Prezentacja w Microsoft Power Point: System operacyjny Linux.

Report
System operacyjny LINUX
Na dzisiejszych zajęciach poznacie:
•
•
•
•
•
•
•
•
Wiadomości ogólne o systemie Linux
Genezę systemu
Podstawowe właściwości
Zalety i wady systemu
Dystrybucje
Budowę i organizacje systemu
Jak zdobyć i uruchomić system
Podstawowe instrukcje systemowe
Po dzisiejszych zajęciach będziecie:
•
•
•
•
•
•
•
Posiadać ogólne wiadomości o systemie operacyjnym Linux
Znać genezę i historię systemu
Znać podstawowe cechy systemu, jego zalety i wady
Znać ogólną budowę i organizacje systemu
Umieć zdobyć i uruchomić system na dowolnym komputerze
Umieć zalogować się jako zwykły użytkownik
Umieć nawiązać współprace z systemem poprzez wykonywanie
podstawowych instrukcji
Wiadomości ogólne o systemie
Linux jest ogólnodostępnym, bezpłatnym systemem
operacyjnym opartym na filozofii sieciowych
systemów Unixowych. Jest doskonałym systemem
dla indywidualnych komputerów osobistych jak i dla
wieloużytkownikowych serwerów. Jest zgodny z
wieloma współczesnymi platformami sprzętowymi.
Posiada bogate oprogramowanie: od obsługi baz
danych poprzez profesjonalną grafikę do narzędzi
dla programistów, aplikacji inżynierskich i licznej
grupy pakietów biurowych; i to często dostępne
bezpłatnie w dodatku z kodem źródłowym.
Geneza systemu
• Rok 1983: USA, Massachusetts Institute of Technology,
Richard Stallman zapoczątkował rozwój wolnego
darmowego dostępnego dla wszystkich systemu
operacyjnego opartego na Unixie o nazwie GNU /Gnu’s Not
Unix/. Nie dokończono prac nad jego jądrem.
• Rok 1991: Finlandia, Helsinki, student Linus Torvalds
experymentował z możliwościami mikroprocesora Intela 386
i w tym celu stworzył jądro Linuxa. Nazwał go Linux /Linux
Is Not Unix/. System został udostępniony jako wolne
oprogramowanie i połączony z aplikacjami GNU. Następnie
po uproszczeniu, spakietowaniu i dołożeniu instalatora
powstały pierwsze jego dystrybucje.
Podstawowe właściwości systemu
• Wielodostępność /możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników/
• Wielozadaniowość /możliwość uruchomienia niezależnych od siebie
wielu procesów/
• Niezależność od architektury /system działa na wielu procesorach:
Alpha, Sparc, Motorola, Power PC/
• Obsługa wielu formatów plików wykonywalnych /a.Out, Elf, Java,
wsadowe, Dos, Windows/
• Obsługa wielu systemów plików /odczyt nośników Windows, Unix,
Macintosh, Amiga/
• Obsługa klawiatur i czcionek międzynarodowych
• Bardzo dobra obsługa protokołów TCP/IP, SLIP, PPP
• Kopiowanie przy zapisie /współdzielenie stron pamięci przez kilka
procesów – oszczędność pamięci/
• Współdzielenie bibliotek /maksymalne oszczędzanie pamięci/
Zalety systemu
• Stabilność – przy korzystaniu ze stabilnego jądra nie sposób powiesić
systemu
• Bezpieczeństwo – stabilne jądra posiadają minimalna liczbę błędów,
odkryte błędy są natychmiast poprawiane
• Małe wymagania sprzętowe – możliwość uruchomienia na
procesorze 386
• Wielodostępność – na 1 systemie może pracować kilkuset
użytkowników
• Wysoka konfigurowalność
• Wysoka wydajność – wysokie lokaty w testach
• Szybki rozwój oprogramowania
• Sieciowość
• Ciekawy
• Open Source – możliwość dodania, poprawienia, sprawdzenia
Wady systemu
• Skomplikowany – system trudny /ok. 2,5 tys. instrukcji/
• Nie dla miłośników gier – gier jest co najmniej kilka razy mniej niż
pod Windows
• Wymaga czasu na poznanie
• Niedobór driverów – brak lub opóźnienia w dostępie do sterowników
windowsowego sprzętu
• Trudności w konfiguracji
• Niezbędny język angielski – instrukcje systemowe
Dystrybucje
Dystrybucja bazowa
Dystrybucje pochodne
Red Hat Linux
Madrake Linux, Caldera Open
Linux,
SuSE Linux, Best Linux 2000
Slackware Linux
WinLinux
Debian GNU/Linux
Corel Linux OS, Knoppix,
Floppix
Organizacja systemu
• Poziom użytkownika /programy i biblioteki użytkownika/
• Poziom jądra /podsystem plików, podsystem sterujący procesami, interfejs
funkcji systemowych, interfejs sterowania sprzętem/
• Poziom sprzętu /sprzęt komputerowy/
Budowa systemu Linux /struktura katalogów/
Katalog główny
/
________________________________________________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
podkatalogi
bin boot dev etc home lib lost proc root sbin tmp
+
found
Budowa systemu Linux /opis katalogów/
• /bin - wykonywalne pliki binarne, niezbędne do pracy zarówno w
trybie wieloużytkownikowym, jak i w awaryjnym trybie jednego
użytkownika
• /boot - jądro systemu oraz pliki niezbędne przy jego uruchomieniu
• /dev - pliki urządzeń, stanowiące interfejs do sterowników w
jądrze
• /etc - konfiguracja systemu
• /home - katalogi domowe użytkowników
• /lib - biblioteki systemowe
• /lost+found - pliki odnalezione podczas wykonywania testów
dysku
• /mnt - katalog do którego zwykle mountowane są tymczasowe
systemy plików takie jak dyskietka czy CD-ROM
Budowa systemu Linux /opis katalogów/ cd.
• /proc - pseudosystem plików, odzwierciedlający stan procesów w
systemie
• /root - katalog domowy użytkownika root
• /sbin - wykonywalne pliki binarne, niezbędne do pracy systemu
zarówno w trybie wieloużytkownikowym, jak również w trybie
jednego użytkownika. Zawiera polecenia administracyjne
Tryby pracy z systemem Linux
• Tryb tekstowy /podstawowy/
• Tryb graficzny: Xwindow, GNOME, KDE
• Nakładki systemowe: Midnight Commander
Aby zdobyć bezpłatnie i uruchomić
najprostszy system Linux :
www.floppix.com

similar documents