iVersneller BAG-WOZ

Report
i-Versneller BAG WOZ
Regionale sessie
19 september - Eindhoven
Agenda
•
•
•
•
•
•
•
Inleiding
Planning en Commitment
Paneldiscussie
Bestandsvergelijkingen en koppelvlakken
Paneldiscussie
Piramidediscussie
Borrel
Inleiding: Harro Spanninga
-- Filmpje--
Inleiding: i-Ondersteuningsaanbod
• Basisondersteuning  impactanalyse BAGWOZ
• I- Nup Academy
• I- Versnellers
• I- Coaches
I-Versneller BAG WOZ
Inleiding: opzet van deze middag
1. Landelijk perspectief door de
Waarderingskamer en KING
2. In- en aangevuld met gemeentelijke
ervaringen
3. Aan de slag met de koppeling BAG-WOZ:
 Hoe kunt u in uw de koppeling in uw
gemeente aanpakken?
Dataland vergelijking
• Gegevens van 369 gemeenten, vertaald naar
415
–
–
–
–
WOZ: 7,42 mln adressen; BAG: 7,49 mln adressen
WOZ: 5,5% of 405.000 adressen niet in BAG
BAG: 6,5% of 483.500 adressen in de WOZ
Schrijfwijze: 3,7 % van de overeenkomende
adressen wijken af.
• Grote spreiding in gemeenten
• 113 gemeenten boven het gemiddelde
Dataland vergelijking
Spreiding
60
Aantal gemeenten
50
40
30
20
10
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Percentage WOZ adressen niet in BAG
14
16
18
25
26
Uit de stoel?
Ruud Kathmann: de Waarderingskamer 
Voorstellen van het panel
Gemeente Leudal
De heer Pierre Brouns
BsGW
De heer Eric Machiels
Gemeente Cranendonck De heer Rob Smans
Panel reageert op Ruud Kathman
15 minuten
Paneldiscussie
10 minuten
Paneldiscussie
5 minuten
Bestandsvergelijkingen en koppelvlakken:
Dirk Moree
•
•
•
•
Varianten koppeling
Beschikbare software en diensten
Stand van zaken koppelvlak
iSpiegel tooling
BAG-WOZ varianten koppeling
applicatie
koppeling
“Taxatiesysteem”,
Excel/Access oid
“WOZadministratie”
initieel
1
2
3
bijhouding
1
2
3
Tip:
Praat eens met je GBA-collega over hoe die de BAG-mutaties bijhoudt
als nog niet “alles” geautomatiseerd gaat
Beschikbare software
Beschikbare diensten
Helirama's Secureinair
Stand van zaken koppelvlak
• Werken aan betere proces- en ICT integratie
– Aanscherpen standaarden
– Sturen op juiste inbouw van standaarden:
compliancy
• Standaarden voor BAG-WOZ koppeling reeds
beschikbaar: berichtcatalogus BAG
– Gebaseerd op gebeurtenissen uit processenhandboek
BAG
• Nu ook standaard-testset BAG-WOZ
iSpiegel tooling
• BAG WOZ vergelijking:
– nu beschikbaar voor adresvergelijking woningen;
– doorontwikkeling niet-woningen bijna klaar
– vergelijken op objectniveau bijna klaar
• Daardoor nog betere controles
Panel reageert op Dirk Moree
15 minuten
Paneldiscussie
10 minuten
Paneldiscussie
5 minuten
Pauze
Piramidediscussie: Josien de Reuver
• Met de koppeling BAG-WOZ komt veel op
gemeenten af…
• Hoe gaat elke gemeente hiermee aan de slag?
Uitleg piramidediscussie
• Vorm een trio met twee andere aanwezigen
die je nog niet kent
• Discussieer 10 min. over de vraag en schrijf de
antwoorden beknopt op de kaart.
• Na teken fuseren met andere groep.
• Drie rondes, drie keer fuseren
3
3+3=6
6 + 6 = 12
12 + 12 = 24  5 groepen
Centrale actievraag:
Met wie, maak ik morgen, welke
afspraak om samen de BAG-WOZ
koppeling te realiseren?
En waarom die afspraak?
Terugkoppeling piramidediscussie:
• Afspraken worden meegenomen door i-coach
• Vooral uitdaging voor jullie om mee door te
gaan!
• Als coach staan wij ‘langs de lijn’ om
trainingen te verzorgen, jullie aan te moedigen
en vooral resultaten te behalen die je zelf
alleen niet voor mogelijk hebt gehouden.
Jullie doen het uiteindelijk echt zelf!
Afsluiting: Vervolg i-Versneller BAG WOZ
•
•
•
•
•
Communicatie met bestuur
4 regionale gespecialiseerde iCoaches
i-Spiegel
Regionale verdiepingssessies BAG WOZ
Leveranciersmanagement
Projectsite: http://new.kinggemeenten.nl/operatienup/i-versneller-bag-woz
Afsluiting
• Veel succes!
• U hoort van ons… maar zeker van mij.
Wacht niet af,
bij concrete vragen contact de i-coach:
M 06-49924759
E [email protected]

similar documents