198&hovh=146&hovw=195&tx=117&
ty=132&page=3&tbnh=124&tbnw=163&start=34&ndsp=18&ved=1t:429,r:9,s:34&biw=1280&bih=631
Užovka http://images.google.com/imgres?q=hadi+v+%C4%8Dr&hl=cs&sa=X&gbv=2&biw=1024&bih=505&tbm=isch&tbnid=zLyz2SS7JU5_kM:&i
mgrefurl=http://bio-nature.blog.cz/en/1007/nasi-plazi&docid=E3_DOShheJOBtM&w=376&h=340&ei=puGNTqLGBsVOonFvKwB&zoom=1&iact=rc&dur=85&page=2&tbnh=131&tbnw=144&start=10&ndsp=10&ved=1t:429,r:5,s:10&tx=89&ty=98
želva http://images.google.com/imgres?q=suchozemsk%C3%A9+%C5%BEelvy&hl=cs&sa=X&gbv=2&biw=1024&bih=505&tbm=isch&tbnid=ZB
EYB2-qFywFkM:&imgrefurl=http://animals.howstuffworks.com/reptiles/turtleinfo9.htm&docid=YZKIMn89Yyb0uM&w=339&h=300&ei=SOKNTpn0MMShOu732MYB&zoom=1&iact=rc&dur=132&page=1&tbnh=145&
tbnw=164&start=0&ndsp=10&ved=1t:429,r:5,s:0&tx=101&ty=69
krokodýl http://images.google.com/imgres?q=krokod%C3%BDl+nilsk%C3%BD&hl=cs&sa=X&gbv=2&biw=1024&bih=505&tbm=isch&tbnid=yIPkm
HQIqhDzAM:&imgrefurl=http://www.guh.cz/edu/bi/biologie_obratlovci/html03/foto_005.html&docid=RDD4JoU18lvKeM&w=640&h=27
2&ei=EeONTqSpCMKfOpDz7L8B&zoom=1&iact=hc&vpx=636&vpy=240&dur=1442&hovh=146&hovw=345&tx=176&ty=130&page=1&tb
nh=76&tbnw=179&start=0&ndsp=8&ved=1t:429,r:7,s:0
Chameleon http://www.google.cz/imgres?q=je%C5%A1t%C4%9B%C5%99i&hl=cs&sa=G&gbv=2&tbm=isch&tbnid=1duDyfiipPQLRM:&imgrefurl=http
://ucivo.webnode.cz/album/plazi-reptilia/chameleon-plazi-jesterijpg/&docid=Rey4hDPLUGufyM&w=450&h=338&ei=IJGATtvrGab_4QTFj4DVDg&zoom=1&iact=hc&vpx=172&vpy=182&dur=246&hovh=1
94&hovw=259&tx=165&ty=117&page=5&tbnh=117&tbnw=166&start=73&ndsp=19&ved=1t:429,r:0,s:73&biw=1280&bih=631
Agama límcová -http://www.google.cz/imgres?q=je%C5%A1t%C4%9B%C5%99i&hl=cs&sa=G&gbv=2&tbm=isch&tbnid=n0Rt_fFgKz4MM:&imgrefurl=http://sweetister.t35.me/frilled-lizardpictures.html&docid=Hb65Jcxg5vKPCM&w=439&h=295&ei=IJGATtvrGab_4QTFj4DVDg&zoom=1&biw=1280&bih=631&iact=rc&dur=123
&page=6&tbnh=121&tbnw=153&start=92&ndsp=21&ved=1t:429,r:15,s:92&tx=95&ty=45
Bazilišek zelený - http://www.google.cz/imgres?q=bazili%C5%A1ek+zelen%C3%BD&hl=cs&gbv=2&tbm=isch&tbnid=6BDkOftciQ8uM:&imgrefurl=http://www.animalsholding.cz/%3FA%3Dp63--basiliscusplumifrons%26Id%3D63&docid=aX0nvZEnc9StMM&w=467&h=284&ei=xpKATueeOPL04QSJrtDXDg&zoom=1&iact=hc&vpx=945&vpy=15
8&dur=3544&hovh=175&hovw=288&tx=252&ty=128
Varan http://www.google.cz/imgres?q=varan&hl=cs&sa=G&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ivjvG7gvv2ZjqM:&imgrefurl=http://travel.mongabay.com/malaysia/image
s/malaysia0513.html&docid=D3CShmjXyRU9NM&w=600&h=404&ei=PZOATsOvDOSD4gT6m9S_Dg&zoom=1&biw=1280&bih=631&iact=rc&dur=2&page
=1&tbnh=122&tbnw=161&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:17,s:0&tx=83&ty=102
Gekon -http://www.google.cz/imgres?q=gekon&hl=cs&sa=G&gbv=2&tbm=isch&tbnid=d1yvqHmT3oN5M:&imgrefurl=http://www.topnews.in/scientists-identify-new-species-gecko2217885&docid=RvRxs44Soooa3M&w=600&h=347&ei=3ZOATu4uhtPhBLC6mPEO&zoom=1&iact=hc&vpx=938&vpy=340&dur=3133&hovh=171&hovw=
