Pohjois-pohjanmaan elinkeino-, liikenne

Report
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
PSAVI
Ylijohtaja Terttu Savolainen
Päätoimipaikka Oulussa
Työskentelypaikkakunnat:
Rovaniemi, Kemi, Kajaani, Ylivieska, Kokkola
28.2.2012
8
Ylijohtaja
Terttu Savolainen
Hallintopalvelut - vastuuyksikkö
Johtaja Maria Siurua
Peruspalvelujen arviointi Olli Aulaskari
Viestintä, Ulla Karppinen
Kansainväliset asiat, Tapio Saavalainen
Talous- ja henkilöstöhallinto
Työsuojelun
vastuualue
Poliisitoimen
vastuualue
Johtaja
Päivi Suorsa
Poliisiylitarkastaja
Esko Kesti
Peruspalvelut,
oikeusturva ja
luvat –
vastuualue
Johtaja
Marja-Leena
Kärkkäinen
Ympäristölupavastuualue
Pelastustoimi ja
varautuminen
-vastuualue
Johtaja
Sami Koivula
Johtaja Pasi
Ryynänen
PSAVI TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Kuntia
34
Kuntia
9
Pohjois-Pohjanmaan
liitto
Kainuun maakunta kuntayhtymä
Pohjois-Pohjanmaan
ELY
Kainuun
ELY
Kuntayhtymät
Kuntia
21
Yritykset
Työsuojelu
Ympäristöluvat
Poliisi
Lapin
liitto
Lapin
ELY
Kolmas
sektori
Muu
valtion
aluehallinto
Valtion
paikallishallinto
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston toiminta-alue
650 000 asukasta, 3 maakuntaa, 3 ELY-keskusta ja 64 kuntaa
13.4.2015
4
Aluehallintovirastojen strategiset tavoitteet
Peruspalvelujen
saatavuuden ja laadun
turvaaminen
Pienemmät hyvinvointi- ,
terveys- ja sivistyserot
Tehokas syrjäytymisen
ehkäiseminen
Hyvinvoiva yhteiskunta
Yhteisöillä ja kansalaisilla paremmat
valmiudet huolehtia turvallisuudestaan
Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
Hätätilanteissa tarkoituksenmukaista apua
Harmaan talouden
vähentäminen
Terveet ja toimivat
markkinat
Yhdenmukaiset ja
vaikuttavammat
ratkaisut
Toimiva valvonta
Turvallinen yhteiskunta
Tasa-arvoinen yhteiskunta
Luonnonvarojen
kestävä käyttö
Pidempiä työuria
työhyvinvoinnilla
Yhteiskunnan toiminta poikkeusoloissa
ja häiriötilanteissa on turvattu
Nopea, laadukas ja tehokas
lupien käsittely
Laillisuusvalvonnan painopiste
ennaltaehkäisyyn
13.4.2015
5
Alueelliset haasteet
HYVINVOIVA YHTEISKUNTA
 Pitkät etäisyydet ja väestön ikärakenteen alueelliset erot
 Kuntatalous, henkilöstön saatavuus ja rakenteellisten
uudistusten toteutus
 Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen
 Korkea sairastavuus ja isot hyvinvointi- ja terveyserot
 Puutteet nuorten hyvinvoinnissa
13.4.2015
6
Alueelliset haasteet
TASA-ARVOINEN YHTEISKUNTA
 Perusoikeuksien toteuttaminen ja peruspalvelujen
saatavuus
 Oikeusturvatoimien määrän vähentäminen
13.4.2015
7
Alueelliset haasteet
TURVALLINEN YHTEISKUNTA 1/2
 Harvaanasutut alueet ja pitkät matkat
 Syrjäytyminen ja yhteiskunnan jakaantumisen ehkäisy
 Arjen turvallisuuden takaaminen
 Avun saanti hätätilanteissa
 Elintarviketurvallisuuden varmistaminen
 Suuret hankkeet (ydinvoimala- ja kaivoshankkeet)
13.4.2015
8
Alueelliset haasteet
TURVALLINEN YHTEISKUNTA 2/2
 Lähialueiden epävarmuustekijät
 Yhteiskunnan toiminnan turvaaminen häiriö- ja
poikkeusoloissa
 Alueellisen yhteistyön toimivuus
 Pienten ja mikroyritysten suuri määrä ja työsuojelun
valvontakohteiden heterogeenisuus
Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto
13.4.2015
9
Aluehallintoviraston tehtävät 1/2




Valvoo, että kunnat ja yritykset toimivat lainmukaisesti
•
•
•
•
•
sosiaali- ja terveydenhuolto sekä sivistystoimi
työsuojelu
kuluttaja- ja kilpailuasiat
elintarvikevalvonta
pelastustoimi
Ohjaa , valvoo ja arvioi peruspalvelujen laatua ja saatavuutta
Järjestää koulutustilaisuuksia eri hallinnonaloille
Myöntää erilaisia lupia
•
•
•
alkoholihallinnon luvat
ympäristöluvat
luvat yksityiselle sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnalle
13.4.2015
10
Aluehallintoviraston tehtävät 2/2



Myöntää vähittäiskaupan aukioloaikojen poikkeuslupia
Käsittelee kanteluja, valituksia ja oikaisuvaatimuksia
Edistää turvallisuustyötä alueella
– sisäinen turvallisuus
– valmius- ja varautumisasiat

Hoitaa kansainvälisiä asioita toimialaansa kuuluvissa asioissa
13.4.2015
11
Yhteistyötavat ja -foorumit
 Koulutustilaisuudet ja –seminaarit
 Hankeyhteistyö
 Valmiustoimikunta
 Sisäisen turvallisuuden verkosto
 ELY-neuvottelukunta
 HYTE-neuvottelukunta
 Työsuojelulautakunta
 Euroregion ry
13.4.2015
12
Kansainvälinen ja EU-yhteistyö








Lähialueyhteistyö
Pohjoismainen yhteistyö
– Barents Rescue
– Rajajokikomissio
Saksa
– Baden-Württemberg
EASTR
Equity Action – terveyserojen vähentäminen
CIMO
EU-yhteistyö ympäristönsuojelukysymyksissä
Aasia
– Kiinan Hainanin lääni
13.4.2015
13
Valtakunnallisia tehtävät
 Peruspalvelujen arviointi ja PATIO http://patio.suomi.fi
– Valtakunnallinen raportti maaliskuussa
– Alueelliset raportit toukokuussa
 www.avi.fi
 Metsäpalojen lentotähystys
13.4.2015
14

similar documents