295&tx=274&ty=121&page=1&tbnh=92&tbnw=159&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:17,s:0&biw=1280&bih=631
Brontosaurus - http://www.google.cz/imgres?q=dinosau%C5%99i&hl=cs&sa=G&gbv=2&tbm=isch&tbnid=nuzxyOdAAqLyM:&imgrefurl=http://vtm.zive.cz/aktuality/dinosauri-hledali-teplo-podzemi&docid=DRTBdqa_GJ9zQM&w=460&h=296&ei=8paAToGsFYHT4QT1gqDaDg&zoom=1&iact=hc&vpx=678&vpy=186&dur=1701&hovh=180&hovw=2
80&tx=92&ty=112&page=1&tbnh=126&tbnw=183&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:3,s:0&biw=1280&bih=631
Stegosaurus http://www.google.cz/imgres?q=dinosau%C5%99i&hl=cs&sa=G&gbv=2&tbm=isch&tbnid=UXfU8upVda4bfM:&imgrefurl=http://www.literatky.cz/aktuali
ty/76-dinosauri-pronikli-do-obchodniho-centra-&docid=8VV5Vpc5YHpQM&w=800&h=453&ei=8paAToGsFYHT4QT1gqDaDg&zoom=1&iact=hc&vpx=669&vpy=328&dur=5636&hovh=169&hovw=299&tx=162&ty=103&page=
1&tbnh=100&tbnw=176&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:9,s:0&biw=1280&bih=631
Velociraptor http://www.google.cz/imgres?q=velociraptor&hl=cs&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ihK5SKNqe_LqwM:&imgrefurl=http://dinosaurinevymreli.webnode.cz/vel
ociraptor/&docid=V6whQYsUyf81BM&w=800&h=513&ei=IJmATripBs744QTUlPWwDg&zoom=1&iact=hc&vpx=183&vpy=154&dur=95&hovh=180&hovw
=280&tx=209&ty=118&page=1&tbnh=133&tbnw=209&start=0&ndsp=19&ved=1t:429,r:0,s:0&biw=1280&bih=631íraptor –
Tyranosaurus http://www.google.cz/imgres?q=tyranosaurus+rex&hl=cs&sa=G&gbv=2&tbm=isch&tbnid=QjTX_SNVmnUt6M:&imgrefurl=http://www.nhm.ac.uk/natur
e-online/species-of-the-day/evolution/southern-tyrantreptile/index.html&docid=5Hm61Jog45AmHM&w=490&h=250&ei=7JmATpjyOeik4ATh3vXdDg&zoom=1&iact=hc&vpx=140&vpy=351&dur=2188&hovh=
160&hovw=315&tx=115&ty=77&page=3&tbnh=81&tbnw=158&start=39&ndsp=22&ved=1t:429,r:8,s:39&biw=1280&bih=631
http://www.google.cz/imgres?q=dinosau%C5%99i&hl=cs&gbv=2&tbm=isch&tbnid=Nbh6djhkXB0qtM:&imgrefurl=http://pejskovokralostvi.blog.cz/0903/
dinosauriobrazky&docid=HBH84YZj6ImPGM&w=1024&h=768&ei=3pqATrWZBsrS4QSE9tjcCw&zoom=1&iact=hc&vpx=838&vpy=317&dur=782&hovh=194&hovw
=259&tx=143&ty=138&page=1&tbnh=120&tbnw=167&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:16,s:0&biw=1280&bih=631
triceratops – kresba
http://www.google.cz/imgres?q=dinosau%C5%99i&hl=cs&gbv=2&tbm=isch&tbnid=V04HX3ns1cn9NM:&imgrefurl=http://www.cestujsdetmi.cz/aktuality
/%3Fpage%3D12&docid=l7JEg_qxP_YXdM&w=468&h=351&ei=3pqATrWZBsrS4QSE9tjcCw&zoom=1&biw=1280&bih=631&iact=rc&dur=349&page=3&tb
nh=125&tbnw=205&start=37&ndsp=18&ved=1t:429,r:2,s:37&tx=126&ty=78
Kostra a vnitřní stavba ještěrky
Učebnice Přírodopis 8 pro osmý ročník zvláštní školy. Nakladatelství Septima, Praha 1995, J. Kroulíková, J. Kroulík

similar documents